Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Κηφισιάς ο «Οδηγός του Δημότη»

0
161

Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου μας η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη προκειμένου αυτή να είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση και πληροφόρηση σε όλους τους πολίτες.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του συνδυασμού μας είναι η Ανοικτή Διοίκηση και η Άμεση Δημοκρατία. Μέσα στις αρμοδιότητές μου είναι η έμπρακτη μεταφορά αυτού του μηνύματος στους πολίτες του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς.

Οι ελλείψεις στην ενημέρωση των πολιτών τόσο σχετικά με τις διαδικασίες όσο και τα δικαιώματά τους απέναντι στη Δημοτική – Διοίκηση είναι εισέτι υπαρκτές και μας επέβαλαν να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για διάχυση της πληροφορίας και της ενημέρωσης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη στις συναλλαγές του με τη Δημοτική – Δημόσια Διοίκηση. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας αυτής προχωρήσαμε στην έκδοση του οδηγού του δημότη, ευελπιστώντας ότι θα βοηθήσουμε τους πολίτες να διαχειριστούν κρίσιμα πεδία της καθημερινότητάς τους.

Ο Οδηγός του Δημότη αποτελεί βασικό εργαλείο στα χέρια των πολιτών και αποτελεί στην ουσία τον Xάρτη της Eξυπηρέτησης του Πολίτη, ο οποίος καταγράφει με πληρότητα όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δημότη.

Στη Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη καταγράφονται:

•Η οργανωτική δομή και οι αρμοδιότητες του Δήμου μας
•Οι παρεχόμενες από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα υπηρεσίες
•Οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και του Δημοσίου γενικότερα
•Οι διοικητικές συνέπειες που προβλέπονται όταν οι Υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες

Με τη χάρτα:

•Διαμορφώνεται με σαφέστερο τρόπο το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου μας προς τον πολίτη.
•Εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, καθώς αναδεικνύονται τα δικαιώματά του, ώστε μην τα αναζητά κάθε φορά σε διάσπαρτες διατάξεις.
•Διευκολύνονται οι εργαζόμενοι του Δήμου μας στην άσκηση του διοικητικού τους έργου και ενισχύεται η υπευθυνότητά τους στο χειρισμό ζητημάτων που αφορούν τον πολίτη.

{jcomments on} 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here