Τι άλλαξε κύριε Πρωθυπυργέ;

0
220
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôç íÞóï ÊÜñðáèï åðéìíçìüóõíç äÝçóç êáé êáôÜèåóç óôåöÜíùí óôï ðëáßóéï ôùí åêäçëþóåùí óôç ìíÞìç ôïõ Óìçíáãïý (É) Êùíóôáíôßíïõ ÇëéÜêç, ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 ÌáÀïõ 2018. Óôçí ôåëåôÞ ðáñÝóôçóáí ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ, Íáýáñ÷ïò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò ÐÍ ùò åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ, ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ×ñÞóôïò ×ñéóôïäïýëïõ, áíôéðñïóùðåßåò áðü ôéò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò (ÅÄ) êáé ôá Óþìáôá Áóöáëåßáò, åêðñüóùðïé ðïëéôéêþí êáé èñçóêåõôéêþí áñ÷þí êáé ðëÞèïò êüóìïõ. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÃÅÅÈÁ /STR

Όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κύριε  Μητσοτάκης είχατε πει στη Βουλή, για την υπουργοποίηση Αποστολάκη επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι «Αυτά έγιναν μόνο επί χούντας, με τον στρατηγό Σπαντιδάκη»!

Αίσθηση και Έκπληξη προκάλεσε η επιλογή του Ευάγγελου Αποστολάκη στη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας…Όχι γιατί δεν είναι άξιος και ικανός…

Διαβάστε το γιατί…

Στις 15 Ιανουαρίου 2019, κατά τη συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην τότε κυβέρνηση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σχολιάσει την τοποθέτηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στη θέση του υπουργού Άμυνας (είχαν αποχωρήσει οι ΑΝΕΛ και είχε παραιτηθεί ο Πάνος Καμμένος λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών), συγκρίνοντάς τον με τον χουντικό Σπαντιδάκη….

Να ανακαλέσει αμέσως τη σύγκριση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, του μέχρι χθες αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελου Αποστολάκη, με τον στρατηγό της Χούντας Σπαντιδάκη, ζήτησε σε υψηλούς τόνους ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Παίρνοντας τον λόγο μετά τον αρχηγό της ΝΔ, στη συζήτηση επί της πρότασής του για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι δεν του επιτρέπει να προσβάλει έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει από το 1976 τη Δημοκρατία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας πως είναι μία μεγάλη πρόκληση απέναντι στο δημοκρατικό φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code