ΕΚΤΑΚΤΟ: Διαπλεκόμενος χαρακτηρίζεται ο πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας!!

0
183

Διαπλεκόμενος χαρακτηρίζεται ο πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη Χρήστος Πάχτας στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο εκδίκασε την αγωγή του πρώτου εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία ζητούσε αποζημίωση 240.000 ευρώ για ηθική βλάβη που, όπως ισχυρίζεται, υπέστη από ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 18 Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τις κινητοποιήσεις των κατοίκων κατά της ανοιχτής εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Ο κ. Πάχτας την ημέρα της Δίκης τον Αύγουστο του 2014 περιόρισε τις οικονομικές του απαιτήσεις από την ηθική βλάβη στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Το δικαστήριο με την υπ` αριθμό απόφαση 3765/2014 απέρριψε την αγωγή του Χρ. Πάχτα δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι οι δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδεικνύονται ότι είναι ψευδείς αλλά ούτε και με αυτά που ισχυρίζεται ο Χρ. Πάχτας τις αναιρεί, καθώς κατά την μεταβίβαση των μεταλλείων από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνικός Χρυσός επέτρεψε κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας παράνομη κρατική ενίσχυση στην εταιρεία, κίνηση που στοιχειοθετεί την έννοια της «διαπλοκής» και σε πολιτικό επίπεδο του «σκανδάλου».

Συγκεκριμένα στην απόφαση, που καθαρογράφτηκε πριν λίγο καιρό, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά τονίζει ότι όσα γράφτηκαν στην ανακοίνωση-απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν «αποδεικνύεται ότι είναι ψευδείς, αλλά ούτε ότι το εναγόμενος ισχυρίστηκε τα παραπάνω τελώντας σε γνώση της αναλήθειας τους, δεδομένου ότι ο ενάγων που έχει το σχετικό βάρος απόδειξης ουδόλως απέδειξε, ως όφειλε, κάτι τέτοιο»!

Αντιθέτως όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου η πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός τον Δεκέμβριο του 2013 την οποία υπέγραψε ο Χρ. Πάχτας ως τότε υφυπουργός Οικονομικών υπέκρυπτε παράνομη σύμφωνα και με το άρθρο 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. Κρατική ενίσχυση στην Ελληνικός Χρυσός ύψους 15,34 εκατ. Ευρώ.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την κρίση της Ε.Ε. η πώληση των περιουσιακών στοιχείων και της γης σε τιμή κατώτερη της αξίας της (διαφορά 14 εκατομμύρια ευρώ) και η απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής των συνδεόμενων με τη μεταβίβαση φόρων, ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την προστασία της απασχόλησης και του περιβάλλοντος, καθώς και τη δημιουργία κινήτρου για τους υποψήφιους αγοραστές των Μεταλλείων Κασσάνδρας, είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Στο σκεπτικό δε της απόφασης αυτής υπογραμμίζεται ο τρόπος πώλησης των μεταλλείων αφού στις 12/12/2003 αυτά μεταβιβάστηκαν από τη μέχρι τότε ιδιοκτήτριά τους Τ\/Χ Hellas στο Ελληνικό Δημόσιο, έναντι τιμήματος 11 εκατομμυρίων ευρώ, υπό όρους εξώδικου διακανονισμού στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός αμοιβαίων αξιώσεων (οι αξιώσεις της Τ\/Χ Hellas έναντι του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν σε 293,5 εκατομμύρια ευρώ), ενώ την ίδια ημέρα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώλησή τους στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», έναντι του ίδιου ως άνω τιμήματος, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους (μεταλλεία Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδος, τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, γη, αποθέματα μεταλλευμάτων και πάγια στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός εξόρυξης – επεξεργασίας, κατοικίες εργαζομένων και βιομηχανικά κτίρια) και χωρίς ανοικτό διαγωνισμό.

Το δικαστήριο συνεχίζει την αναφορά στην κρίση της Ε.Ε η οποία λεει ξεκάθαρα ότι η καθαρή αξία των μεταλλείων κατά το χρόνο της πώλησής τους ήταν πολύ μεγαλύτερη (25 εκ. ευρώ) από αυτήν στην οποία πουλήθηκαν δηλαδή 11 εκατ. Ευρώ.

Επιπλέον η απαλλαγή της αγοράστριας από την υποχρέωση καταβολής φόρου και από τη μείωση των δικηγορικών αμοιβών, ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, πλεονέκτημα του οποίου έτυχε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ».

Έτσι το δικαστήριο καταλήγει ότι τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, που διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουδόλως ανακρούονται από τον ενάγοντα στην αγωγή του κατά του ΣΥΡΙΖΑ.

Να προσθέσουμε ότι στην απόφαση του δικαστηρίου τονίζεται ακόμη ότι μπορεί το ΣΤΕ να ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αναφέροντας ότι διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος ωστόσο όπως σημειώνει το δικαστήριο «από μεγάλο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εκμετάλλευση των παραπάνω μεταλλείων, οι περιβαλλοντικές συνέπειες της οποίας κρίνονται μη αναστρέψιμες, ενώ ο ενάγων τάσσεται δημοσίως με σχετικές δηλώσεις του υπέρ της εκμετάλλευσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ», προφανώς υποστηρίζοντας τη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ουσιαστικά το δικαστήριο μέμφει τον κ. Χρήστο Πάχτα για την αμέριστη στήριξη που έχει υποδείξει στην εταιρεία, ενώ καταλήγοντας στην απόφαση του δηλώνει ότι ευνοϊκή μεταχείριση της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ» κατά την πράξη της αγοράς των μεταλλείων δεν δικαιολογείται υπό όρους δημοσίου συμφέροντος και στοιχειοθετεί την έννοια της διαπλοκής καθιστώντας τον υπόλογο έναντι του εκλογικού σώματος υπό την έννοια της παροχής των αναγκαίων διευκρινίσεων για ενέργειές του που έχουν κριθεί παράνομες.

Έτσι το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδεικνύεται ότι προέβη σε συκοφαντική δυσφήμηση του κ. Πάχτα αλλά ότι το πολιτικό κόμμα ενήργησε σε καθήκον για την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την πώληση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον τρόπο λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τη στιγμή μάλιστα που ο ενάγων σαφώς κατηγόρησε αυτό (τον ΣΥΡΙΖΑ) για υποκίνηση ατόμων σε διάπραξη εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» τις οποίες ρητά καταδίκασε.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here