Χρειαζόμαστε εμπνευσμένες Δημοτικές Αρχές……του Δημοτικού Σύμβουλου Κηφισιάς Ευάγγελου Αυλήτη.

0
195

Διανύουμε το τέταρτο έτος εφαρμογής του «Καλλικράτη» στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2010, ζητώντας την ψήφο των συμπολιτών μας δήλωνα:

«Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τα μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση των νέων περιοχών σε ένα ομοιογενές σύνολο, λόγω των διαφορετικών χαρακτήρων αυτών των περιοχών και λόγω του πρόχειρου σχεδιασμού του «Καλλικράτη», δεν είναι εύκολο να λυθούν άμεσα και χρειάζονται μακρόχρονη προσπάθεια, αλλαγή νοοτροπίας και σημαντικούς οικονομικούς πόρους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο σαν αυτή που βιώνουμε όλοι μας.»

Πιστεύω πως έχουμε πια αρκετά στοιχεία κι εμπειρίες για να επιχειρήσουμε μια αρχική αποτίμηση. Ως γενικό σχόλιο θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», έχει να επιδείξει κάποια θετικά στοιχεία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης – ανάλογα με τις διοικητικές ικανότητες των εκάστοτε δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων – και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας.

Ταυτόχρονα, όμως, έχει να επιδείξει αρκετές αδυναμίες και ατέλειες, σε θέματα οργάνωσης κοινωνικών υποδομών και παροχής δυνατοτήτων στη χρήση σύγχρονων εργαλείων για την ανάπτυξη των κοινωνιών, που συνενώθηκαν σχεδόν «στο πόδι» χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι τοπικές ιδιαιτερότητες και σε αρκετές περιπτώσεις οι ανισότητες των κατοίκων τους.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εφαρμογής του είναι φυσικά η ραγδαία υπό-χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση και η σημαντική πτώση των παραδοσιακών εσόδων (δημοτικά τέλη κ.λπ.) των Δήμων, λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω της τμηματικής «αποψίλωσης» των Ο.Τ.Α. από πολύτιμο προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας και διαθεσιμότητας που επιτάσσει η κυβέρνηση «[…]τοις κείνων ρήμασι πειθόμενη».

Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς βιώνει πλέον κι αυτός τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, χωρίς βέβαια να συγκρίνεται με δήμους που έχουν αντικειμενικά, μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Τι θα συμβεί, όμως, εάν η ύφεση συνεχίσει; Πόσο θα καταφέρει η τοπική μας κοινωνία να ανθίσταται;

Μήπως, θα πρέπει όσο το δυνατόν νωρίτερα να αντιτάξουμε στην κρίση ένα σχέδιο θωράκισης του Δήμου μας;

Αυτά τα τόσο κομβικά στις μέρες μας ερωτήματα απαντώνται, αφού προηγουμένως απαντηθούν μερικά άλλα, στρατηγικής φύσης:

1) Έχει ο Δήμος Κηφισιάς όραμα για το τι πόλη θέλει; Αυτή η πόλη, όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατοίκων της;

Γεννάται αυτομάτως ένα ζήτημα αναντιστοιχίας, όπου οι αιρετοί είναι αυτοί που διαμορφώνουν την πόλη μακριά από τις προσδοκίες των δημοτών, αναπαράγοντας την αποτυχημένη σχέση της κεντρικής εξουσίας με τους πολίτες, η οποία ζητάει περιοδικά την έγκριση στις εκλογές και μετά αυθαιρετεί ή δεν αισθάνεται ουσιαστικά υπόλογη στους ψηφοφόρους.

2) Έχει ποτέ προβληματισθεί ο Δήμος Κηφισιάς, για το ποιο οργανωτικό μοντέλο είναι κατάλληλο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ενός Καλλικρατικού Δήμου με τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής; Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που επιτάσσει αυξημένες αρμοδιότητες με ταυτόχρονη όλο και μεγαλύτερη μείωση των πόρων και εσόδων;

Μήπως από μια στατική ομάδα υπηρεσιών, ο Δήμος θα έπρεπε να αναδιοργανώσει τη δομή του, ώστε με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση να δείχνει τον δρόμο στους κατοίκους του για το πώς πρέπει να είναι μια σύγχρονη πόλη, που ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους;

Στο δύσκολο οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί και το οποίο με επιπολαιότητα – τουλάχιστον – αντιμετωπίζει η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και η σημερινή μας δημοτική αρχή, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων αποτελεί αναγκαστική επιλογή.

Για να απαντηθούν τα παραπάνω στρατηγικής φύσης ερωτήματα, η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές, θα πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε δύο κεντρικούς άξονες πολιτικής:

Ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου Δημοτικής Οικονομίας

Απαιτείται νέα πολιτική προσέγγισης και στρατηγικής για την ενίσχυση των, ολοένα και περισσότερο πληττόμενων οικονομικών, με φρέσκες πρωτοποριακές ιδέες, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ουσιαστική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και νέες χρηστικές υπηρεσίες που θα φέρουν έσοδα, χωρίς να επιβαρύνουν παραπάνω τους ήδη δοκιμαζόμενους συνδημότες μας.

Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Η γενικότερη οικονομική και κοινωνική καταστροφή σε συνδυασμό με την πολιτική απαξίωση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, θα εντείνουν τα φαινόμενα της κοινωνικής ανισότητας με αποτέλεσμα ακόμη και στην Κηφισιά, αλλά και στη Ν. Ερυθραία, να ενταθούν τα φαινόμενα φτωχοποίησης.

Η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να έχει ήδη καταρτίσει πλήρες σχέδιο, που θα υλοποιήσει από την πρώτη μέρα για να ενισχυθούν οι υπάρχουσες κοινωνικές δομές και να αναπτυχθούν νέες.

Οδεύοντας προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, πέρα από τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο σύνολο του «Καλλικράτη», για να μπορέσει να καταστεί ένα λειτουργικό πλαίσιο για τους Ο.Τ.Α., πρωτίστως χρειαζόμαστε εμπνευσμένες και ακομμάτιστες Δημοτικές Αρχές που με διαφάνεια, συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και με μακροχρόνια προοπτική θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη στις πόλεις τους.

Στόχος τους θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ποιότητας της καθημερινότητας των κατοίκων, αλλά και ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, που στο σύνολό τους θα απολαμβάνουν αναβαθμισμένες και λειτουργικές Δημοτικές Υπηρεσίες.

Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, έχοντας την εμπειρία διοίκησης των παιδικών σταθμών, αλλά και του συνολικού οργανωτικού μοντέλου του Δήμου μας, απευθύνομαι σε όλους τους δημότες, ζητώντας τους να με τιμήσουν και πάλι με την ψήφο τους, υποσχόμενος ότι εφόσον εκλεγώ θα δουλέψω σκληρά για την ανανέωση του Δήμου.

Στόχος μου να αναδειχθεί ένα νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης που θα είναι κοντά στους πολίτες και θα επιχειρήσει να υλοποιήσει όσα δεν έγιναν μέχρι χθες και να θέσει νέους ρεαλιστικούς στόχους για το αύριο.

Για την υλοποίηση όλων αυτών συμμετέχω στο νέο ανεξάρτητο και ανανεωτικό συνδυασμό του υποψήφιου Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου «Δύναμη Ελπίδας, Συμμαχία Πολιτών Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης» γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται μια νέα εμπνευσμένη δημοτική αρχή με όραμα, σχέδιο και ικανή ομάδα, που θα οδηγεί με ασφάλεια το Δήμο μας κατά τη διάρκεια της κρίσης και παράλληλα θα σχεδιάζει τις καλύτερες μέρες.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here