Τι είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και πώς μπορείτε να τη συστήσετε;

0
240

Μαζικά έκλεισαν οι επαγγελματίες τα «μπλοκάκια» και ανοίγουν ΙΚΕ. Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), που είναι γνωστές και ως οι εταιρείες του ενός ευρώ, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. 

Μέσω της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καταφέρνουν να περιορίζουν το κόστος των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Οι ιδρύσεις ΙΚΕ εμφάνισαν ραγδαία αύξηση κατά 35% σημείωσαν το τελευταίο εννεάμηνο (Οκτωβρίου-Ιουνίου) σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν (Οκτώβριος 2015-Ιούνιος 2016).

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του μητρώου το 9μηνο (Οκτώβριος 2016-Ιούνιος 2017) προκύπτει ανοδική τάση η οποία κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, με 63 νέες εγγραφές, σταθεροποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017, εμφάνισε μια μικρή πτώση τον Απρίλιο, με 72 νέες ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, τον Μάιο του 2017.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι «Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου, με ποσοστό 6,3%, οι «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών» με 3,1%, «λογιστικά γραφεία» με 3% και οι υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου», «ειδών παντοπωλείου», «καφετέριες» και «πρατήρια βενζίνης» με 1,4%.

Γιατί οι ΙΚΕ είναι δημοφιλείς

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί ευέλικτη μορφή επιχείρησης με εμπορικό σκοπό, με μόνο 1 (μονοπρόσωπη ΙΚΕ) ή περισσότερους εταίρους και ακόμα και μηδενικό αρχικό κεφάλαιο.
Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης και το καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ.

Σύσταση ΙΚΕ σε 15 βήματα:

Δικαιολογητικά και διαδικασία

1.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986). Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς και τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης του χώρου.

2.Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κατάθεσης του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr). Φωτοαντίγραφο του Ε9, στην περίπτωση που ο χώρος της έδρας είναι ιδιόκτητος. 

Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωσή του με το γνήσιο της υπογραφής για την παραχώρηση του χώρου ως έδρα της επιχείρησης, η οποία να αναφέρει επίσης και την χρήση του χώρου από τον προηγούμενο ενοικιαστή.

3.Σύνταξη εταιρικού καταστατικού (σε πέντε φωτοαντίγραφα υπογεγραμμένο από όλους τους εταίρους και σε ηλεκτρονική μορφή).

4.Δημιουργία εταιρικής σφραγίδας.

5.Φορολογική ενημερότητα. Oι εταίροι θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμεροι δηλαδή να μην έχουν φορολογικές οφειλές.

6.Γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρίας: 70 ευρώ έως τρία μέλη συν 5 ευρώ για κάθε επιπλέον εταίρο.

7.Ποσό τέλους 10 ευρώ για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.

8.Κόστος εγγραφής επιμελητηρίου.

9.Εισφορά προς το Ταμείο Νομικών: 0,5% του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

10.Τέλος 5,80 ευρώ προς το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

11.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή της άδειας παραμονής, ή ταυτότητας ευρωπαίου πολίτη όλων των μελών.

12.Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3) και Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου (Μ7): Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και της επιχείρησής σας (διεύθυνση έδρας, ΚΑΔ κα).

13.Εξουσιοδότηση για τον κάθε εταίρο ξεχωριστά όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του. Επίσης, θέτει την σφραγίδα της επιχείρησης πάνω από τη θέση που θα μπει η υπογραφή του.

14.Ο εκπρόσωπος των εταίρων τυπώνει την Εντολή-υπεύθυνη δήλωση και συμπληρώνει τα στοιχεία του. (ΕΝΤΟΛΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η΄ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ).

15.Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα όπου απευθύνονται οι εταίροι με τις εξουσιοδοτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here