Τα εν ΔΗΜΩ….εν ΟΙΚΩ!…..ρεπορτάζ της «προκλητικής» Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής!

0
253

Την Τετάρτη 01/04/2014 και ώρα 09.30πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου, υπό την προεδρεία του κ. Ν. Χιωτάκη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η συνεδρίαση ξεκίνησε με την επικύρωση (2) πρακτικών της 11/02/2014 έκτακτη και 04/03/2014 τακτική και την λήψη αποφάσεων επί των «5» παρακάτω τακτικών θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση με Α.Π. 14118 ημερομηνίας 17/03/2014.

1.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 102/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής που αφορά έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, πέριξ των οδών Ελ. Βενιζέλου – Χ. Τρικούπη – Κοκκιναρά – Ηροδότου – Πόντου – Παπαφλέσσα» – Αξιολόγηση εφαρμογής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων / Τελική πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης».

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέματος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ο ανεκδιήγητος κ. Χιωτάκης, αφού πρώτα δημιούργησε το πρόβλημα με τις ρουσφετολογικές του αποφάσεις, εμφανίστηκε σήμερα σαν Πόντιος Πιλάτος και δήλωσε:

«οι κάτοικοι πάνω από την Σαρανταπόρου και οι κάτοικοι κάτω της Σαρανταπόρου πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά το ίδιο». ΠΡΟΣΕΞΤΕ…..«να αντιμετωπίζονται πολιτικά»!!

Παραδέχτηκε δηλαδή εμμέσως πλην σαφώς ότι οι αποφάσεις του είναι «πολιτικές» (ρουσφετολογικές) και όχι επιστημονικές!

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς με «περισσό κυνισμό» ομολογεί ότι σ' ένα τόσο σημαντικό για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Κηφισιάς ζήτημα, δηλαδή σ' αυτό που αποφορά σε κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα στην πόλη μας, λαμβάνει αποφάσεις με πολιτικά κριτήρια κι ουδόλως μ' επιστημονικά κατόπιν ανάλυσης του προβλήματος και αναγκαίων μελετών.

Που είναι η κυκλοφοριακή μελέτη, που η μελέτη στάθμευσης, που είναι η μελέτη δημόσιων συγκοινωνιών, η μελέτη οδικής ασφάλειας; Που είναι η αναγκαία ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου, η μελέτη μονοδρομήσεων, πεζοδρομήσεων, ποιες είναι οι προτάσεις διαρρύθμισης κόμβων, κλπ;

Ο κύριος Δήμαρχος με περισσή αυθαιρεσία δηλώνει στους δεινοπαθούντες από τις επιλογές του δημότες ότι η κυκλοφοριακή κατάσταση στον αστικό ιστό της πόλης έχει αλλάξει σημαντικά για διαφόρους λόγους που κατά βάση οφείλονται σε πολιτική βούληση, δηλαδή σαν να λέμε σε αυθαίρετη επιλογή για την εξυπηρέτηση πολιτικών του φίλων!

Η αυθαιρεσία του κ. Χιωτάκη συναγωνίζεται τον κυνισμό του και τη στρεβλή άποψή του περί του πολιτικά ορθού. Αντί σοβαρής μελέτης των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας, που θα έπρεπε να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τη διερεύνηση της σημερινής κατάστασης της κυκλοφοριακής οργάνωσης (ποσοτικά στοιχεία φόρτων, σύνθεσης κ.λ.π., ποιοτικά στοιχεία προβλημάτων και αδυναμιών) και τη διατύπωση αναλυτικών προτάσεων, δηλαδή προτάσεων για τα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:

1) Μονοδρομήσεις δρόμων,
2) Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας,
3) Δημιουργία πεζοδρόμων ή πεζοποιημένων περιοχών,
4) Βελτιώσεις στην κίνηση και στην ασφάλεια πεζών,
5) Προτάσεις για διαμόρφωση κρίσιμων ισόπεδων κόμβων,
6) Προτάσεις για ενδεχόμενη σηματοδότηση κόμβων,
7) Μακροπρόθεσμες προτάσεις οδικής υποδομής.

Αντί, λοιπόν, για μελέτη κατ' ελάχιστο των ανωτέρω πτυχών του προβλήματος της κυκλοφορίας και συγκοινωνίας στο Δήμο Κηφισιάς, ο Δήμαρχος της πόλης δηλώνει ότι ουσιαστικότερο – και ίσως μοναδικό – κριτήριο των αλλαγών που αποφάσισε (κι «άλλαξε τα φώτα» σ' ένα μεγάλο αριθμό δημοτών που είχαν την ατυχία να κατοικούν στις περιοχές που μπήκαν στο στόχαστρο του δημάρχου) είναι η αορίστως κι αυθαιρέτως ορισμένη πολιτική βούληση και κρίση ενός κατά τεκμήριο στερουμένου πολιτικής ευθυκρισίας, αλλά και δημοκρατικής ευαισθησίας αφού ούτε ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει αλλά ούτε συνυπολόγισε την άποψη της πλειοψηφίας των δημοτών που πλήττουν οι συντελεσθείσες κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές αλλαγές.

Και αφού δημιούργησε το πρόβλημα έρχεται σήμερα και καθησυχάσει όλους αυτούς που διαμαρτύρονται δηλαδή τους κατοίκους της Σαρανταπόρου που φάγανε στην «μάπα» όλη την κίνηση λόγω της αντιδρόμησης της Έλλης που έγινε για την «εξυπηρέτηση» ορισμένων γνωστών και μη εξαιρετέων πολιτικών του φίλων!

Και τι κάνει για να ξεφορτωθεί τους κατοίκους της Σαρανταπόρου;;

Προτείνει αντιδρόμηση της Σαρανταπόρου από Αγία Άννα προς Χαριλάου Τρικούπη, αρνείται να αντιδρομήσει την Ιωνίας (ξέρετε για ποίο ρουσφέτι βέβαια) και προτείνει…..ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ…..να στείλουμε την κίνηση στην οδό Κοκκιναρά και βέβαια μέσα από τον οικιστικό ιστό της Κυβέλης, της Παλλάδος, της Αταλάντης, της Δρυάδων και για όσους πηγαίνουν στα βορειότερα μέσα από την Καραμανλή – Παλαιολόγου – Ισμήνης.

Και βέβαια αυτά μέχρι που να αντιδράσουν και αυτοί οι κάτοικοι που θα επιβαρυνθούν από την κίνηση. Οπόταν πάλι από την αρχή!

Με τις προτάσεις σας αυτές κ. Δήμαρχε, εκτός από λίγος γίνεστε δυστυχώς και επικίνδυνος!

Τέλος πάντων ας αφήσουμε τον κ. Δήμαρχο να κάνει τις διευκολύνσεις του ……για να μπορέσει πάρει και καμία ψήφο!….και ας δεχτούμε την μερική μονοδρόμηση της Έλλης. ΟΜΩΣ αν θελήσει να αντιδρομήσει την Σαρανταπόρου πρέπει να ανοίξει και την Ιωνίας……αλλιώς χαθήκαμε.

Ελπίζω ότι το «καθοδηγούμενο» Δημοτικό Συμβούλιο να επιδείξει αυτή τη φορά κάποια σωφροσύνη.

Παραδεχτείτε τουλάχιστον το λάθος σας αυτό κ. Δήμαρχε και διορθώστε το. Δεν επιτρέπεται να υποφέρουν οι πολλοί για να εξυπηρετήσετε τους λίγους……πλέον οπαδούς σας!

2.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής οδού Ορτανσίας στο Ο.Τ. 18 (Διάταγμα Ρυμοτομίας 18-6-1959 / ΦΕΚ 142 Α/ 13-7-1959 άρθρο 28 του Ν. 1337/1983/ ΦΕΚ 33 Α ), για τον χαρακτηρισμό αυτής ως πεζόδρομο και αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών, οι οποίες αφορούν περιτοιχίσεις στις ιδιοκτησίες με πρόσωπο επ’ αυτής και εντός αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/1989 πράξη προσκυρώσεως τμημάτων της οδού αυτής.

3.Άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 701 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς σε συμμόρφωση προς τις υπ΄αρ. 13351/2004, 1725/2005 και 5439/2006 αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Εκδίκαση ενστάσεων.

4.Ανάκληση αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.».

5.Εισήγηση για ονομασίες – μετονομασίες οδών και πλατειών του Δήμου Κηφισιάς.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here