Διαμαρτυρία 341 κατοίκων της Κηφισιάς για τις αυθαίρετες και απαράδεκτες μονοδρομήσεις στην Κηφισιά!

0
312

Η «δήλωση» διαμαρτυρίας 341 κατοίκων της Κηφισιάς, ημερομηνίας 15/10/2012, που κοινοποιήθηκε στις 10/10/2012 προς (1) τον Δήμο Κηφισιάς (2) τον Συνήγορο του Πολίτη (3) τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και (4) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από τις πρόσφατες μονοδρομήσεις στην Κηφισιά και ΖΗΤΟΥΝ την ακύρωσή των!…..έχει ως εξής:

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:

-ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, με Αρ.Πρωτ. 45024/10-10-2012, Διονύσου και Μυρσίνης 2.
-ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με Αρ. Πρωτ. 35348/10-10-2012 και Αρ. Φακ. 57862, Χατζηγιάννη Μέξη 5.
-ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με Αρ. Πρωτ. 15796/10-10-2012, Κηφισίας 1 – 3.
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, με Αρ. Πρωτ. 45904/40645/10-10-2012, Κατεχάκη 56.

Με έκπληξη οι κάτοικοι της περιοχής Κηφισίας Αττικής, ενημερωθήκαμε αιφνιδίως για την υπ’ αριθμόν πρωτ. 474-2011 απόφαση του Δήμου σας, σχετικά με άμεσες τροποποιήσεις που αφορούν την κυκλοφορία, διέλευση και ροή των οδών της ως άνω περιοχής.

Η απόφαση αυτή τυγχάνει όλως αβάσιμη και απαράδεκτη, δεδομένου ότι πάσχει στο σύνολό της ως προς την απαιτούμενη κατά νόμο επαρκή αιτιολογία, αλλά και ουσιαστική θεμελίωση των ρυθμίσεων για τις οποίες κάνει άμεσα λόγο.

Ως εκ τούτου, επί της ουσίας θεσπίζει κανόνες και ρυθμίσεις με τέτοιο απαράδεκτο και αντισυνταγματικό τρόπο, μεθοδεύοντας και εξυπηρετώντας με άκρατη προφανή ιδιοτέλεια την de facto κατάσταση που διαμορφώνεται κυριολεκτικά «έξω από τα σπίτια μας» και επί της ουσίας προσβάλλει ευθύτατα τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματά μας ως προς την καθημερινή χρήση και πρακτική εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών μας και των εν γένει περιουσιών μας, χωρίς να λαμβάνεται, για ακόμα μια φορά, υπ’ όψιν η αντικειμενική κρίση των κατοίκων επί του θέματος, αλλά και των προβλημάτων που διαμορφώνονται.

Κατόπιν όλων των αποφασισθέντων επί των αυθαίρετων και απαράδεκτων αυτών τροποποιήσεων της κυκλοφορίας, εύλογα και συνετά προκύπτουν τα εξής ερωτήματα.

Ειδικότερα:

1. Κατά πόσον έχει προηγηθεί η απαιτουμένη περιβαλλοντική μελέτη για τις τροποποιήσεις αυτές της κυκλοφορίας στην εν λόγω περιοχή και από ποιον αρμόδιο φορέα – όργανο, όταν μάλιστα εκκρεμούν η έρευνα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης Αρ. Πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ 1487/10/1672 για σοβαρά ποινικά αδικήματα στο τμήμα της Ν. Ερυθραίας, εκκρεμούν οι ποινές κατά του τότε Δημοτικού συμβουλίου και την τότε Δήμαρχο για την αυθαίρετη αλλαγή στις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής καθώς και τις γενικότερες πολεοδομικές παρεμβάσεις που στην προκειμένη περίπτωση δυσχεραίνουν την λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Επιπλέον, αγνοήθηκε παντελώς η υπ’ αριθμόν 1115/2012 ακυρωτική απόφαση του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης των κατοίκων της οδού Τροίας, την οποία επιδεκτικά αρνείσθε να εφαρμόσετε. Με την απόφαση αυτή, ακυρώθηκαν οι υπ’ αριθμόν 278/20-10-2008 και 210/5-8-2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του (τότε) Δήμου Ν. Ερυθραίας, με τις οποίες είχαν επιβληθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

2. Αν και κατά πόσον η υποτιθέμενη μελέτη πληροί τις όποιες προϋποθέσεις του νόμου και κώδικα, τόσο σχετικά με τον αρμόδιο φορέα της, την πραγμάτωσή της, όσο όμως και με την εφαρμογή της και αν συνοδεύεται από την απαιτούμενη περιβαλλοντολογική μελέτη.

3. Αν όντως η σχετική αυτή μελέτη έχει βάσιμο έρεισμα, αν πηγάζει από συγκεκριμένες καταγγελίες ενοίκων τη περιοχής που προτείνονται οι τροποποιήσεις, αν συνάδει με την επιθυμία και την αναγκαιότητα για ρυθμίσεις έτσι όπως αυτές εκφράζονται από την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής και αν εξ αντικειμένου το προτεινόμενο αποτέλεσμα είναι και επιθυμητό για τις ανάγκες της περιοχής.

4. Κατά πόσον ζητήθηκε από την πλειοψηφική μερίδα των κατοίκων η άποψή τους για τις ρυθμίσεις αυτές, καθ’ όσον η όποια τέτοιου είδους επέμβαση όχι μόνο επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας, αλλά καταλήγει να την δυσχεραίνει και να απομειώνει τις ιδιοκτησίες μας.

5. Αν έχει εξεταστεί επισταμένως το κάθε πιθανό αποτέλεσμά αυτού του είδους των ρυθμίσεων και αν υφίσταται εμπεριστατωμένη και αναλυτική αιτιολογία που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα των πιθανών ρυθμίσεων και τροποποιήσεων, σε πρακτικό πάντοτε επίπεδο και όχι μόνο σε θεωρητικό.

6. Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε οιαδήποτε μορφή «διαλόγου» ή «επικοινωνίας» σχετικά με όλα τα ανωτέρω, παρότι διατείνεστε το αντίθετο. Εκτός αν θεωρείτε τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις των δημοτών που επιχειρούν να γκετοποιήσουν την περιοχή ως την «μακρά δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους και με τους φορείς της περιοχής».

7. Κατά πόσον κρίνεται λογικό να δυσχεραίνεται άμεσα και δη σε καθημερινή βάση, με τις ρυθμίσεις αυτές, η πρόσβαση κατοίκων στις οικίες τους, υποχρεούμενοι ακόμα και να κινούνται σε παράπλευρους οδούς, σχεδόν κυκλικά, για να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πέραν των ως άνω ερωτημάτων, αλλά και διαφόρων άλλων που προκαλούν αγανάκτηση λόγω της επελθούσας κυκλοφοριακής δυσχέρειας στους κατοίκους της περιοχής, υφίσταται και το σημαντικότερο ερώτημα, «κατά πόσον όλες αυτές οι πρωτοβουλίες του Δήμου, εξυπηρετούν το κοινό αίσθημα των κατοίκων της περιοχής και εκφράζουν την άποψη της πλειοψηφίας αυτών».

Τουτέστιν, οφείλετε ως Δήμος να ενεργήσετε υπό το γράμμα του νόμου, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της περιοχής, καθ’ όσον η όποια ρύθμιση ή τροποποίηση θα έπρεπε να έχει ως πρακτικό και ουσιαστικό σκοπό την εξυπηρέτηση πρωτίστως των ενδιαφερομένων κατοίκων και όχι απλά την κάλυψη μελετών και ιδιοτελών συμφερόντων της όποιας οργανωμένης μειοψηφίας, προκαλώντας μέγιστα προβλήματα ακόμα και στην πρόσβαση όλων των υπολοίπων στις κατοικίες μας, καθ’ όσον για παράδειγμα με τις νέες αυτές ρυθμίσεις υπάρχουν κάτοικοι που πρέπει να διανύσουν και μέχρι 2500 μέτρα παραπάνω και δη περιμετρικά, για να αποχωρήσουν αλλά και να προσεγγίζουν καθημερινά την οικία τους και όλα αυτά με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη!!

Δεν υπολογίζει δε κανείς τις εκπομπές ρύπων, για τις οποίες υπάρχει έντονη ευαισθησία για τις προσφυγικές πολυκατοικίες της οδού Γ. Παπανδρέου των 2500+ ευρω το μέτρο.

Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές με βάση την απόφαση που λάβαμε ως κάτοικοι της περιοχής, είναι προφανές ότι μόνο περαιτέρω προβλήματα θα δημιουργήσουν στην περιοχή μας.

Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές είναι άνευ προηγουμένου και δη ΔΕΝ αποσκοπούν εξ αντικειμένου στην όποια αποσυμφόρηση της περιοχής, αντιθέτως την επιτείνουν προς το πολύ χειρότερο.

Επειδή η εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών επιβάλλεται αυθαίρετα, όχι μόνο χωρίς την προηγούμενη γνώμη των κατοίκων και άμεσα ενδιαφερομένων της περιοχής, αλλά και χωρίς να αιτιολογείται βάσιμα τόσο η αναγκαιότητά τους, όσο και η πρακτική τους εφαρμογή και πιθανή αποτελεσματικότητα.

Επειδή πάντα ταύτα ούτε πείθουν εμάς ως άμεσα ενδιαφερομένους ότι θα εξυπηρετήσουν σε οποιοδήποτε τομέα και διευκολύνουν την κατάσταση στην περιοχή μας, αντιθέτως όμως θα δυσχεράνουν ακόμα και στην πρόσβαση στις οικίες μας.

Επειδή η περιοχή μας χρίζει ευαισθησίας και προσοχής, τόσο σε πρακτικά ζητήματα όσο και σε ουσιαστικά.

Επειδή ουδέποτε αρνηθήκαμε να συνεισφέρουμε τα βέλτιστα, ουδέποτε δείξαμε απροθυμία για την περιοχή μας, αντιθέτως είμαστε γνώστες των καθημερινών προβλημάτων και ζητούμε άμεση αλλά ουσιαστική επίλυση, διατηρώντας πρόθεση ακόμα και για να ενημερωθεί από εμάς του κατοίκους περί όλων τούτων ο Δήμος.
Επειδή πιστεύουμε στις αρχές της δημοκρατίας, τις διατάξεις των νόμων και τον σεβασμό στην προσωπικότητα, καθ’ όσον είμαστε όλοι φορολογούμενοι πολίτες με κοινό ενδιαφέρον για τη κάθε δυνατή βελτίωση της περιοχής μας.

Επειδή κατά το παρελθόν έχει ξανά εφαρμοστεί παρόμοια «μελέτη» ανεπιτυχώς με ολέθρια αποτελέσματα για την καθημερινή μας «εμπειρία» και την ποιότητα ζωής μας, διαβλέπουμε ως μόνο αποτέλεσμα τη δυσχέρεια ακόμα και πρόσβασης των περισσοτέρων από εμάς στις οικίες τους, πόσο μάλλον άλλα πιθανά συγκοινωνιακά ζητήματα.

Η περιοχή -πέριξ των οδών Χαρ. Τρικούπη, Ιωνίας, Τροίας και Έλλης – χωρίς την χρήση των δρόμων αυτών που ουσιαστικά απαγορεύετε η διέλευση τους ασφυκτιά μιας και οι Χαρ. Τρικούπη όπως και η Ελ. Βενιζέλου αδυνατούν να εξυπηρετήσουν με αποτέλεσμα αφάνταστη ταλαιπωρία, ηχορύπανση και μποτιλιαρίσματα με κατακόρυφη αύξηση των ρύπων.

ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Όπως ανασταλεί η όποια εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή και της υπ’ αριθμόν 1115/2012 απόφασης του ΣτΕ. Καθώς και να εφαρμοστή το πρακτικό 16Φ/17-07-2012, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με το κυκλοφοριακό για την υποχρέωση συμμόρφωσης των αιρετών οργάνων του Δήμου Κηφισιάς, με την κρίση της Επιτροπής για το ανυπόστατο της υπ’ αριθμόν 474/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη της Ν. Ερυθραίας.

Να παραμείνει το κυκλοφοριακό σύστημα της περιοχής ως είχε και ΟΛΟΙ οι μονόδρομοι να έχουν συνεχή ροή προς μία κατεύθυνση.

Καθ΄ όσον ουδέποτε εκφράστηκαν ουσιαστικά παράπονα επ’ αυτού και η ροή έχει διαμορφωθεί επιτυχώς επί σειρά ετών.

Να πραγματοποιηθούν πιθανές σοβαρές μελέτες για την περιοχή, οι οποίες όμως να έχουν ως σκοπό την ουσιαστική και πρακτική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων (και όχι την δημιουργία σοβαρότερων προβλημάτων) σε οποιοδήποτε τομέα στην περιοχή μας, με τη σύμφωνη τουλάχιστον γνώμη των άμεσα ενδιαφερομένων.

Και να υφίσταται η δέουσα ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που μας επηρεάζουν άμεσα και δη καθημερινά, πριν από την όποια de facto ενάσκηση εξουσίας, με αφετηρία τα καίρια σημεία στα οποία «πάσχει» η περιοχή μας.

Με εκτίμηση
Οι κάτοικοι της περιοχής
Σελίδες: 9
Υπογραφές / Ονόματα: 341

ΕΠΕΙΔΗ, όπως διαφαίνεται, η αναστάτωση και η δυσφορία των κατοίκων έχουν πάρει «απρόβλεπτες» διαστάσεις ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση των Δημοτικών Αρχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here