Απογραφή εξπρές σε ΝΠΙΔ και Δημοτικές Επιχειρήσεις έως τις 30 Αυγούστου!

0
309

Νέος γύρος απογραφής και ακολούθως «ξεφορτώματος» προσωπικού στα ΝΠΙΔ και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις ανοίγει με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που «τρέχει» να προλάβει τις προθεσμίες, τις οποίες συμφώνησε με τη Τρόικα.

Είναι ενδεικτικό της πίεσης χρόνου, ότι η εγκύκλιος πρέπει να φτάσει σε όλους αυτούς τους φορείς έως τις 19 του μήνα, ενώ η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Αυγούστου!

Με τον τρόπο αυτό το αρμόδιο υπουργείο προετοιμάζει τις επόμενες ομάδες υπαλλήλων που θα μπουν στο καθεστώς στο καθεστώς της διαθεσιμότητας – κινητικότητας ώστε να συμπληρωθεί έως το τέλος του χρόνου ο αριθμός των 25.000 ατόμων που έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα.

Τα στοιχεία που ζητά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκινά από τα… απλά ήτοι ΑΦΜ, Επώνυμο, Ονομα, Πατρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΜΚΑ, Φορέα Απασχόλησης και φτάνουν στα…..επίμαχα ήτοι το είδος της Εργασιακή Σχέσης, Ημερομηνία Πρόσληψης στο Φορέα, Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης, Κατηγορία Εκπαίδευσης, καθώς και Προϋπηρεσία αναλυτικά δηλαδή όχι μόνο τα έτη, αλλά και τους μήνες και τις ημέρες.

Στην εγκύκλιο γίνεται επίκληση των διατάξεων της υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012 (ΦΕΚ 2658/Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με την οποία προβλέφθηκε η απογραφή του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Προκειμένου να διενεργηθεί, όπως αναφέρεται, η προαναφερόμενη απογραφή, θα πρέπει οι αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις που εποπτεύουν, εξαιρουμένων των Δ.Ε.Κ.Ο που υπάγονται στο κεφάλαιο Β' του Ν.3429/2005. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να μεριμνήσει και για την διαβίβαση της παρούσας εγκυκλίου σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αποδεκτών (e-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση) πρέπει να κοινοποιηθούν στην υπηρεσία μας μέσω e-mail στο apografi@ydmed.gov.gr.

Η διαβίβαση της εγκυκλίου προς τα εποπτευόμενα Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και η σχετική κοινοποίηση στην υπηρεσία μας με τα στοιχεία επικοινωνίας των αποδεκτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19-7-2013.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here