Μειοδοτικός Διαγωνισμός για προμήθεια γραβατών και φουλαριών ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.

0
234

Ακριβά θα πληρώσουμε την Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις, ήδη έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται αποφάσεις σχετικά με τα κονδύλια.

Συγκεκριμένα, ήδη εγκρίθηκε η διενέργεια Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραβατών και φουλαριών, για να καλυφθούν οι εθιμοτυπικές ανάγκες.

Το ποσό που έχει προϋπολογισθεί είναι 147.600 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή τους φορολογούμενους.

«Εγκρίνουμε, την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραβατών και φουλαριών με σκοπό την κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€147.600.00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών νομίμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών»…..αναφέρεται στην απόφαση!

Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 23 Οκτωβρίου 2013.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here