Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου (χρήσεις γης) Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

0
1027

Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο της Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας κ. Μιχάλη Καυγαλάκη.

Ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά στη Νέα Ερυθραία για την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου (χρήσεις γης) Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα: 

-ότι η Διοίκηση επαναφέρει το ΓΠΣ ενώ ήταν σε ισχύ!!!!!…….

-ότι η Διοίκηση αλλάζει χρήσεις γης σε σχέση με το ΦΕΚ 376/2014!!!!!

-ότι η Διοίκηση ενισχύει τις μεγάλες επιχειρήσεις θέλοντας να κλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις!!!!!!…….

-ότι η Διοίκηση τις νομίμως υφιστάμενες χρήσεις ιδιαίτερα στην αμιγή κατοικία που δεν είναι συμβατή με τη χρήση βάζει όριο απομάκρυνσης!!!!!!…….

-και το πιο σημαντικό ότι η Διοίκηση θα κλείσει όλα τα μαγαζιά στο Πολεοδομικό Κέντρο!!!!!!!!……….;;;

Δηλαδή δεν είχαμε με τι να ασχοληθούμε μια ωραία μέρα, ο Δήμαρχος κος Θωμάκος και εγώ (Μιχάλης Καυγαλάκης) ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και είπαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ώστε να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά της Νέας Ερυθραίας. ΦΟΒΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ!………

Λυπούμεθα για το επίπεδο συμπεριφοράς αυτών των «κυρίων», που διαδίδουν αυτές τις πρωτοφανείς συκοφαντίες ενάντια στη νέα Διοίκηση, που πραγματικά όπως φαίνεται, όχι μόνο δεν γνώριζαν τί ψήφιζαν το 2010 για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Νέας Ερυθραίας, αλλά πολύ περισσότερο δεν καταλαβαίνουν τί σημαίνει αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Ερυθραίας.

Με την παραπληροφόρηση αυτών, δημιουργούν πλήρη ανασφάλεια σε όλους τους καταστηματάρχες της Νέας Ερυθραίας ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα λειτουργίας είτε αναθεωρηθεί είτε όχι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι και μη, κ. Κύρλο, κ. Μπιτζάνη και κ. Δημάκη ωραία όλα αυτά που διαδίδετε στον κόσμο αλλά όπως ξέρετε πρέπει να συνοδεύονται και με σωστά επιχειρήματα….

Να θυμίσω και στους ενδιαφερόμενους ότι ο κ. Κύρλος το 2010 που ήταν Αντιδήμαρχος στο Δήμο Νέας Ερυθραίας ψήφισε και ο ίδιος για την Αγ. Σαράντα, τα ακίνητα με πρόσωπο σε αυτή να έχουν χρήση αμιγής κατοικίας δηλαδή και η ίδια η επιχείρησή του να απομακρυνθεί, αφού δεν είναι συμβατή με τη χρήση!!!

Και σήμερα έρχεται ο ίδιος να μας πει, ξεσηκώνοντας όλους εσάς τους καταστηματάρχες από την Αγ. Σαράντα, ότι θα διώξουμε τα μαγαζιά γιατί εμείς αλλάξαμε χρήση!!!

Η αναγκαιότητα λοιπόν της αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Ερυθραίας γίνεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους και βάσει τις κείμενης νομοθεσίας.

Το ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ που έρχεται προς Αναθεώρηση, στηρίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο ψηφίστηκε το 2010 επί Δήμου Νέας Ερυθραίας και επί Διοίκησης κας Βασιλικής Ταμβάκη. Βέβαια και με συνυπογραφή των υπολοίπων παρατάξεων με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Δεν την “φέρνει” λοιπόν ούτε ο Θωμάκος, ούτε ο Καυγαλάκης όπως ισχυρίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κύρλος και κ. Μπιτζάνης, ακόμα και ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημάκης.

Βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 51 του Ν.4178/13 και των εγγράφων ΥΠΕΚΑ με α.π. 69038/27.12.2013 και α.π. 5113/24.02.2015 είναι προφανές ότι: 

Οι χρήσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που έχουν εγκριθεί μετά την δημοσίευση του Ν.2508/1997 είναι δεσμευτικές για την Διοίκηση, τόσο για τις εντός όσο και για τις εκτός σχεδίου περιοχές.

Εφόσον υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, είναι αναγκαία η εναρμόνιση του Ρυμοτομικού σχεδίου με το ΓΠΣ και κατά συνέπεια η αναθεώρηση του Ρυμοτομικού σχεδίου.

Διαδικαστικά και βάση του ανωτέρου νόμου μετά την ψήφιση του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, ακολουθεί η αναθεώρηση του Ρυμοτομικού σχεδίου με σκοπό την εναρμόνιση των χρήσεων γης με το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο και την αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των χρήσεων γης, που προκύπτουν κατά την αδειοδότηση των νέων κτιρίων και την αναθεώρηση των παλιών.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήσεις γης του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου είναι δεσμευτικές για την Διοίκηση και για το λόγο αυτό θα υπερισχύουν του ισχύοντος Ρυμοτομικού σχεδίου, είτε αυτό αναθεωρηθεί είτε όχι (έγγραφο του ΥΠΕΚΑ…….).

Αυτή τη διαδικασία και βέβαια την γνώριζαν όλοι όσοι ψήφισαν το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο το 2010 επί Δήμου Νέας Ερυθραίας (Καυγαλάκης, Δημάκης, Καραφωτίου, Μπιτζάνης, Κύρλος, κλπ).

Επίσης από το 2006 που ανατέθηκε η μελέτη της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και έγινε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης μέχρι την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 376/2014 έχουν περάσει 8 χρόνια και τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ.

Έτσι το δεύτερο βασικό και κύριο ζήτημα της αναθεώρησης του Προεδρικού Διατάγματος προκύπτει από την αναγκαιότητα χορήγησης βεβαίωσης χρήσεων γης από την Υπηρεσία Δόμησης του Βορείου Τομέα, που από τη μία το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με βάση τον Ν.2508/97 είναι δεσμευτικό ως προς τις χρήσεις αλλά θεσμοθετείται με υπουργική απόφαση το δε εγκεκριμένο ρυμοτομικό δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη γιατί παρόλο που είναι Π.Δ. πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ.

Το τρίτο ζήτημα που επιβάλει την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Π.Δ. είναι η εκ νέου καταγραφή των πληθυσμιακών δεδομένων και των χρήσεων καθώς και η αναθεώρηση κάποιων από τα αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία του ΓΠΣ σε σχέση με την οικονομική, κοινωνική, πολεοδομική διάρθρωση της Δημοτικής Ενότητας.

Δηλαδή την προστασία και την κατοχύρωση κάποιων χρήσεων που δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης. Εδώ αναφερόμαστε καί για τη διατήρηση των νομίμως υφισταμένων χρήσεων και ιδιαίτερα στην Αμιγή Κατοικία.

Διότι, καμία Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να διασφαλίσει να κατοχυρώσει αυτές τις χρήσεις, όταν υπάρχουν Προεδρικά Διατάγματα που ορίζουν και αναφέρουν σαφέστατα ποιες χρήσεις είναι επιτρεπτές και ποιες όχι είτε στη Γενική Κατοικία ΙΙ, είτε στην Αμιγή κατοικία Ι και ΙΙ, είτε σε οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις γης. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αλλάξουμε χρήση γης αφού αυτή η φάση της διαδικασίας είχε ολοκληρωθεί από το 2006 έως το 2010.

Στη συνέχεια η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου ανατέθηκε από τη Διοίκηση σε μελετητικό γραφείο και συγκεκριμένα σε αυτό που είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Ερυθραίας και γνώριζε αρκετά καλά όλο το ιστορικό, όπου προχώρησε στην εκ νέου καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε όλη την Νέα Ερυθραία και στη σύνταξη μίας πρότασης βάση της νομοθεσίας.

Με βάση την προκαταρκτική αυτή πρόταση θα γίνουν οπωσδήποτε παρεμβάσεις της Διοίκησης βάσει των δικών σας εμπεριστατωμένων και νομίμως τεκμηριωμένων προτάσεων και ιδιαίτερα σε όσους θίγονται από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο του 2010.

Ο Δήμαρχος επίσης αναφέρθηκε ουσιαστικά με κατευθύνσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για όσους πραγματικά θίγονται.

Δεν ξεκινήσαμε τίποτε «κρυφά», απεναντίας η διαδικασία συνεχίζεται ώστε να ενημερωθεί σωστά και ο τελευταίος ενδιαφερόμενος.

Η τελική πρόταση θα τεκμηριωθεί και θα ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για να αναφέρουμε βέβαια και κάποιες αλήθειες που ειλικρινά πονάνε:

Όσον αφορά στην αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που είχε ψηφιστεί από τον τότε Δήμο Νέας Ερυθραίας και είχε περάσει και η μελέτη ΣΜΠΕ1 που ήταν υποχρεωτική με τα όσα είχε αποφασίσει η ΕΕ του ΟΡΣΑ2 το 2011, εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ από την ΕΥΠΕ3 και στη συνέχεια η ΕΥΠΕ την απέστειλε στον ΟΡΣΑ και εγκρίθηκε εκ νέου από την ΕΕ με κάποιες μικρές δικές τους τροποποιήσεις.

Εν συνεχεία, εστάλη στο νομοθετικό του ΥΠΕΚΑ για τον έλεγχο νομιμότητας και την Υπουργική Απόφαση.

Σε εκείνο λοιπόν το χρονικό σημείο (έγκριση ΣΜΠΕ έως ΥΠΕΚΑ), από αρχές 2011 έως τέλος του 2014 (τέσσερα ολόκληρα χρόνια) μπορούσε η τότε Διοίκηση να προχωρήσει σε τροποποιήσεις σύμφωνα πάντα με τεκμηριωμένες προτάσεις (όπως αλλαγή πληθυσμιακών δεδομένων αλλά και χρήσεων – βασικός όρος-) ακόμη και να δημιουργήσει ένα νέο Πολεοδομικό Κέντρο Γειτονιάς διασφαλίζοντας έτσι κάποιες χρήσεις που δεν είναι επιτρεπτές.

Που ήταν βέβαια η τότε Διοίκηση και γιατί δεν έκανε ούτε ένα σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας;;

-Αναπάντητα δυστυχώς ερωτήματα… και το μόνο που ξέρουν είναι να κουνούν το δάχτυλο στη νέα Διοίκηση!!! 

1: ΣΜΠΕ: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2: ΟΡΣΑ: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
3: ΕΥΠΕ: Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here