Εγκαταλειμμένα οχήματα – εγκαταλειμμένοι δημότες!

0
576

Η εικόνα ενός εγκαταλειμμένου αυτοκινήτου στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο είναι πλέον πολύ συνηθισμένη στον Δήμο μας.

Πέραν της οπτικής ρύπανσης, ένα σκουριασμένο αυτοκίνητο καθίσταται επικίνδυνο και για τη δημόσια υγεία, καθότι αποτελεί πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 116 (ΦΕΚ81Α/05.03.04), το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των παλαιών οχημάτων άλλαξε. 

Εγκαταλειμμένο όχημα στη Κηφισιά.

 

Θεσπίστηκαν τα μέτρα, οι όροι και τα προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων αυτών, σε συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 2000/53/ΕΚ.Βασικό μέλημα είναι να μη δημιουργούνται απόβλητα από τα οχήματα αλλά και να γίνεται επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση εκείνων που έχουν αποσυρθεί από τους δρόμους. 

Υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας) που λειτουργεί από το 2004. 

Χωρίς κόστος

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να τα παραδίδουν οι ίδιοι, χωρίς κανένα κόστος, στην ΕΔΟΕ ή σε έναν από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας, όπου και θα πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό καταστροφής. 

Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Άρθρο 9 ΠΔ 116/04)
Εάν οι πολίτες εγκαταλείπουν τα οχήματά τους σε δημόσιο χώρο η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλά ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο/ έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών από την ειδοποίηση.

Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Υπηρεσιών Ασφάλειας, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη. Μετά την παρέλευση 45 ημερών και εφόσον η Υπηρεσία του Δήμου έχει λάβει απάντηση από τις παραπάνω Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούται να το περισυλλέξει και το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων. 

Για να ανταποκριθούν όμως οι πολίτες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωσή τους από τη δημοτική αρχή. Τι έκαναν λοιπόν τα τελευταία χρόνια οι ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟI ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου μας προς την κατεύθυνση αυτή; 

Κάνοντας μια μικρή έρευνα, βρήκα στο διαδίκτυο ένα καλαίσθητο ιλουστρασιόν φυλλάδιο 40 σελίδων με τίτλο «κάθε μέρα έργο για όλη την Κηφισιά…και συνεχίζουμε» με πολλές-πολλές φωτογραφίες του Δημάρχου μας και των συνεργατών του όπως επίσης και τον απολογισμό έργου της διετίας 2007/08. 

Νίκος Χιωτάκης: Δήμαρχος και πρόεδρος Πολιτιστικού Κέντρου και Α΄ ΚΑΠΗ Κηφισιάς.

Άννα Κορογιαννάκη: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, και πρόεδρος Ζηρίνειου.

Στο κεφάλαιο «Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας» σελ. 17 διαβάζουμε:

Προχωρήσαμε στην οργάνωση γραφείου για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (κινήθηκε διαδικασία για απόσυρση 281 οχημάτων – μέχρι σήμερα έχουν αποσυρθεί 200 οχήματα). Εκτιμώ ότι η αρχή, αν και κάπως καθυστερημένα έγινε, και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια οι δημοτικοί μας άρχοντες «ιδιαίτερα ευαίσθητοι» σε θέματα περιβάλλοντος, αν και το Π.Δ. 116/5-3-2004 είναι σαφέστατο, προχωρούν στην ψήφιση «Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για την Καθαριότητα στον Δήμο Κηφισιάς που αφορά τις Υποχρεώσεις των κατοίκων» με αριθμό 13/2008 και σ΄ αυτή κωδικοποιούνται:

Στο Κεφάλαιο 5.8 Ανακύκλωση απορριμμάτων αντιγράφουν το ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ81-05/03/ 2004 προσθέτοντας και αφαιρώντας άρθρα!….σε δουλειά να βρισκόμαστε!!

5.8.2.4. Οχήματα (οχήματα, τροχόσπιτα , τρέιλερ και μηχανήματα όπως και τα μέρη τους) πάσης φύσεως τέλους κύκλου ζωής, αποκομίζονται από εταιρίες του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, αφού προηγουμένως έχουν περαιωθεί από την Δ/νση Καθαριότητας οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ 81-05/03/ 2004.

5.8.2.4.1. Δεν επιτρέπεται η μακροχρόνια, πέραν του μηνός, στάθμευση στο ίδιο σημείο οχημάτων, παλαιών οχημάτων, λέμβων, τροχόσπιτων σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΟΚ. 

5.8.2.4.2 Πέραν του μηνός, θεωρούνται εγκαταλελειμμένα. Επ’ αυτών επικολλάται ειδικό σήμα προς γνώση των ιδιοκτητών. Αν εξακολουθούν να μη μετακινούνται, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και ακολουθείται η διαδικασία, έτσι, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π. Δ. 116/ ΦΕΚ 81-05/03/04. 

Και στο κεφάλαιο Ε. ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΛΠ. γίνεται περιγραφή των παραβάσεων και των αντίστοιχων προστίμων:

1. Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος για εγκαταλελειμμένα οχήματα 200€ σε υποτροπή διπλασιάζεται.

2. Εγκατάλειψη οχήματος σε δρόμο, πάρκο, άλσος, ξένη ιδιοκτησία 500€ Ι. Χ επιβατηγά, 300 € μοτο/τα, 1500 € μεγάλα οχήματα.

Τα γράφω αυτά για να μην εκπλαγείτε αν για το σαραβαλάκι σας, που δεν φροντίσατε να απομακρύνετε εγκαίρως, «φάτε» καμιά πεντακοσάρα πρόστιμο! 

Αστειεύομαι βέβαια, καθότι η δημοτική αρχή αυτό τον καιρό ασχολείται με κάθε είδους βραβεύσεις συμπολιτών μας παραπέμποντας στις καλένδες την άσκηση διοίκησης . Όποιος περνά από το δημαρχείο παίρνει κι ένα βραβείο.

Το νομικό πλαίσιο λοιπόν υπάρχει εις διπλούν. Ας δούμε όμως την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των καλών προθέσεων των υπευθύνων του Δήμου μας, τις οποίες και ενίσχυσαν με την ψήφιση της κανονιστικής: 

Την διετία 2011/12 στην ιστοσελίδα του Δήμου είχε αναρτηθεί σηματάκι – ένδειξη για επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο. Αναρτήθηκαν επίσης δυο έγγραφα, το ένα με ημερομηνία 3/6/11 Αρ.Πρωτ: 24544 προς το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς και το δεύτερο με ημερομηνία 3/6/2011, Αρ.Πρωτ: 24545 προς την εταιρία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.

Στο πρώτο αναφέρεται:

«Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε εντοπίσει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κηφισιάς τα εγκαταλειμμένα οχήματα του συνημμένου πίνακα. Σε αυτά προ μηνός επικολλήσαμε ειδικό αυτοκόλλητο και αναμένουμε το αποτέλεσμα των δικών σας ενεργειών, ώστε σύμφωνα με το Π/116/2004 Άρθρο 9 να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας».

Σας ευχαριστώ για τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ

Ακολουθεί λίστα με 11 οχήματα!

Με το δεύτερο έγγραφο ενημερώνεται η εταιρία να απομακρύνει 18 οχήματα και μια βάρκα: Ακολουθεί λίστα με 18 οχήματα και μια βάρκα. Σήμερα το σηματάκι δεν υπάρχει πια, η τύχη του αγνοείται.

Συμπερασματικά:

Από το 2007-2010 ( αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Κορογιαννάκη Άννα) εντοπίστηκαν 281 και αποσύρθηκαν 200 οχήματα.
Στη διετία 2011/12 (αντιδήμαρχος κ. Ξυπολιτάς Β.) εντοπίστηκαν 11 και αποσύρθηκαν 18 οχήματα και μια βάρκα. 

Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι της κ. Κορογιαννάκη Α. μπορεί και να τις ξέφυγαν μερικά αποσυρμένα. Ο κ. Ξυπολιτάς Β. όμως στον απολογισμό διετίας 2010/12 άνθρωπος της επικοινωνίας με προσωπικές ιστοσελίδες, με Facebook, με δημιουργία νέας ιστοσελίδας (sub domain) της Διεύθυνσης Καθαριότητας με χρήση GIS, δεν ανέφερε το παραπάνω ρεκόρ του!!

Σίγουρα οι ευθύνες βαρύνουν πάντα τους καθ΄ ύλη αρμόδιους, όμως εδώ καθίσταται πια φανερό ότι δεν μιλάμε μόνον γι' αυτό.

Η απουσία οράματος, στόχων και σχεδίων, η μη υλοποίηση ακόμη και των πιο αυτονόητων, η αποσπασματική σχεδίαση των έργων, η έλλειψη παιδείας (νοοτροπίας- κουλτούρας) στο χώρο ευθύνης τους, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών συμβούλων ( η έντονη όμως προβολή του καθ΄ ενός ξεχωριστά για λόγους πολιτικής «επένδυσης» ), η νοοτροπία του να μην δυσαρεστήσουμε κανέναν συμπολίτη μας γιατί όλοι είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι, η πλήρης αδιαφορία τους για τα κακώς κείμενα και στους δρόμους που εκείνοι περπατούν αλλά και στην εν γένει καθημερινότητα των δημοτών τους είναι διαπιστώσεις που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τους δημοτικούς μας άρχοντες. 

Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι ότι τις συνέπειες τις υφιστάμεθα όλοι εμείς οι δημότες της περιοχής μας που ζητάμε το αυτονόητο. 

Τεκμηριώνοντας τις παραπάνω εκτιμήσεις μου θα ήθελα να δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν το θέμα των εγκαταλειμμένων οχημάτων:

Στη γειτονιά μου κατοικεί ο κ. Αυλήτης Ε. δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος ΔΕΠ. Κάτω από το σπίτι του βρίσκεται πάνω από ένα χρόνο εγκαταλειμμένο ένα FIAT PUNTO, μαύρο, χωρίς πινακίδες. Απέναντι ένα CHEVROLET με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ 2284 και στη γωνία ένα τροχόσπιτο.

Στη Ν. Ερυθραία, κυριολεκτικά στα τρία μέτρα από τη γωνία Θησέως και Πλαστήρα, υπάρχει εγκαταλειμμένο ένα ασημί ΦΙΑΤ, ενώ στον παράλληλο δρόμο (Αθ. Διάκου) είναι τα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας όπου εντεταλμένος επί δύο συναπτά έτη ήταν ο κ. Τσιλιγκήρης Τ. (!!)

Ένα τρίτο παράδειγμα είναι το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ 7200 στην πλατεία Ηφαίστου στην Εκάλη, το οποίο αφού είναι παρκαρισμένο και επί του πεζοδρομίου, τα Σαββατοκύριακα μετατρέπεται σε οπωροπωλείο!

Διακόσια μέτρα πιο πίσω, στη Λεωφόρο Θησέως 72, υπάρχουν δύο εγκαταλειμμένα Ι.Χ., ένα Lancia χωρίς πινακίδες κι ένα Saxo ΥΖΤ 3013. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να μη τα βλέπει κανένας δημοτικός σύμβουλος ή να τα βλέπει και να κοιτάζει αλλού! 

Ο κ. Μαρκεσίνης, νεοεκλεγείς και αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Εκάλης, κανονικά θα έπρεπε να διαθέτει ικανοποιητική όραση για τέτοιου τύπου φαινόμενα. Όπως φαίνεται όμως, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στο σύστημα «Χιωτάκη» που θέλει το μάτι να συνηθίζει εύκολα τα πάντα και να μην αντιδρά σε τίποτε.

Να πούμε, τέλος, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται είναι επιλεγμένα εντελώς τυχαία. 

Υ.Γ. Στις 16.05.2012 και από την ηλεκτρονική εφημερίδα Kifisia Press καλούσα τον Αντιδήμαρχο κ. Ξυπολυτά Β. να επιληφθεί του θέματος, χωρίς βεβαίως ανταπόκριση.

Την εξήγηση μου την έδωσε ένας αναγνώστης στις 16 Μαΐου 2012: 

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα αυτοκίνητα ή τα οχήματα (μοτο) που είναι εγκαταλειμμένα. Ακόμα και όταν τηλεφωνάς στην αρμόδια υπηρεσία του αντιδημάρχου κ. Ξυπολητά, παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται λένε ευχαριστώ και…..συνεχίζουν τον καφέ τους».

Για να δείτε τις λεζάντες των παρακάτω φωτό, κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία ξεχωριστά:

{joomplucat:8 limit=4}

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here