Δημοτικοί Σύμβουλοι Κηφισιάς…..του Ηλία Νομπιλάκη.

0
158

Την 1η Φεβρουαρίου 2017 υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο στην Πόλη μας, το οποίο σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα άρχιζε την συνεδρίαση του στις 7μμ.

Στην προβλεπόμενη ώρα ο Πρόεδρος και καμιά δεκαριά Σύμβουλοι ήταν στην αίθουσα, όπως και οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια που θα κάλυπταν την συνεδρίαση.

Στην Κηφισιά δυστυχώς είναι πλέον σύνηθες το φαινόμενο, οι Σύμβουλοι να εμφανίζονται ότι ώρα κρίνουν, να μην ενημερώνουν το Προεδρείο αν για κάποιο προσωπικό λόγο απουσιάσουν ολικά ή μερικά και έχει γίνει «θεσμός» το Δ.Σ. να ξεκινά μετά από μισή ώρα.

Οι παριστάμενοι πολίτες ας περιμένουν! Άλλωστε δεν ανήκουν στην ελίτ των 41!….

Ο Πρόεδρος περίμενε μέχρι τις 7.45μμ, έχοντας εξαντλήσει την υπομονή του αλλά και των 40 περίπου πολιτών που προφανώς ήθελαν να παρακολουθήσουν «τους εκλεκτούς μας» και των παρισταμένων συμβούλων και μην έχοντας άλλη επιλογή αποφάσισε την διάλυση της συνεδρίασης.

Επειδή δεν είναι εικόνα αυτή για μια Πόλη που σέβεται τους πολίτες της και θεωρείται «πολιτισμένη», είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω σε όλους το άρθρο 68 του Καλλικράτη!

Υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων

1.Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

2.Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

3.Σε Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

4.Σε Σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες.

Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Ας σκεφθούν λοιπόν σοβαρά αν μπορούν να είναι συνεπείς αλλιώς ας παραιτηθούν! Και βέβαια να διαβάσουν και το άρθρο 69 για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ας σκεφθεί και ο κ. Πρόεδρος να τηρήσει πιστά τον νόμο.

Υ.Γ. Αναβλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, λόγω έλλειψης απαρτίας!!

Μάταια περίμενε μέχρι τις 20:00 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, Δημήτρης Μωράκης, προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να αρχίσει η συνεδρίαση της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου 2017.

Στην…..αναφορά που πήρε βρέθηκαν μόλις 19 παρόντες (σε σύνολο 41 συμβούλων που απαρτίζουν το Σώμα) με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί να προβεί στην αναβολή της συνεδρίασης!

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here