Σκέψεις και Προτάσεις…….του Μάρκου Μάστρακα-Υποναύαρχου ΠΝ (εα).

0
256

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Άμεση αρμόδια δυναμική ενέργεια προς επαναφορά του Δήμου Κηφισιάς στα πρότερα όριά του, χωρίς λόγω «Καλλικράτη» τους πρόσθετους Δήμους Νέας Ερυθραίας και Εκάλης, που μόνο προβλήματα έφεραν στους κατοίκους τους και ουδέν σημαντικό όφελος.

Καταπολέμηση της «γραφειοκρατίας» στο έπακρον με ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες του Δήμου.

Νομοθετική ρύθμιση νέου οργανογράμματος του Δήμου με καθορισμό επιπέδων διοικήσεως, με ανάλογες υποχρεώσεις και δικαιώματα, ως και υπογραφής των επισήμων εγγράφων μόνο από τον απόλυτα αρμόδιο / υπεύθυνο στο κάθε επίπεδο.

Δεύτερη υπογραφή να τίθεται μόνο στα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου για λόγους βεβαιώσεως του γνησίου της υπογραφής του και μόνο!…

Αξιολόγηση όλου του προσωπικού, με αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια, προς στελέχωση της όλης διοικήσεως με τα πλέον κατάλληλα άτομα βάσει του οργανογράμματος.

Συνεχής έλεγχος αποδόσεως απάντων και απόλυση των μη προβλεπομένων στην οργανική δύναμη του Δήμου, των μη ικανών να ανταποκριθούν αποδεδειγμένα στις απαιτήσεις της θέσεώς τους ως και όσων βαρύνονται με καταδικαστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης για σοβαρά αδικήματα.

Οι ανήκοντες στα συνδικαλιστικά όργανα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι κομματικών κατευθύνσεων, να εργάζονται ως οι λοιποί υπάλληλοι, αν μη περισσότερο και να συμβάλουν θετικά αποφεύγοντες την στείρα κριτική στα της διοικήσεως.

Άπαντες να «κτυπούν» κάρτα προσελεύσεως / αποχωρήσεως και το ωράριό τους να είναι ελαστικό μέχρι δύο (2) ώρες, προς επαύξηση της αποδόσεώς τους.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Ο Δήμος να χωρισθεί σε «διαμερίσματα» ανάλογα του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων στους οποίους και να ανατεθεί από ένα (1) διαμέρισμα για το οποίο θα είναι απόλυτα υπεύθυνοι προς επιτόπιο έλεγχό του επί καθημερινής βάσεως και άμεση αποκατάσταση των «κακώς εχόντων», σε συνεργασία μετά των λοιπών κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.

Άπαντες οι ανωτέρω θα προβαίνουν στη συνέχεια υποχρεωτικά σε καταχώρηση, επί ειδικού προς τούτο εντύπου “Check of list”, των ευρημάτων τους (ημερομηνία – τόπος – πρόβλημα – ενέργειες προς επίλυση – ημερομηνία αποκαταστάσεως και υπογραφή Δ. Συμβούλου).

Θεώρηση ανωτέρω παραστατικών επί μηνιαίας βάσεως από τον Δήμαρχο προς ενημέρωση, έλεγχο και ανάλογη αξιολόγησή τους.

Δημιουργία τριών (3) ομάδων με την επωνυμία «καμικάζι» προς αποκατάσταση μικρών ζημιών ή προβλημάτων των ανωτέρω διαμερισμάτων επί 12ώρου βάσεως.

Προς τούτο θα διαθέτουν δύο «τεχνίτες» (περιλαμβανομένου του οδηγού / τεχνίτη) σε μικρό ευέλικτο όχημα με υλικά και εργαλεία πρώτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος, οι Δ. και Κ. Σύμβουλοι ως και όλοι οι Υπάλληλοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται προς τους Δημότες και μη με ευγένεια και αποτελεσματικότητα, ως «Υπηρέτες του λαού» κατά το Αγγλικό πρότυπο των Δημοσίων Υπηρεσιών!

Η εμφάνιση όλων (ανδρών και γυναικών) θα πρέπει να είναι πάντοτε κόσμια και όχι προκλητική.

Οι χρόνοι των εκδηλώσεων θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ως το κακώς εννοούμενο «ακαδημαϊκό τέταρτο», που επιβραβεύει του καθυστερημένους και τιμωρεί τους συνεπείς.

Αξιοποίηση επί εθελοντικής βάσεως όλων των εχόντων ειδικές γνώσεις και δυνατότητες Δημοτών μας, μετά από σχετική ουσιαστική ανακοίνωση, ως κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Έκδοση «Κάρτας» προς χρήση από τους εγγεγραμμένους στο Δήμο ενήλικες Δημότες για χρήση στα τοπικά μέσα μεταφοράς αδαπάνως, για σημαντικές εκπτώσεις από τα καταστήματα της πόλεώς μας, κλπ ως έχει καθιερωθεί με επιτυχία στον Δήμο Αμαρουσίου.

Αδελφοποίηση της Κηφισιάς μετά των πόλεων Nuoro Sardinia Italy (Αθήνα της Σαρδηνίας) και Nis Serbia (Πατρίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και άλλων Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου) ως σχετική μου πρόσφατη έγγραφη πρόταση στον Δήμαρχο κ. Ν. Χιωτάκη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καθορισμός νέου καταλλήλου χώρου συνεδριάσεων με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλόγου βαρύτητας ενός τόσο μεγάλου / ιστορικού και ίσως του πλέον πλούσιου Δήμου στην Αττική!

Καθορισμός και κοινοποίηση εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο των θεμάτων της «Ημερησίας Διατάξεως» σε όλους τους εμπλεκόμενους και τα τοπικά ΜΜΕ. Σημειωτέον ότι τα θέματα αναλόγου σημασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία (3) κατά συνεδρίαση.

Κάθε θέμα / πρόβλημα προς επίλυση να ανατίθεται σε ειδική ολιγομελή «Ομάδα Εργασίας» αρμοδίων με συγκεκριμένο χρόνο περατώσεως και υποβολής εισηγήσεως στην ολομέλεια προς επικύρωση.

Σημειώνεται ότι η ολομέλεια ΔΕΝ είναι μελετητικός φορέας και οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να παραδίδονται στους ΔΣ εγκαίρως (και όχι τη τελευταία στιγμή) προς ενημέρωση και προετοιμασία διατύπωσης ουσιαστικών σχολίων / απόψεών τους!

Τακτικές συνεδριάσεις να λαμβάνουν χώρα κάθε δύο (2) εβδομάδες και εκτάκτως όποτε προκύπτει σοβαρό πρόβλημα προς άμεση επίλυσή του.

Ο χρόνος ενάρξεως της συνεδριάσεως να τηρείται ακριβώς ανεξάρτητα προσελεύσεων και εφ’ όσον δεν υπάρχει απαρτία να αναβάλλεται άνευ ετέρας για την επομένη ημέρα την ίδια ώρα. Ο δε συνολικός χρόνος της να μην υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες για ευνόητους λόγους.

Τυχόν καθυστερούντες ή μη προσερχόμενοι ΔΣ στις συνεδριάσεις αδικαιολογήτως να ελέγχονται αρμοδίως από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τους επικεφαλείς των Συνδυασμών τους.

Όλες οι συνεδριάσεις να είναι «ανοικτές» για το κοινό και τα ΜΜΕ και σε καμία περίπτωση «κεκλεισμένων των θυρών».

ΕΡΓΑ

Η τάξη, η καθαριότητα και ο φωτισμός όλων των γραφείων, δρόμων, πλατειών, εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα δε της υγιεινής θα πρέπει να είναι άψογη καθ’ όλο το 24ωρο.

Στην όμορφη πόλη μας, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της ΧAΝ (κάτω από το τέρμα του ΗΣΑΠ) έχουν στοιχειώσει και κυκλοφορούν μέσα και γύρω τους τα φαντάσματα, όλων εκείνων των απελθόντων στους ουρανούς δωρητών και λειτουργών επί σειρά ετών του αθλητικού και κοινωνικού αυτού έργου, εξοργισμένα και απειλητικά βλέποντάς τα ερείπια, καμένα και τελείως εγκαταλειμμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια!

Αυτά πρέπει και μπορεί να γίνουν κοσμήματα στην είσοδο της πόλης μας! Ας είναι, αυτό το μήνυμα να ακουστεί ως «SOS» από τους αρμόδιους και να δοθεί η ποθητή λύση ΤΩΡΑ, μια και οι σχετικές προσωπικές μου προτάσεις από χρόνων προς πολλούς από τους προαναφερθέντες φορείς (μέχρι και της Προέδρου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα) ΟΥΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΑΝ!

Προς αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας οχημάτων εκ της Εθνικής Οδού προς Αθήνας μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας βύθιση της οδού Τατοΐου μέχρι Κηφισίας ή κατασκευή αναλόγου υπέργειας γέφυρας.

Στα πλαίσια ανακουφίσεως της Κηφισιάς από πλευράς σταθμεύσεως πληθώρας οχημάτων στη γύρω περιοχή του τέρματος ΗΣΑΠ αλλά και εξυπηρετήσεως των λοιπών περιοχών μέχρι Αγ. Στεφάνου ανάλογη επέκταση της γραμμής ΗΣΑΠ ως είχε εξαγγελθεί προεκλογικά το 2012 από τον αρμόδιο Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη!

Κατασκευή αγωγού εξαντλήσεως όμβριων υδάτων στο δρόμο προ του Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου στις «Εργατικές Πολυκατοικίες» Κάτω Κηφισιάς, δεδομένου ότι πλημυρίζει και γίνεται αδιάβατος.

Αξιοποίηση των οικοπέδων του Δήμου ή άλλων Δημοσίων φορέων προς επαύξηση του «πρασίνου», χώρων σταθμεύσεως ως και «παιδικών χαρών».

Κατασκευή χειμερινού και θερινού θεάτρων σε κατάλληλο χώρο του Δήμου για 800-1.000 θέσεις, με ανάλογο χώρο για στάθμευση τουλάχιστον 300 οχημάτων.

Αναβάθμιση όλων των χώρων του Δήμου και όχι μόνο των κεντρικών οδών και πλατειών ή των πλησίον προυχόντων και πολιτικών προσώπων!

Συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος σταθμεύσεως οχημάτων σε όλους τους χώρους του Δήμου και όχι μόνο στο Κέντρο.

Αξιοποίηση καταλλήλων οικοπέδων του Δήμου για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών ως ισχύει στον Δήμο Αμαρουσίου.

Περιορισμός του Δήμου σε ρόλο «ελεγκτού» μόνο και όχι «επιχειρηματία»!… Δηλαδή πλήρης ιδιωτικοποίηση των Δημοτικών Εταιρειών / δραστηριοτήτων, εκτός των κοινωφελών ως της υδρεύσεως κλπ, προς αποκλεισμό δυσχερειών αναπτύξεώς τους και παρανόμων συναλλαγών!

Σύσταση τοπικής Δημοτικής συγκοινωνίας για δρομολόγια που δεν καλύπτουν οι αστικές μας συγκοινωνίες ως και υπηρεσίας αμέσου επεμβάσεως προς εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Επανασύσταση με κατάλληλο προσωπικό προς στελέχωση και στη συνέχεια εκπαίδευσή του προς κάλυψη των αναγκών ελέγχου επί 24ώρου βάσεως για θέματα που αφορούν στη τάξη, καθαριότητα και την ασφάλεια, σε όλες τις περιοχές του Δήμου και όχι μόνο στα κεντρικά σημεία, σε συνεργασία μετά της ΕΛΑΣ και Τροχαίας Κηφισιάς. Επιβολή προστίμου επί τόπου σε όσους οι ίδιοι ή τα κατοικίδιά τους ρυπαίνουν τους Δημόσιους χώρους, σταθμεύουν παράνομα κλπ.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ενεργοποίηση όλων των δυναμένων κατοίκων να προσφέρουν για το κοινό όφελος «χορηγών», δεδομένου ότι οι περισσότεροι εκ των πλουσιοτέρων Ελλήνων είναι συντοπίτες μας.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Δ. και Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Καταγραφή επί μηνιαίας βάσεως των εντοπισθέντων και επιλυθέντων σημαντικών προβλημάτων / κακοτεχνιών κλπ από τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους ως και τους Υπαλλήλους του Δήμου και επιβράβευση των 3 πρώτων κάθε κατηγορίας στο τέλος κάθε 3μήνου και στο τέλος του έτους των 3 πρώτων εξ όλων αυτών μεταξύ των με «Εύφημο Μνεία» και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου.

Το μέτρο αυτό πιστεύεται ότι θα δημιουργήσει κλίμα ευγενούς άμιλλας και θα συμβάλει σημαντικά στην ενεργοποίηση όλων αντί του εφησυχασμού και της ραστώνης!

ΓΕΝΙΚΑ

Τα πιστεύω μου είναι [«Ελπίζω πάντοτε», «Δε φοβάμαι τίποτα», «Είμαι αισιόδοξος»], κατά παράφραση της επιγραφής στο τάφο του μεγάλου μας συγγραφέα και φιλοσόφου Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο της γενέτειράς του Κρήτης «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι λέφτερος».

Μάρκος Μάστρακας
Υποναύαρχος ΠΝ (εα),

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Συνδυασμού: 
«Γ. Θωμάκος, Δύναμη Ελπίδας, Συμμαχία Πολιτών Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης»

Κηφισιά 23 Μαρτίου 2014

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here