Ο βίος και πολιτεία του εναχθέντος και καταδικασθέντος κ. Σταύρου Παπαδάκη!

0
301

Ο κ. Σταύρος Παπαδάκης δυνάμει (1) της απόφασης με αριθμό 1399/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που κατέστη τελεσίδικη και (2) της απόφασης με αριθμό 7122/2009 του Εφετείου Αθηνών, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Δημοτική Επιχείρηση ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε. (διάδοχο πρόσωπο του οποίου είναι η Δημοτική Επιχείρηση ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.) το συνολικό ποσό των 83.663,90 ευρώ!

Το ποσόν των 83.663,90 προέρχεται από (1) το κεφάλαιο των 42.520,81 ευρώ και (2) 41.143,09 ευρώ, τόκους και δικαστικές δαπάνες.

Το ιστορικό της αγωγής

Ο εναγόμενος υπήρξε Πρόεδρος της ενάγουσας Δημοτικής Επιχείρησης ΚΗΦΙΣΕΑΣ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 01/05/1997- 27/01/2000.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του εναγόμενου ως Προέδρου του ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε., παρατηρήθηκαν σφάλματα ως προς τη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την υπό αριθμό 11385/15.5.2000 εντολή της διέταξε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο του ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα 01/01/97- 31/12/99.

Τον σχετικό έλεγχο ανέλαβαν να διενεργήσουν οι Επιθεωρητές της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης (Οικονομική Επιθεώρηση Αθηνών) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Νότας και Γ. Σαμαντάς, οι οποίοι υπέβαλαν προς την Γενική Δ/νση Περιφέρειας, Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, την με αριθμό Πρωτοκόλλου 3790/23.5.2002 έκθεσή τους.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή διαπιστώθηκαν πράγματι πράξεις και παραλείψεις του εναχθέντος κ. Παπαδάκη, οι οποίες οφείλονταν σε αμέλειά του, από τις οποίες επήλθε ζημία στην ενάγουσα δημοτική επιχείρηση.

Ειδικότερα , εκτός των άλλων οφειλόμενων ποσών δεν αναγνωρίστηκαν από τη νέα Διοίκηση (δηλαδή από τη Διοίκηση υπό την προεδρεία του Ν. Αναγνωστάτου, η οποία διαδέχθηκε τη Διοίκηση υπό την Προεδρεία του εναχθέντος) και λοιπές δαπάνες , οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 13.221.717 δρχ. ( 38.801,81 ευρώ).

Σε αυτές τις δαπάνες περιλαμβάνονται:

1) Ποσό 1.000.000 δρχ. που δεν εισήχθη στη διαχείριση του ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε. από πληρωμές της εταιρίας Info Café, Ζωγράφου Α.Ε: Σύμβαση 3.000.000, απόδειξη 2.000.000, λείπει η απόδειξη 1.000.000 που σύμφωνα με το πρακτικό η ως άνω εταιρία έχει εξοφλήσει την οφειλή της,

2) Ενοίκιο Αντωνάτου (ανθοκομική έκθεση) καταβάλλεται το ποσό δρχ. 2.500.000 χωρίς το ανωτέρω ποσό να εισαχθεί στη διαχείριση του ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε.,

3) ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ για χρέος της ως άνω εταιρίας εκδίδεται τιμολόγιο Νο 1017 για ποσό 8.673.000. Η εταιρία καταβάλλει τα οφειλόμενα χωρίς τα εν λόγω ποσά να κατατίθενται στη διαχείριση του ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε.,

4) Στον Χατζηδάκη Νεκτάριο καταβάλλεται το ποσό δρχ. 224.000 και όχι 280.000 όπως έχει κοπεί η απόδειξη είσπραξης. Η διαφορά αυτή των 280.000-224.000 = 56.000 δρχ. αποτελεί την παρακράτηση του φόρου που δεν αποδόθηκε και το ποσό αυτό χρεώθηκε στον εναγόμενο,

5) Πληρώθηκαν σύμφωνα με το πρακτικό 3/10.2.000 στον Ιωάννη Γκόβα δρχ. 18.219 + 18.290 = 36.509 δρχ. Τα ως άνω τιμολόγια σύμφωνα με το πρακτικό 7/13.4.00 καίτοι είχαν περαστεί ως έξοδα δεν είχαν πληρωθεί στον δικαιούχο. Τα παραπάνω χρεώνονται στον εναγόμενο,

6) Στο υπόλοιπο Ταμείου της 4.2.99 είναι 44.982.059 και όχι 44.937.209. Δεν είχαν περαστεί τα τιμολόγια 1287-1288 δρχ. 44.850. Οφείλονται στην επιχείρηση δρχ. 44.850, τα οποία χρεώνονται στον εναγόμενο,

7) Η εταιρία Monticore ΕΠΕ φαίνεται ότι στις 04/10/99 πληρώθηκαν 255.850 δρχ. Τα τιμολόγια αυτά περάστηκαν και εξοφλήθηκαν κατά την εισαγωγή τους (διπλό-πληρωμή) χρεώνεται ο εναγόμενος,

8) Απόδειξη 276 του ΚΗΦΙΣΕΑ Α.Ε. δρχ. 3.705.508. Οι υπογραφές στην απόδειξη είναι για δρχ. 3.100.000, ήτοι διαφορά 605.508 και μία απόδειξη δρχ. 50.000 χωρίς τιμολόγιο (χρεώνεται ο εναγόμενος).

Σύνολο απαίτησης της ενάγουσας από τον εναγόμενο σύμφωνα με το Πρακτικό 7/2000 ανέρχεται σε δρχ. 13.221.717,00

Κατά συνέπεια, έγινε δεκτή η υπό κρίση αγωγή και υποχρεώθηκε ο εναχθείς να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσόν των 38.801,81 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από 28/01/2000.

Τον Ιούλιο 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ Α.Ε. να γίνει έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας του κ. Σταύρου Παπαδάκη και σε περίπτωση που δεν βρεθεί τέτοιος τίτλος, να επιδοθεί κατασχετήριο εις χείρας των τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς, Alpha και Eurobank.

Όταν οι ενέργειες ελέγχου ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο 2014 στα υποθηκοφυλακεία Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας, πιστοποιήθηκε ότι ο κ. Σταυρός Παπαδάκης δεν διατηρεί ακίνητη περιουσία, διότι είχε προβεί σε πράξεις (1) μεταβίβασης / αγοραπωλησίας και (2) γονικής παροχής των δύο ακινήτων του στα τέκνα του……το 1999!!

Πληροφορούμεθα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης της χρηματικής απαίτησης της Δημοτικής Επιχείρησης ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. συνεχίζεται……

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Παρόλο ότι η υπόθεση της χρηματικής απαίτησης της Δημοτικής Επιχείρησης ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. κατά του κ. Σ. Παπαδάκης παραμένει «ανοικτή»……ο ίδιος εξακολουθεί να είναι μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς ως εκπρόσωπος της παράταξης Χιωτάκη! 

ΕΑΝ ο κ. Παπαδάκης διέθετε έστω και την ελάχιστη δεοντολογική ευθιξία……δεν θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς;

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here