Δήμος Κηφισιάς: Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2015.

0
205

Συνεδριάζει στις 28 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με θέματα:

A. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. 10-12-2014, 17-12-2014.
B. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ.Έκτακτα θέματα.

Δ. Τακτικά θέματα.

1.Λήψη απόφασης για την ονομασία της αίθουσας των Δημοτικών Παρατάξεων (παλαιά αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) σε «Στ. Βόλκος».

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2015.

3.Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς έτους 2015.

4.Λήψη απόφασης για την 11η Κατανομή Πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2014 των Δήμων, για κάλυψη Έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ) και 1η κατανομή από τους ΚΑΠ 2015.

5.Λήψη απόφασης επί της 21/2015 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την υποβολή Δ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου (Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, (Της παρ. 9 άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ' αριθ. 40038/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Σ.).

6.Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 446/2014 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση υπαλλήλου κ. Δευτεραίου Μαρίας ως υπεύθυνη λογαριασμού για καταχώρηση πληρωμών από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ηλεκτρονικά) στην τράπεζα της Ελλάδος, από την προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Λαδά Ροδάνθης.

7.Λήψη απόφασης επί της 10/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 34/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για επεξεργασία των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που αφορούν τις οδούς Πόντου, Τροίας, Ιωνίας, Σαρανταπόρου και λοιπών οδών.

8.Λήψη απόφασης επί της 9/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Κοραή στη Νέα Ερυθραία.

9.Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» (άρθρ. 100 Ν. 3852/2010).

10.Λήψη απόφασης για την κατασκευή κτιρίου στον κόμβο Βαρυμπόμπης από την «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ».

11.Έγκριση δαπάνης ύψους 22.600,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.05 με τίτλο «Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριμματοφόρων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00 ευρώ για το έτος 2015 και έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009 σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

12.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 652,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις», στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 5.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015.

13.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 350,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

14.Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (446,76€) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

15.Λήψη απόφασης για τις διαγραφές από τον αρχικό χρηματικό κατάλογο με αριθμ. 182/2015 (με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 706/2014) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2013».

16.Λήψη απόφασης για τις διαγραφές από τον χρηματικό κατάλογο με αριθμ. 531/2015 με αριθμό Χ.Κ. μεταφερόμενου 871/2014) και τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας έτους 2014».

17.Λήψη απόφασης για τις επιστροφές χρηματικών ποσών, σε δικαιούχους, από λογαριασμούς Ύδρευσης.

18.Λήψη απόφασης για τις διαγραφές – επαναβεβαιώσεις χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.

19.Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικών ετών 2003 έως και 2014.

20.Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της θεωρημένης μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Πύρνας μεταξύ των οδών Γούναρη και Χαρ. Τρικούπη Ο.Τ. 384, 386, 390.

21.Λήψη απόφασης για την 1η παράταση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

22.Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την κοπή ή κλάδεμα δένδρων.

23.Σύσταση προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Αριθμός Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1993/2014).

24.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, (Αριθμός Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2665/2014).

25.Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Αθανασίου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here