ΕΚΤΟΣ από τα Όπλα, και Χρήματα από τον Μητσοτάκη στον Ζελένσκι!

0
183

Η Ελλάδα στέλνει εκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο, όταν για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία ένα σπίτι με δύο εργαζομένους αδυνατεί να βγάλει το μήνα λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα!

Εκτός από όπλα και πυρομαχικά η Ελλάδα συμμετέχει και οικονομικά στην υποστήριξη της Ουκρανίας με κάμποσα εκατομμύρια!

Αν η Κύπρος είχε το 1% της υποστήριξης που παρέχεται στην Ουκρανία, μάλλον δεν θα υπήρχε Τουρκική κατοχή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Επίσης ο κ. Πρωθυπουργός μακάρι να έδειχνε την ίδια σπουδή για την τύχη των Ελλήνων στην περιοχή των μαχών! Η Ελληνική Κυβέρνηση τους έχει τελείως ξεχάσει. Ας δει τη συνέντευξη του πολεμικού ανταποκριτή Θανάση Αργυράκη στο militaire.gr. Πολύ χρήσιμη για να καταλάβει τι συμβαίνει στην περιοχή.

Η απόφαση για την Οικονομική μας Συνδρομή. Για το τι γίνεται με τα όπλα που στέλνουμε στην Ουκρανία, αύριο τα ερωτήματα που επιτέλους πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η απόφαση που υπέγραψε ο Θ. Σκυλακάκης-Η αναλογία της Ελλάδας στα δάνεια δισεκατομμυρίων…

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: Έχει στείλει στην Ουκρανία όπλα αξίας 260 εκατ. ευρώ και ...έπεται συνέχεια! | Ημεροδρόμος

Εκτός από όπλα και πυρομαχικά η Ελλάδα συμμετέχει και οικονομικά στην υποστήριξη της Ουκρανίας με εκατομμύρια σε δάνεια μετά την απόφαση της Κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη!

Έτσι μπορεί χθες να μην ήξερε πότε ξεκίνησε ο πόλεμος την Ουκρανία (μάλλον συνέφερε να πει 15 μήνες) αλλά ξέρει να στέλνει μετρητά στον Ζελένσκι για να τον στηρίξει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει την χορήγηση έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής προς την Ουκρανία υπό μορφή δανείων, ύψους 1 και 5 δις ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή δάνεια 6 δις ευρώ!

Η Κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει την απόφαση για την οικονομική συνδρομή της Ελλάδας η οποία φτάνει τα 45.269.735 ευρώ!

Η απόφαση με την υπογραφή Σκυλακάκη:

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αρ. 2022/1201 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2022.
  2. Την υπό στοιχεία 2022/1628 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2022.
  3. Τις διατάξεις:

Του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018. Διατάξεις: Εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία υπό μορφή δανείων, ύψους 1 και 5 δις  ευρώ αντίστοιχα, ήτοι δάνεια 6 δις ευρώ.

Οι εν λόγω δύο αποφάσεις αποτελούν το Πρώτο και το Δεύτερο στάδιο της προγραμματισμένης πλήρους έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, ύψους έως 9 δις  ευρώ, αναμένεται δε περαιτέρω απόφαση που θα αφορά το τρίτο στάδιο για τη χορήγηση και των υπολοίπων δανείων ύψους 3 δις ευρώ.

Τα δάνεια προς την Ουκρανία θα χορηγούνται δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, με τις υπ’ αρ. 2022/1201/12.07.2022 και 2022/1628/20.09.2022 αποφάσεις, έχει εξουσιοδοτηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ακολούθως να δανείζει την Ουκρανία.

Το δάνειο του 1 δις ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί στην Ουκρανία την 1η και στις 2 Αυγούστου 2022, ενώ τα δάνεια των 5 δισ. ευρώ είναι σε διαδικασία χορήγησης. Η διάρκεια των εν λόγων δανείων είναι 25 έτη.

Στα ανωτέρω δάνεια των 6 δις ευρώ, τα κράτη-μέλη παρέχουν συνολικές εγγυήσεις 3,66 δις ευρώ (6 δις ευρώ Χ 61%) με σκοπό την ενίσχυση του Κοινού Ταμείου Προβλέψεων, στο οποίο συγκεντρώνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που δύναται να προκύψουν από καταπτώσεις εγγυήσεων και προγράμματα Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες.

Η εγγύηση της Ελλάδας, στο συνολικό εγγυημένο ποσό των 3,66 δις ευρώ, αντιστοιχεί σε 45.269.735 ευρώ (3,66 δις ευρώ Χ 1,2368780107407%).

Σκοπός της έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής είναι η αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζει η Ουκρανία για το 2022 (σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 39 δις USD), η αποκατάσταση βασικών κατεστραμμένων υποδομών και γενικά η ανασυγκρότηση της εν λόγω χώρας (σχέδιο Rebuild Ukraine), λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

ΙΙ. Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος-μέλος, υπογράφει Συμφωνία Εγγύησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2022/1628/20.09.2022 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Συμφωνία Εγγύησης υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα μένει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο επιστρέφεται στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. Με την παρούσα εγγύηση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Συμφωνία Εγγύησης, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, την καταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ποσού της κατάπτωσης-και μέχρι του ποσού των 45.269.735 ευρώ-εντός 20 εργάσιμων ημερών, κατόπιν σχετικής αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙV. Η παρούσα εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Εγγύησης από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος, είτε είναι η Ελλάδα είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σημείο 9.2 της Συμφωνίας Εγγύησης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΗΠΩΣ τα χρήματα που δίνετε κύριε Μητσοτάκης στην Ουκρανία, μας περισσεύουν!……  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here