Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!…..αναλυτικό ρεπορτάζ της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/02/2014.

0
195

Την Τετάρτη 12/02/2014 και ώρα 07.00μμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, υπό την προεδρεία της κ. Ν. Παναγιώτου, για την λήψη των παρακάτω αποφάσεων.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντες μόνο «22» από τους «41» Δημοτικούς Σύμβουλους ακολούθησε:

(1) η επικύρωση των πρακτικών του Δ.Σ. στις 22/01/2014 

(2) ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου

(3) συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως

(4) έκτακτα θέματα και στην συνέχεια

(5) συζητήθηκαν τα παρακάτω «24» τακτικά θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 3 ημερομηνίας 07/02/2014.

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» έτους 2014.

4. Λήψη απόφασης επί της 37/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την οριστικοποίηση καταλόγου και κανονισμού του εντευκτηρίου Εκάλης (υπερτοπικές εκδηλώσεις ).

5. Λήψη απόφασης επί της 8/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την δημιουργία και παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην είσοδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς επί της οδού Διονύσου.

6. Λήψη απόφασης επί της 9/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς σχετικά με την λήψη μέτρων για την αποτροπή στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κεφαλαρίου, έναντι του αριθμού 1, στην Κηφισιά.

7. Λήψη απόφασης επί της 10/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλούς κυκλοφορίας στην οδό Μάτσα στην Κηφισιά.

8. Λήψη απόφασης επί της 6/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Υποθηκοφυλακείο Κηφισιάς στην οδό Ελαιών 40.

9. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες τις πυρασφάλειας .

10. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 475/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την πρόταση επέκτασης ορίων του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Κηφισιάς.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς – Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Αττικής για την μεταφορά και την μεταστέγαση της Αρχαιολογικής συλλογής Κηφισιάς από το κτίριο της συμβολής των οδών Γεωργαντά και Κασσαβέτη, στην Βίλλα Κουτούπη.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής ( λειτουργίας ) χρήσεως « εστιατόριο » ( επιχείρηση μαζικής εστίασης και αναψυχής πλήρους γεύματος ), επί των οδών Διονύσου 1 και Παπαδιαμάντη, στο Ο.Τ. 79, Κηφισιά, ότι δεν αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

13. Λήψη απόφασης επί της έγκρισης εφαρμογής (λειτουργίας ) χρήσεως «εστιατόριο – αναψυκτήριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – εστιατόριο), «εμπορικό κατάστημα» (ζαχαροπλαστείο) και «επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης» (περάτωση έψησης «bake off») στους χώρους καταστημάτων του ισογείου και του ορόφου του κτιρίου επί της οδού Λεβίδου 4, στο Ο.Τ. 75 στην Κηφισιά, ότι δεν αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 4.000,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.06 με τίτλο «Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριμματοφόρων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.000,00 ευρώ για το έτος 2014, για την ανανεωμένη σύμβαση με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.).

15. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

16. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες(ως η συνημμένη κατάσταση).

17. Λήψη απόφασης επί της 704/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Καφεντζή Χαρίλαου για να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

18. Λήψη απόφασης επί της 11/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Τσιχριντζή Άγγελου για να παραστεί ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

19. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση και τον ορισμό εκπροσώπων των «Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων» για το έτος 2014.

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ΧΑΝ».

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2012».

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 3.117,20 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2014» που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 euro για το έτος 2014.

23. Λήψη απόφασης για την επανυποβολή του ρυμοτομικού σχεδίου της οδού Ορτανσίας Ο.Τ. 18.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αναβάθμιση & ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι Οικισμοί, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις γης».

Προς πλήρη ενημέρωσή σας, δείτε παρακάτω ολόκληρη την βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

{videobox}UOqZkOme4U8{/videobox}

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here