Η ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. στην «μέγγενη» για κακοδιαχείριση από παλαιότερες διοικήσεις!!

0
230

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. η οποία ελήφθη στις 18/11/2016 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, εκλήθη ο μοναδικός μέτοχος Δήμος Κηφισιάς της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου) κατά την διάρκεια της οποίας έγινε ενδελεχής συζήτηση και λήφθηκαν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων:

1.Ενημέρωση της Γ.Σ. επί της έκθεσης λογιστικής απεικόνισης-αποτύπωσης στοιχείων οικονομικών χρήσεων ετών 2009-2014. Απόφαση περί διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου. Αποτύπωση εκτίμησης τρέχουσας οικονομικής βλάβης και επίδρασης αυτής στη λειτουργία της εταιρείας εφ’ εξής. Απόφαση περί διενέργειας οποιασδήποτε άλλης σχετικά απαιτούμενης πράξης.

2.Ενημέρωση περί του κινδύνου παραγραφής αξιώσεων της εταιρείας και λήψη απόφασης για τυχόν περαιτέρω νομικές ενέργειες. Απόφαση περί παροχής πληρεξουσιότητας και περί συνδρομής ή μη από Δικαστικές, Εισαγγελικές ή Διοικητικές αρχές.

Με την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κεκλισμένων των θυρών (για να διασφαλισθεί σύμφωνα με το νόμο ότι οι αποφάσεις θα είναι ισχυρές και δε θα μπορούν να προσβληθούν από τους ενδιαφερόμενους), ορίσθηκε ως Πρόεδρος της ΕΓΣ ο κ. Δ. Μωράκης και Γραμματέας η κ. Σάντυ Πατρινού.

Πρώτη το λόγο πήρε η Πρόεδρος της ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ κ. Πολυξένη Αστερίου, η οποία παρέθεσε τους διάφορους λόγους που οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας να πάρει ομόφωνη απόφαση για τον αναδρομικό έλεγχο στις χρήσεις των ετών 2009 – 2014. 

Ειδικότερα η «Άρνηση Γνώμης» των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των βιβλίων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων αλλά και της συνολικής εικόνας των λογιστικών στοιχείων της εταιρείας, ήταν τα κυριότερα στοιχεία τα οποία συνετέλεσαν στην απόφαση αυτή.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο λογιστής κ. Σπύρος Χαικάλης, Δημότης της πλειοψηφίας, ο οποίος περιέγραψε την συνολική εικόνα των ευρημάτων λέγοντας ότι ο λογιστικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε, από φοροελεγκτική εταιρεία με μεγάλη πείρα στην λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων, στη μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κηφισιάς, «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ» για τα έτη από το 2009 μέχρι την ανάληψη της καινούργιας διοίκησης, καταλογίζει λογιστικές ατασθαλίες και την εκ βάθρων αλλαγή των δεδομένων των στοιχείων των ισολογισμών των ετών από 2009 έως 2014.

Επίσης σημείωσε ότι μέχρι και σήμερα λείπουν αρκετά παραστατικά για να οδηγηθούμε σε σωστό αποτέλεσμα και για το ΦΠΑ!!

Κλείνοντας επεσήμανε ότι όταν ανέλαβε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αστερίου, η προηγούμενη Διευθύνουσα Σύμβουλος δεν παρέδωσε τα ταμειακά διαθέσιμα στην ίδια αλλά στην λογίστρια της εταιρείας! Το ερώτημα που τίθεται….με εντολή ποίου;;

Αποτέλεσμα να διαπιστωθούν τα εξής ευτράπελα: 

-Παραδόθηκε ταμείο 585,47 ευρώ σε μετρητά ενώ τα βιβλία στο ίδιο διάστημα είχαν πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή έλλειμμα, 525,51 ευρώ!

-Το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ήταν 10.283,20 ευρώ, ενώ στα λογιστικά βιβλία που τηρούσε η λογίστρια το υπόλοιπο ήταν αρνητικό κατά 4.558,39 ευρώ δηλαδή ΕΛΛΕΙΜΜΑ!! 

Αυτό είναι ένα δείγμα για το αλαλούμ της διαχείρισης που επικρατούσε στην Δημοτική Επιχείρηση!!

Η σκυτάλη πέρασε ακολούθως στο κ. Γιάννη Κουτσουρίδη, Δημότης μειοψηφίας, ο οποίος πήρε τον λόγο και με την χρήση power point παρουσίασε με πολύ γλαφυρό τρόπο: 

-την συνολική εικόνα του προβλήματος.

-τα σημάδια της κακοδιαχείρισης.

-τις διαφορές των ισολογισμών που εγκρίθηκαν από τα Δημοτικά Συμβούλια σε σχέση με την πραγματικότητα της έκθεσης λογιστικής απεικόνισης και οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 01/01/2009-31/12/2014.

τον έλεγχο ταμειακών ροών του 2013 οι οποίες καταλήγουν σε έλλειμμα ταμείου ύψους 157.721 ευρώ – το οποίο θα εξακριβωθεί από τον διαχειριστικό έλεγχο που θα ακολουθήσει.

τις πιθανές ποινικές επιπτώσεις της κακοδιαχείρισης που αναφέρονται σε αδικήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως και κακουργηματικές πράξεις, όπως η μη απόδοση ΦΠΑ, σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως μη εκτύπωση θεωρημένου βιβλίου, ανακρίβειες και ανεπάρκειες βιβλίων, παρακολούθηση από λογίστρια χωρίς δήλωση έναρξης επαγγέλματος, πιθανότητα από απώλεια εσόδων λόγω μη καταχώρισής τους, ισολογισμός που δε συμπίπτει με την τήρηση των υπολοίπων βιβλίων, έλλειμμα ταμείου και διάφορα άλλα.

τις υπερβολικές αμοιβές των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που έφταναν και το 45% του ετήσιου τζίρου, ακόμα και σε περιόδους που η εταιρεία είχε ζημίες!

Συνολικό συμπέρασμα

Πιθανή (1) βλάβη από φορολογικές παραβάσεις φαίνεται ότι επισύρουν πρόστιμα άνω των 400.000 ευρώ, (2) απώλεια εσόδων από μη αξιόχρεους πελάτες άνω των 200.000 ευρώ και (3) δίωξη για μη απόδοση ΦΠΑ (πλημμέλημα ή κακούργημα).

Στη συνέχει ο λόγος δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν αλλά και έκαναν ερωτήσεις προς την φοροελεγκτική εταιρεία που διενήργησε τον έλεγχο.

Η όλη συζήτηση κράτησε περίπου 3,5 ώρες και κατέληξε με ομόφωνη έγκριση στο να γίνει το συντομότερο δυνατόν διαχειριστικός έλεγχος από το 2009 έως και το 2015 καθώς και να ζητηθεί η συνδρομή των αρχών σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Υ.Γ. Η κακοδιαχείριση στην Δημοτική Επιχείρηση ΚΗΦΙΣΕΑΣ Α.Ε. ή ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ως γνωστόν – έχει μακρόχρονη ιστορία…..από το 1997!! Δείτε σχετικό άρθρο της Kifisia Press ημερομηνίας 03/06/2015 με τίτλο «Ο βίος και πολιτεία του εναχθέντος και καταδικασθέντος κ. Σταύρου Παπαδάκη!»

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here