Με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

0
451

Με βασικό γνώμονα την ανάγκη δημιουργίας και εδραίωσης μιας φιλανθρωπικής νοοτροπίας στην Ελλάδα, ικανής να συμβάλλει στην κοινωνική συσπείρωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων γενικότερα, αλλά και των συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ειδικότερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.snf.org) στηρίζει με δωρεά του την έκδοση του βιβλίου «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: Ένας Πρακτικός Οδηγός», σε επιμέλεια των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αστέρη Χουλιάρα και Παναγιώτη Λιαργκόβα.

Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η ενημέρωση του κοινού και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο κρίσης, μέσα από την παροχή του τεχνικού υπόβαθρου, αλλά και των πρακτικών γνώσεων που θα βοηθήσουν ουσιαστικά όσους επιθυμούν να αναπτύξουν φιλανθρωπική δράση στη χώρα μας.

Το βιβλίο περιέχει κεφάλαια που έχουν επιμεληθεί ειδικοί ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι και επιστήμονες, σε ζητήματα όπως η αναζήτηση πόρων, ο σχεδιασμός προγραμμάτων, η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η πανεπιστημιακή αυτή έκδοση απευθύνεται στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ, καθώς και σε όλους τους πολίτες και φορείς που επιθυμούν να διευρύνουν τους τομείς δράσης τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους. Το βιβλίο θα διατεθεί δωρεάν, εκτός εμπορίου, σε 300 ΜΚΟ, συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η δωρεά του Ιδρύματος εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση», το οποίο αναπτύχθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει διατμηματικό μάθημα με θέμα την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διαχείριση ΜΚΟ, το οποίο θα προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από τέσσερα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Ο δεύτερος άξονας περιλάμβανε τη δημιουργία Φθινοπωρινής Σχολής, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ΜΚΟ στην ανεύρεση πόρων και την επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δωρεάς των €100,000,000 που το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αποφάσισε να διαθέσει μέσα σε τρία χρόνια, με σκοπό να προσφέρει ανακούφιση ενάντια στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τις συνήθεις δράσεις του Ιδρύματος σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.snf.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1,03 δισεκατομμυρίων ($1.36 δισεκατομμύρια), μέσω 2.470 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2012 πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια), μέσα σε τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης.

Έκτοτε, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει €58 εκατομμύρια ($75 εκατομμύρια) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκατομμύρια / $796 εκατομμύρια) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα.

Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here