Βαριές κυρώσεις σε ΝΠΙΔ αν δεν απογραφούν ως τις 15 Ιουλίου 2014!

0
205

Προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου 2014 δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να απογραφούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Δημοσίων και Δημοτικών επιχειρήσεων και να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Η προθεσμία έχει ήδη εκπνεύσει από τις 30 Ιουνίου!

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που απεστάλη σήμερα στους γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων και κοινοποιήθηκε στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αυτές αφορούν την αναστολή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό και την αναστολή της καταβολής των αμοιβών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, θα ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο (παρ.1 του άρθρου 37 του Ν. 4223/2013 και υποπαράγραφος Θ.2 της παραγράφου Θ, του άρθρου 1 του Ν.4254/2014), σύμφωνα με τα οποία η επί διμήνου μη συμμόρφωση και παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω της ΕΑΠ επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων.
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here