ΕΝΦΙΑ: Παράνομη η κοινοποίηση μέσω ίντερνετ – Μαζική εξώδικη δήλωση!

0
305

Ένας από τους στόχους του πολιτικού κόμματος «Έλληνες Φορολογούμενοι – Κίνημα Πολιτών» είναι να διεκδικήσει την εφαρμογή μίας δίκαιης, συνεπούς και ανταποδοτικής φορολογίας από το Κράτος, βασισμένης σε κανόνες που σέβονται τους υπάρχοντες νόμους, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών.

Η διεκδίκηση αυτή σήμερα γίνεται μέσα από κάθε πρόσφορο μέσο και χώρο: το ίντερνετ, τα ΜΜΕ, τους δρόμους, τους χώρους εργασίας και τον κάθε χώρο κοινωνικής δραστηριότητας. 

Στο μέλλον, ευχόμαστε να μπορούμε να διεκδικούμε και να επιβάλλουμε αυτές τις αυτονόητες έννοιες για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, μέσα από την ίδια τη Βουλή, καθώς μόνον μέσα από τη Βουλή, μπορούμε να πετύχουμε την αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεών μας και την άμεση εφαρμογή τους.

Σε πρόσφατη δημοσίευση μας, περιγράψαμε τους τρόπους με τους οποίους θα επιχειρήσουμε να καταπολεμήσουμε τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Επιγραμματικά, αναφέραμε ότι θα προχωρήσουμε σε τρεις συγκεκριμένες δράσεις:

– Αποστολή εξώδικης δήλωσης όπου θα αναφέρουμε πως η ανάρτηση της πράξης καταλογισμού του φόρου, μέσω αρχείου PDF στο ίντερνετ, δε συνιστά νόμιμη κοινοποίηση προς τον φορολογούμενο.

– Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά του τρόπου υπολογισμού των τιμών ζώνης.

– Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά του τρόπου υπολογισμού του ύψους της ακίνητης περιουσίας.

Με τις τρεις αυτές δράσεις, θέλουμε να πετύχουμε τα εξής:

1- Να αποδείξουμε ότι η πρακτική της αποστολής email και της απλής ανάρτησης εκκαθαριστικών και ειδοποιητηρίων στο ίντερνετ δεν είναι αποδεκτή, αφού καταπατά συγκεκριμένα δικαιώματα των πολιτών και περιορίζει τις δυνατότητες αμφισβήτησης της ορθότητας των φόρων και τη νόμιμη αντίδρασή τους.

2- Να πετύχουμε την κατάργηση (ή την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας) του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, το οποίο όλοι (κυβερνητικοί και μη βουλευτές και παράγοντες) αποδέχονται ότι είναι άδικο, αλλά που όμως εξακολουθούν να χρησιμοποιούν.

3- Να πετύχουμε την εφαρμογή ενός πιο σωστού και δίκαιου τρόπου υπολογισμού της «συνολικής ακίνητης περιουσίας» ενός πολίτη, τρόπου που θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη του τις υπάρχουσες οφειλές του πολίτη σε τράπεζες, λόγω των δανείων που αυτός έλαβε για την αγορά των ακινήτων και οι οποίες θα αφαιρούνται από το ποσό της αξίας των ακινήτων.

4- Να πετύχουμε να λαμβάνεται υπόψη η φοροδοτική ικανότητα ενός φορολογούμενο στον υπολογισμό της συνολικής -και από κάθε αιτία- φορολογικής του επιβάρυνσης μέσα σε ένα έτος.

Μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά; Εκτιμούμε πως ναι. Εκτιμούμε ότι μπορούμε να τα πετύχουμε ανεξάρτητα από την ποιότητα της Δικαιοσύνης, ποιότητα η οποία μέχρι σήμερα έχει κατακριθεί.

Έχουμε την τύχη να έχουμε συνθέσει μία εξαιρετική νομική ομάδα, αποτελούμενη από νέους, καλά μορφωμένους δικηγόρους, με σύγχρονη σκέψη και κυρίως με υψηλή κοινωνική αντίληψη και ευαισθησία, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας εθελοντικά (οι περισσότεροι δεν αποτελούν μέλη του κόμματος, αλλά είναι πολιτικά ανεξάρτητα άτομα που συνεργάζονται μαζί μας επειδή συμπίπτουν οι απόψεις μας για τον εθελοντισμό και τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας).

Όμως, σε κάθε περίπτωση, όσους και από τους παραπάνω στόχους και αν πετύχουμε, θα έχουμε καταφέρει να δείξουμε στην κοινωνία ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε τον αγώνα. Θα έχουμε καταφέρει να εισάγουμε μερικές καινούργιες έννοιες στη θεώρηση και την εφαρμοζόμενη πρακτική της φορολογίας.

Θα έχουμε καταφέρει να δείξουμε σ' αυτούς που τόσο βάρβαρα κυβερνούν και φορολογούν σήμερα, ότι η κοινωνία αντιδρά. Σκέφτεται, ενώνεται, δρα και στο τέλος και νικά, αλλά και τιμωρεί.

Αξίζει να προσπαθήσουμε. Και όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο ισχυρή είναι η φωνή μας.

Όπως αναφέραμε, η πρώτη μας δράση είναι η αποστολή μίας εξώδικης δήλωσης, προς την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου. Για το εξώδικο αυτό, ως βάση χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχες δράσεις του εξαίρετου ακτιβιστή δικηγόρου Αθηνών κ. Θανάση Αλαμπάση οι οποίες στο παρελθόν έχουν γίνει δεκτές από διάφορα Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Επειδή η νομική γλώσσα συχνά είναι δύσκολη για να την καταλάβει ο απλός πολίτης, με δυο λόγια, στην εξώδικη δήλωση αποδεικνύουμε ότι βάσει του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου η κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης δεν είναι νόμιμη όταν γίνεται μέσω ίντερνετ.

Και ότι, για να γίνει η κοινοποίηση ηλεκτρονικά απαιτείται κάθε φορολογούμενος να έχει εφοδιαστεί με προσωπική ηλεκτρονική υπογραφή. Για το ζήτημα αυτό έχει μάλιστα αποφανθεί και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους!

Αυτό βέβαια είναι το διαδικαστικό. Η ουσία είναι η εξής: Ο έφορος δεν έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει την οφειλή αν δεν κοινοποιηθεί πρώτα το εκκαθαριστικό στον φορολογούμενο και δεν παρέλθει άπρακτη και η προθεσμία της προσφυγής.

Συνεπώς για να γίνει βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ (εν στενή έννοια) θα πρέπει να προκύπτει η κοινοποίηση του εκκαθαριστικού (έγχαρτη απόδειξη που τηρείται στο φάκελο του φορολογούμενου και ημερομηνία κοινοποίησης).

Οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται με την ανάρτηση της καταλογιστικής πράξης στο ίντερνετ. Θα μπορούσε να πληρούνται, μόνον εφόσον οι φορολογούμενοι είχαν εφοδιαστεί με ηλεκτρονική υπογραφή.

Συνεπώς ο έφορος κωλύεται να βεβαιώσει τον ΕΝΦΙΑ, ώστε να ξεκινήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Και τί κερδίζουμε από την αποστολή της εξώδικης δήλωσης; Μία απλή διαμαρτυρία; Όχι, δεν είναι μόνον η έκφραση της διαμαρτυρίας, η οποία επίσης είναι σημαντική. Η εξώδικη δήλωση παράγει σημαντικά έννομα αποτελέσματα.

Αν κάποιος δε μπορεί (ή – για διάφορους λόγους – δεν επιθυμεί) να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, μπορεί αργότερα να υποστηρίξει ότι και ο καταλογισμός είναι άκυρος και συνεπώς και η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, αλλά και ενδεχόμενα πρόστιμα, είναι άκυρα.

Διαβάστε το εξώδικο. Σε link – Σε μορφή PDF(α) – Σε μορφή Word(α)  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην αποστολή της μαζικής εξώδικης δήλωσης.

Αν θέλετε να το αποστείλετε και εσείς, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους:

– Για να το στείλετε μόνοι σας πρέπει: Να το κατεβάσετε (πιθανότατα στη μορφή Word), να συμπληρώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας, να το υπογράψετε στο πίσω μέρος και να το δώσετε σε έναν δικαστικό επιμελητή να το επιδώσει στην κ. Αικατερίνη Σαββαΐδου, Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Αν μένετε στην επαρχία, μπορείτε να διαγράψετε το όνομα της κ. Σαββαΐδου και να το επιδώσετε στον διευθυντή της Δ.Ο.Υ. της περιοχής σας. Το κόστος επίδοσης είναι (θεωρητικά) ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, αλλά στην πράξη κυμαίνεται από 28 έως 35 ευρώ.

– Για να συμμετάσχετε στη «μαζική αποστολή της εξώδικης δήλωσης» πρέπει: Να το κατεβάσετε από εδώ (Σε μορφή PDF(β) – Σε μορφή Word(β)). Να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία: όνομα – επώνυμο – όνομα πατρός – διεύθυνση. Να το υπογράψετε στο πίσω μέρος (μπορούν να υπογράψουν όσα άτομα χωρούν) και να το στείλετε είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο ellines.forologoumenoi@gmail.com, είτε στο fax 210 3242802.

Επίσης, μπορεί να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση: Έλληνες Φορολογούμενοι – Μνησικλέους 2 – 10556 Αθήνα.

Για τη συμμετοχή σας στο «μαζικό εξώδικο» δεν θα επιβαρυνθείτε με κάποιο κόστος (ούτε και είναι απαραίτητο για κάποιον να είναι μέλος του κόμματός μας). Εμείς, με βάση τη δήλωση που θα μας στείλετε, θα σας συμπεριλάβουμε στη «συγκεντρωτική δήλωση» που θα στείλουμε προς την κ. Αικατερίνη Σαββαΐδου, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014.

Η καταληκτική ημερομηνία που θα μπορείτε να μας στείλετε το email ή το fax είναι το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου 2014 (οι επόμενες μέρες θα χρειαστούν για να παράξουμε τα αντίγραφα και να τακτοποιήσουμε όλες τις άλλες λεπτομέρειες).

Θα ενημερωθείτε για την επίδοση της εξώδικης δήλωσης με ανάρτηση της έκθεσης επίδοσης στην ιστοσελίδα μας την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Στην περίπτωση που στο μέλλον χρειαστείτε κάποιο (επίσημο) αντίγραφο του εξωδίκου, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δικαστικό επιμελητή που θα χρησιμοποιήσουμε. Για την χορήγηση αντιγράφου υπάρχει κάποιο κόστος (θα σας ενημερώσουμε πόσο είναι αυτό) το οποίο επιβαρύνεστε εσείς.

Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στα τηλέφωνα: 210 3242032 ή στο 6941 474108.

Ή στείλτε μας email στο ellines.forologoumenoi@gmail.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με μεγάλη χαρά θα δεχόμασταν εθελοντική εργασία στο χώρο των γραφείων μας από ένα ή δύο άτομα για τις ημέρες 21, 22 και 26 Αυγούστου 2014, αφού γνωρίζουμε ότι ο όγκος δουλειάς για την προετοιμασία της αποστολής θα είναι μεγάλος.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here