Μαζική προσφυγή (class action) Ελλήνων επενδυτών κατά του Κυπριακού Δημοσίου για το «κούρεμα» που υπέστησαν!

0
291

Στα τελευταία της στάδια βρίσκεται όπως φαίνεται η προετοιμασία για μαζική προσφυγή Ελλήνων καταθετών και ομολογιούχων κατά του κυπριακού Δημοσίου που είχαν τοποθετήσει κεφάλαιά τους στην Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου για το «κούρεμα» που υπέστησαν τον Μάρτιο 2013.

Η προσφυγή θα γίνει σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο της Ουάσιγκτον σύμφωνα με τις προβλέψεις διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος-Κύπρου και την υπόθεση έχουν αναλάβει Έλληνες αλλά και Αμερικανοί νομικοί που έχουν στο ιστορικό τους επιτυχίες όπως αποζημιώσεις από την υπόθεση Madoff αλλά και την χρεοκοπία της Αργεντινής. Πρόκειται για την δικηγορική εταιρεία «Grant & Eisenhofer».

Jay Eisenhofer. 

H ομάδα αυτή ομάδα των Αμερικανών νομικών, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε δικαστικές αποζημιώσεις για πελάτες της που υπερβαίνουν για τα τελευταία 5 χρόνια τα 14 δις δολάρια, με υποθέσεις όπως 70.000 Ιταλών ομολογιούχων που επετράπη να προσφύγουν κατά της Αργεντινής με μαζική προσφυγή ή «class action» (the «Abaclat» award), αλλά και αποζημιώσεις κατά του περιβόητου Madoff και άλλες κατά πολυεθνικών φαρμακευτικών. 

Σύμφωνα με τους Έλληνες συνεργάτες της την δικηγορική εταιρεία Kyros Law Offices ήδη περισσότεροι από 200 Έλληνες επενδυτές με συνολικά τοποθετημένα στην Κύπρο κεφάλαια το ύψος των οποίων υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, έχουν υπογράψει την σχετική αίτηση για να κινηθούν ομαδικά.

Μάλιστα αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σημαντικά μετά και την επίσκεψη / παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο «King George» του Jay Eisenhofer με εξειδικευμένα στελέχη του επιτελείου του σε θέματα Διεθνούς Διαιτησίας, Προστασίας Επενδυτών και Νομοθεσίας Αποζημιώσεως των Καταγγελλόντων την Διαφθορά για να ενημερώσουν το κοινό για τις ενέργειές τους.

Όπως διευκρινίζει στο Capital.gr εκ των Ελλήνων νομικών στην υπόθεση Ιωάννης Κυριακόπουλος:

«με το Ν.2100/92, η Ελλάδα και η Κύπρος υπέγραψαν διμερή συμφωνία αμοιβαίας προστασίας και προώθηση των επενδύσεων φυσικών και νομικών προσώπων προελεύσεως της μίας αντισυμβαλλόμενης Χώρας στο έδαφος και την επικράτεια της άλλης αντισυμβαλλόμενης Χώρας.

Η προστασία αυτή καταλαμβάνει οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είχε επενδυθεί υπό τους άνω όρους και υπό ειδικότερα αναφερόμενες προϋποθέσεις, ενδεικτικά δε περιλαμβάνει Κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, Εταιρικά μερίδια, μετοχές, ομολογίες και συμμετοχές σε εταιρεία, Χρηματικές απαιτήσεις και κάθε άλλη συμβατική απαίτηση που έχει οικονομική αξία, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας , επιχειρηματική φήμη, κλπ, Εκχωρήσεις δικαιωμάτων για εξόρυξη, εκμετάλλευση φυσικών πόρων, κλπ και δικαιώματα επί αγαθών βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing)».

Η σύμβαση δε αυτή καλύπτει όχι μόνον τις «επενδύσεις», αλλά και τις «αποδόσεις αυτών», όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 6 της οικείας συμβάσεως.

«Σε περίπτωση που σημειωθεί ένα ζημιογόνο γεγονός (όπως αυτό της αποφάσεως της Κυπριακής Κυβερνήσεως), οι διαφορές που προκύπτουν παραπέμπονται -μετά την άπρακτη πάροδο 6 μηνών, διάστημα στο οποίο θα πρέπει να έχει διευθετηθεί η σχετική διαφορά «με την διπλωματική οδό»- σε Διεθνή Διαιτησία»…..τονίζει ο Κυριακόπουλος.

Σημειώνεται πως η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη, δεν υπόκειται δηλαδή σε ένδικα μέσα, και δεσμευτική για τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω Διμερών Συμβάσεων για την Προστασία των Επενδυτών μεταξύ Κύπρου και άλλων Χωρών, ξένοι επενδυτές μπορούν να ενάγουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν σχετική φόρμα για μία δωρεάν συμβουλή χωρίς δεσμεύσεις από εξειδικευμένο Δικηγόρο της Kyros Law Offices πατώντας ΕΔΩ…..www.apozimiosi.gr .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here