Να τεθεί σε αργία ο αναχθείς και καταδικασθείς κ. Σταύρος Παπαδάκης!

0
257

Μετά το άρθρο της εφημερίδας Kifisia Press με τίτλο «Ο βίος και πολιτεία του εναχθέντος και καταδικασθέντος κ. Σταύρου Παπαδάκη» στις 03/06/2015 στο οποίο ο κ. Σταύρος Παπαδάκης καταδικασθείς τελεσίδικα δυνάμει (1) της απόφασης με αριθμό 1399/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και (2) της απόφασης με αριθμό 7122/2009 του Εφετείου Αθηνών σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας……..καταδικάστηκε ως οφειλέτης για να καταβάλει στη Δημοτική Επιχείρηση ΚΗΦΙΣΕΥΣ Α.Ε. (διάδοχο πρόσωπο του οποίου είναι η Δημοτική Επιχείρηση ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.) το συνολικό ποσό των 83.663,90 ευρώ κατά το οποίο ζημίωσε από τις διαχειριστικές του πράξεις την ως άνω Δημοτική Επιχείρηση – δηλαδή, ζημίωσε το Δήμο Κηφισιάς και τους δημότες της Κηφισιάς κατά το επιδικασθέν ποσό λόγω των μη σύννομων διαχειριστικών του πράξεων την περίοδο που αυτός είχε αναλάβει διαχειριστικά καθήκοντα στην ΚΗΦΙΣΕΥΣ Α.Ε. από τη Διοίκηση Χιωτάκη!

Η εφημερίδα Kifisia Press ερεύνησε το θέμα της υπόθεσης του καταδικασθέντος τελεσίδικα σε αστικό δικαστήριο κ. Σταύρου Παπαδάκη με το ερώτημα της δυνητικής θέσης σε αργία αυτού σύμφωνα με το άρ.104 παρ.1(γ) του Ν.4057/2012 περί πειθαρχικού δίκαιου των δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Προβλέπει η εν λόγω νομοθετική διάταξη ότι αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊστάμενης αρχής ή του αρμοδίου επιθεωρητή.

Σε βάρος του κ. Παπαδάκη υπάρχει πλέον τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι κακοδιαχειρίστηκε και ζημίωσε το εν λόγω νομικό πρόσωπο – συνεπώς και το διάδοχο αυτού – κατά το ποσό των 83.663,90 ευρώ.

Δηλαδή, όχι μόνο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, αλλά πλέον αποδείξεις δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για τα πεπραγμένα του κ. Σταύρου Παπαδάκη σε βάρος της εν λόγω Δημοτικής Επιχείρησης και των δημοτών της Κηφισιάς.

Η ανάδειξη του θέματος αυτού από την εφημερίδα Kifisia Press φαίνεται ενόχλησε τον κ. Παπαδάκη που συνεχίζει να κατέχει θέση στο τοπικό συμβούλιο του δήμου Κηφισιάς με την υποστήριξη της παράταξης του κ. Νίκου Χιωτάκη.

Φαίνεται ότι για την παράταξη αυτή ή / και την ηγεσία της οι καταδικαστικές αποφάσεις είναι «λεπτομέρειες» άνευ σημασίας μη ικανές να ψέξουν το «ήθος», την «επάρκεια» ορισμένων εκ των στελεχών της ή να αλλάξουν γνώμη για τον «βίο και πολιτεία» των εκλεκτών της.

Ο ενοχληθείς από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας κ. Σταύρος Παπαδάκης προτίμησε, αντί να δώσει εξηγήσεις για τις δικαστικές περιπέτειές του και να μας πει πως θα πληρώσει την οφειλή των 83.663,90 ευρώ στο Δήμο Κηφισιάς, να ενεργήσει σε βάρος του φυσικού προσώπου που διαχειρίζεται ως Σύμβουλος Έκδοσης την εν λόγω διαδικτυακή εφημερίδα……καταγγελία για δήθεν αυθαίρετη κατασκευή!

Έτσι, λοιπόν, ο καταδικασθείς υπέβαλε στις 12/06/2015 καταγγελία-αίτηση προς την Διεύθυνση της Υπηρεσίας Δόμησης Ν. Ιωνίας, Τμήμα Ελέγχων Κατασκευών όπως προβεί σε αυτοψία στην επί της οδού Β. Πύρρου 7Β κατοικία του Δημητρίου Αγγελίδη για τη δήθεν «αυθαίρετη» ανέγερση, διατήρηση και εγκατάσταση της χρήσης γραφείου και συνεπώς να σφραγιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις νόμου!

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης Ν. Ιωνίας στις 16/07/2015 στην ως άνω αναφερόμενη κατοικία και συγκεκριμένα στο υπόγειο της οικοδομής, πιστοποιήθηκε από τον ελεγκτή ότι δεν υφίσταται καμία πολεοδομική παρανομία – δηλαδή πιστοποιήθηκε ότι η καταγγελία ήταν αίολη – αφού υφίσταται πράγματι αλλαγή χρήσης του εν λόγω χώρου από αποθήκη σε κατοικία η οποία έχει υπαχθεί στις σχετικές ρυθμίσεις του Ν.3843/10.

Η απορία τόσο του ιδιοκτήτη της κατοικίας όσο και του ελεγκτή για το κίνητρο της καταγγελίας λύθηκε όταν εκ των στοιχείων προέκυψε το όνομα του καταγγέλλοντος και ήδη καταδικασθέντος.

Το γεγονός όμως ότι ο κ. Σταύρος Παπαδάκης οφείλει αλλά δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα στην Δημοτική Επιχείρηση ΚΗΦΙΣΕΥΣ Α.Ε. (διάδοχο πρόσωπο του οποίου είναι η Δημοτική Επιχείρηση ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.) το συνολικό ποσό των 83.663,90 ευρώ, θα πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα τους αρμοδίους κατά το νόμο στο Δήμο Κηφισιάς και σε κάθε περίπτωση το Δήμαρχο Κηφισιάς ώστε να τεθεί ο καταδικασθείς μεγάλο-οφειλέτης του Δήμου Κηφισιάς σε άμεση αργία και αναστολή άσκησης των καθηκόντων μέλους του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς!

Άλλως, η προσφυγή στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι μονόδρομος και νομικά ενδεικνυόμενη επιλογή! Οψόμεθα……

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here