Ψηφιακές εφαρμογές συμμετοχικής δράσης στον Δήμο Κηφισιάς…. του Δικηγόρου κ Μαρίνου Παπαδόπουλου.

0
359

Σχολιασμός στην «Ανοικτή Επιστολή προς τους Συμπολίτες μας» που δημοσιεύθηκε στις 12/10/2013 στην εφημερίδα Kifisia Press:

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να καινοτομήσει αξιοποιώντας δυνατότητες που δημιουργούνται γι’ αυτόν μέσα από το σύστημα Καλλικράτη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που βοηθούν στην εξ αποστάσεως συμμετοχή των πολιτών στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην αποτελεσματική διαχείρισή τους με συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτήν.

Ωστόσο, η παρούσα διοίκηση του Δήμου Κηφισιάς δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα αποτελεσματικό για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην agenda των διαχειριστών αυτής στην Κηφισιά. Ο λόγος είναι προφανής: όσο λιγότερο συμμετέχουν οι πολίτες και όσο περισσότερα αποφασίζονται και περνούν από τα χέρια μια μικρής κάστας «εκλεκτών» της διοίκησης του Δήμου, τόσο μεγαλύτερο το όφελος για τους λίγους που ασκούν τη διαχειριστική εξουσία.

Ωστόσο, η σύγχρονη τάση στη διαχείριση των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αντίθετη στην πορεία που έχει χαράξει η παρούσα διοίκηση του Δήμου Κηφισιάς. 

Αποβλέπει η εν λόγω τάση στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση και στην ανάληψη των ευθυνών τους ως ενεργοί πολίτες στα πλαίσια της δράσης του Δήμου στον οποίο διαβιούν Αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ευρείας χρήσης της πληροφορικής, των ευρυζωνικών και των ασύρματων δικτύων προωθείται και ενισχύεται ο διαδραστικός ρόλος του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που τον αφορούν. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο Δήμος Κηφισιάς – ως σύστημα – θα μπορούσε να είναι σε θέση να αναπτύξει μία εξαιρετικά θετική δυναμική για την τοπική ανάπτυξη και τη γενικότερη ευημερία των πολιτών.

Ένας σύγχρονος ψηφιακός Δήμος πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τους ταχείς ρυθμούς ζωής και με κύριο χαρακτηριστικό την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου προς όφελος του δημότη, να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητά του με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ευέλικτες, καινοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Αυτός ο στόχος υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της γενικότερης προσπάθειας για ενίσχυση της διαφάνειας και των δημοκρατικών διαδικασιών συμμετοχικότητας.

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να προβεί στη δημιουργία συστήματος διαδραστικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δημοτών με τη διοίκηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της δημοτικής ιστοσελίδας με κατοίκους, δημότες, η χρήστες των υπηρεσιών του δήμου.

Η επικοινωνία αυτή θα μπορούσε να επιτυγχάνεται με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου, την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων των πολιτών, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημοτικούς λειτουργούς μέσω e-mail, την ηλεκτρονική καταχώρηση των επιχειρήσεων των ενδιαφερομένων, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Μέχρι σήμερα, καμία τέτοια ηλεκτρονική ψηφοφορία, για παράδειγμα, δεν έγινε στην Κηφισιά από μία διοίκηση που όχι μόνο φαίνεται να μην είναι ικανή να την υλοποιήσει αλλά μάλλον δεν την επιθυμεί κιόλας. Τούτο φαίνεται έμπρακτα από την απροθυμία της παρούσας διοίκησης στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ν’ ακούσει τη φωνή των δημοτών οσάκις αυτοί έτυχε να παρακολουθούν δημοτικά συμβούλια.

Δηλαδή, μπροστά του τους έχει και δεν τους ακούει, θα τους ακούσει με συμμετοχή τους εξ’ αποστάσεως μέσω δικτύων επικοινωνιών και πληροφορικής; Κι όμως, σήμερα η χρήση των εργαλείων της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρέχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτή την απλή, πλέον, δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων και της καταγραφής τους.

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να προβεί σε ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σε Σύστημα Εσωτερικής Διακίνησης Εγγράφων. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη και αναβάθμισή του σε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης εγγράφων.

Κύριοι στόχοι είναι η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των υπηρεσιών και σταδιακά η μετάβαση σε μια μη έντυπη διοίκηση (paperless administration) με τη δημιουργία εσωτερικής διαδικτύωσης (intranet), καθώς και η αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους στην υπηρεσία μέχρι την έξοδο – απάντηση στον αιτούντα (εισερχόμενα – εξερχόμενα). Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έλλειψη γνώσης του ενός Αντιδημάρχου για τα πεπραγμένα του άλλου και τις συναρμοδιότητές τους εφόσον αυτές υπάρχουν.

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να προβεί σε ανάρτηση Κανονιστικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαύγεια. Οργάνωση συστήματος για την ανάρτηση όλων των διοικητικών πράξεων του δημοτικού συμβουλίου και άλλων οργάνων, που δεν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κρατικού, εταιρικού ή άλλου απορρήτου, στην ιστοσελίδα του δήμου με εμπλουτισμό της εφαρμογής με RSS feed ή άλλες παρόμοιες τεχνολογικές εφαρμογές αναφερόμενες σε κατηγοριοποιημένες αρμοδιότητες και πεδία δράσης ώστε οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται πάραυτα για τα ειδικά αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους στα πλαίσια των δράσεων και αποφάσεων στο Δήμο.

Ο σκοπός της Δημοτικής Διαύγειας είναι η διαφάνεια και η πρόσβαση των δημοτών σε όλες τις αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα. Ο Δήμος Κηφισιάς έχει σοβαρό υστέρημα στη διαφάνεια των αποφάσεων και πεπραγμένων επ’ αυτών.

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να προβεί σε ανάπτυξη Πολυεπίπεδης Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικής Πληροφορίας. Θα μπορούσε να προβεί, δηλαδή, σε δημιουργία και ανάπτυξη πολυεπίπεδης βάσης δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας (multilayer GIS) με στόχο την αποτύπωση όλων των δικτύων στην περιοχή του δήμου, όπως πράσινο, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, άλλα δημοτικά κτίρια, πεζοδρόμια, φρεάτια, ηλεκτρισμός (υπόγειος – υπέργειος), τηλεφωνία, φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια, οδικό δίκτυο κ.ά.

Αυτή η αποτύπωση θα μπορούσε να συμβάλει τα μέγιστα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων του δήμου. Θα μπορούσε επίσης ν’ αξιοποιηθεί σε επίπεδο ανάπτυξης εφαρμογών για την κυκλοφοριακή κατάσταση στο Δήμου με πληροφορίες παρεχόμενες σε πραγματικό χρόνο που αφορούν σε πραγματικές συνθήκες.

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να προβεί σε ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου στην πόλη της Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης. Η δημιουργία και ανάπτυξη ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε επιλεγμένα σημεία αρχικά (κεντρικές πλατείες και πολυσύχναστα σημεία) και αργότερα σε ολόκληρη την πόλη είναι σύνηθες και commodity πλέον στους περισσότερους Ευρωπαϊκούς δήμους του προηγμένου βορρά. Η παρούσα διοίκηση του Δήμου Κηφισιάς, φαίνεται, ότι αρέσκεται να ταυτοποιείται ή εντάσσεται στους μη προηγμένους.

– Ο Δήμος Κηφισιάς θα μπορούσε να προβεί σε αξιοποιήσει τις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας για ΑμεΑ και Άτομα Τρίτης ηλικίας είναι εφικτή τεχνολογικά.

Αυτό θα μπορούσε να έχει τη μορφή δημιουργίας και ανάπτυξης συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας για άτομα με αναπηρία και άτομα κατάκοιτα ή τρίτης ηλικίας με φορητές συσκευές (τηλεειδοποιητές κ.ά.) και σταθερό σύστημα ενημέρωσης σε κέντρο βάσης του δήμου.

Σ’ όλα αυτά – και σ’ άλλα που θα μπορούσαν ν’ αναπτυχθούν δοθείσης της ευκαιρίας – η παρούσα διοίκηση του Δήμου Κηφισιάς είναι απούσα. Ότι είχε να δώσει το έδωσε ύστερα από τόσα χρόνια που ασκεί διοίκηση η ίδια σχεδόν σύνθεση ανθρώπων.

Το μέλλον κι οι τεχνολογικές εφαρμογές του για τη βελτίωση της ζωής των δημοτών ανήκουν σ’ αυτούς που αμόλυντοι από το κομματικό σύστημα και μη διεφθαρμένοι από το πολιτικό σύστημα θα διεκδικήσουν ν’ αναλάβουν τα ηνία της διαχείρισης του Δήμου Κηφισιάς για να δούμε καλύτερες ημέρες. 

Μαρίνος Παπαδόπουλος
Δικηγόρος
E-mail: marinos@marinos.com.gr 

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here