Περί του αιτήματος πολιτικού ασύλου των Τούρκων φερομένων πραξικοπηματιών.

0
199

Το πολιτικό άσυλο είναι δικαίωμα του αιτούντος, αλλά όχι υποχρέωση της χώρας στην οποία αυτός προσφεύγει. Αυτό προκύπτει από τη νομική ερμηνεία του άρ.14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 που προβλέπει ότι «Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.»

Συνεπώς, η Ελλάδα ως κράτος υποδοχής των Τούρκων που φέρονται να συμμετείχαν στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 και διωκόμενοι ήρθαν στην Ελλάδα αιτούμενοι πολιτικό άσυλο δεν είναι υποχρεωμένη να τους παρέχει αυτό.

Αναφορικά με τη χώρα της πρώτης υποδοχής, το δικαίωμα του πολιτικού ασύλου δεν είναι υποχρέωση της χώρας προς τους αιτούντες αυτό, αλλά συνιστά μονομερή προστατευτική πράξη της χώρας που αποφασίζει να το χορηγήσει στους αιτούντες και προνόμιο της κυριαρχίας της χώρας.

 Ωστόσο ο αιτών πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα προστατεύεται από το άρ.33 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 (https://www.unric.org/html/greek/pd.) και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967 που καθιερώνει την αρχή της μη επαναπροώθησης του αιτούντος πολιτικό άσυλο σε χώρα όπου απειλείται η ζωή και η ελευθερία του.

Δηλαδή, οι Τούρκοι φερόμενοι πραξικοπηματίες αιτούντες πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα προστατεύονται από τη Συνθήκη της Γενεύης του 1951 και εξ αυτού του λόγου η Ελλάδα δεν μπορεί να τους επαναπροωθήσει στην Τουρκία όπου κινδυνεύει η ελευθερία και η ζωή τους.

Η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης με το ν.δ. 3989/1959 περί κυρώσεως της πολυµερούς Σύμβασης περί της Νοµικής Καταστάσης των Προσφύγων (ΦΕΚ Α' 201) και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης με τον ν.389/1968. 

Το ν.δ.3989/1959 ορίζει στο άρ.1 αυτής ακριβώς το ποιος είναι ο πρόσφυγας. Είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν. 

Με βάση το ν.δ. 3989/1959 δεν καλύπτονται από αυτό άτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή κάποιο σοβαρό μη-πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου.

Επίσης, υπόψη του ίδιου νόμου ο πρόσφυγας είναι πολίτης. Ένα άτομο που συνεχίζει να παίρνει μέρος σε στρατιωτικές δραστηριότητες δεν μπορεί να λάβει άσυλο. Γι’ αυτό το λόγο οι Τούρκοι που αφίχθηκαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη είχαν αφαιρέσει από τις στρατιωτικές στολές τους τα διακριτικά του βαθμού και κάθε άλλο διακριτικό περί τη στρατιωτική τους ιδιότητα. 

Για να μπορεί να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο πρέπει: 

1.Να υπάρχει δικαιολογημένος φόβος δίωξης.
2.Η δίωξη να βασίζεται στη φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, κοινωνική τάξη ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.
3.Ο αιτών πολιτικό άσυλο να βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του ή εκτός της χώρας της τελευταίας διαμονής του.
4.Ο αιτών να μη μπορεί ή λόγω φόβου να μην επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα της ιθαγένειας ή τελευταίας διαμονής του.

Η χώρα πρώτης υποδοχής του αιτούντος πολιτικό άσυλο μπορεί ν’ αρνηθεί σ’ αυτόν την παροχή ασύλου αν: 

1.Ο αιτών έχει διαπράξει ή πιθανολογείται ότι έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
2.Ο αιτών διέπραξε σοβαρό ποινικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου εκτός της χώρας πρώτης υποδοχής,
3.Ο αιτών είναι ένοχος ενεργειών αντίθετων προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

Ο αιτών πολιτικό άσυλο προστατεύεται, επίσης, από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 που κύρωσε η Ελλάδα με τον ν.2462/1997 μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 1966. Το άρ.7 του εν λόγω νόμου απαγορεύει την υποβολή του ατόμου σε βασανιστήρια ή εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία.

Συνεπώς, αν ο αιτών πολιτικό άσυλο επαναπροωθηθεί στη χώρα προέλευσής του και υποστεί σ’ αυτήν βασανιστήρια ή εξευτελιστική μεταχείριση, η απόφαση της Ελληνικής αρμόδιας Αρχής για τη μη χορήγηση ασύλου και την επαναπροώθηση του αιτούντος αυτό στην Ελλάδα θα έχει ενεργήσει ενάντια στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφού πρέπει για τη λήψη αυτής της απόφασης να ληφθεί υπόψη αν η χώρα προς την οποία θα γίνει η επαναπροώθηση έχει ιστορικό παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστηρίων και εξευτελισμού ανθρώπων!!

Υ.Γ. Στον εισαγγελέα οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί – «Θα τηρηθεί το ελληνικό και διεθνές δίκαιο»…..διαμηνύει η Κυβέρνηση.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here