Η εφορία αρχίζει ελέγχους τύπου «IRS»!!

0
267

Σύμφωνα με www.capital.gr ακόμη και τον αριθμό παροχής υδροδότησης θα πρέπει να δίνουν στους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών οι φορολογούμενοι που μπαίνουν στο στόχαστρο φορολογικών ελέγχων. Με αυτόν τον αριθμό οι ελεγκτές θα διαπιστώνουν αν ο φορολογούμενος έχει γεμίσει… πισίνα με νερό. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες στοιχεία που περιγράφουν τον τρόπο διαβίωσης αλλά και την περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων τα οποία οι τελευταίοι θα πρέπει να παράσχουν στους ελεγκτές στο πλαίσιο έναρξης εφαρμογής, μετά από πολλές εξαγγελίες και ανακοινώσεις, του αμερικάνικού τρόπου διενέργειας ελέγχου πόθεν έσχες (τύπου IRS).

Το ΥΠΟΙΚ εξέδωσε την εγκύκλιο η οποία περιλαμβάνει λεπτομερώς τον τύπο των καταστάσεων και εγγράφων που πρέπει να συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι που καλούνται για έλεγχο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εγκύκλιο σκοπός των ελέγχων θα είναι να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες είτε έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου ο ελεγχόμενος να προσαυξήσει την περιουσιακή του κατάσταση (αγορά ακινήτων, ΙΧ επιβατηγών κ.ά.).

Στο πλαίσιο των ελέγχων ο φορολογούμενος θα καλείται εγγράφως και ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση να δώσει μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε στοιχείο ή λογαριασμό που είναι χρήσιμος για τον καθορισμό του εισοδήματος.

Μάλιστα στις περιπτώσεις που ο ελεγχόμενος αρνείται ή παραλείπει αναιτιολόγητα να δώσει πληροφορίες και στοιχεία για την εξακρίβωση του εισοδήματος θα του επιβάλλεται πρόστιμο που ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης θα κυμαίνεται από τα 1.000 έως τα 50.000 ευρώ.

Για τη διενέργεια των ελέγχων ο ελεγχόμενος θα καλείται να συμπληρώσει δυο διαφορετικά έντυπα, ενώ θα λαμβάνει και μια επιστολή από την υπηρεσία.

Αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθούνται κατά τον έλεγχο είναι τα εξής:

– Ο φορολογούμενος θα λαμβάνει έντυπη επιστολή με την οποία θα του ανακοινώνεται και η προθεσμία που έχει προκειμένου να παρέχει όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Θα λαμβάνει επίσης δυο διαφορετικά έντυπα που το πρώτο θα αφορά τα διαθέσιμα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ το δεύτερο θα είναι ένα ερωτηματολόγιο που θα αφορά τον τρόπο διαβίωσης, τις μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τρίτους.

– Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου που θα αφορά στα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ο φορολογούμενος θα καλείται να αναγράψει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και κατά τη λήξη της ελεγχόμενης περιόδου.

Για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα / δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως τίτλους ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσει / πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.).

Επίσης στο έντυπο ο φορολογούμενος θα δηλώνει και τα μετρητά που κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής.

– Ο φορολογούμενος θα καλείται να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο/ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης – μεταβολών και υποχρεώσεων.

Σε αυτό ο φορολογούμενος θα παρέχει στοιχεία που μεταξύ άλλων αφορούν αναλυτικά στοιχεία τέκνων και προστατευόμενων μελών, αν έχει φιλοξενηθεί και από ποιους κατά την ελεγχόμενη περίοδο, τους αριθμούς παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα για κάθε ελεγχόμενο έτος). Θα πρέπει ο φορολογούμενος να αναγράψει επίσης και τη δαπάνη ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης.

Για παράδειγμα μέσα από το ύψος της δαπάνης υδροδότησης θα μπορούν οι ελεγκτές να διερευνήσουν αν ο φορολογούμενος διαθέτει πισίνα, η οποία μάλιστα αποτελεί και τεκμήριο.

– Οι ελεγχόμενοι θα καλούνται επίσης να δηλώσουν τους αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και τα χρήματα που δαπάνησαν για αυτούς, καθώς και τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων όπως είναι η αγορά ή η πώληση ακινήτων, μετοχών, χρεογράφων και κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 5.000 ευρώ.

– Επίσης, θα καλούνται να δηλώσουν με λεπτομέρεια τις δαπάνες τους μέσω πιστωτικών καρτών καθώς τους αριθμούς των καρτών που διαθέτουν οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους, τα ποσά που δαπάνησαν για την εξυπηρέτηση δανείων.

– Τα ποσά των ασφαλίστρων που καταβάλουν για ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης και ακινήτων.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here