Ηλεκτρονική Ταυτότητα σε κτίρια του Δήμου Κηφισιάς.

0
536

Σε κτίρια του Δήμου της Κηφισιάς θα εφαρμοστεί πιλοτικά η ψηφιακή ταυτότητα, που σε πραγματικό χρόνο θα ελέγχεται η Ενεργειακή Κατανάλωση και οι Δυσλειτουργίες στα συστήματα τους.

Ο Δήμος Κηφισιάς ως Εταίρος σε Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια σύγχρονη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως ένα ψηφιακό ημερολόγιο κτηρίου και θα αποτελεί ένα κοινό αποθετήριο για το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με το κτήριο (π.χ. Αρχιτεκτονικά σχέδια, Καταναλώσεις ενέργειας κτλ.).

Μέσω της Πλατφόρμας θα είναι εφικτή η ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης ταξινόμησης και προτύπων δεδομένων και θα διευκολύνονται οι δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης των κτηρίων.

Αυτή η Πλατφόρμα θα υποστηρίζει αντιστοίχιση δεδομένων με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και θα ενσωματώνεται με τεχνολογίες αιχμής (AI, Blockchain, IoT και VR).

Η Πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται ως αναφορά για την παρακολούθηση της κατανάλωσης κτηρίων, των συναλλαγών καθώς και τις ανάγκες για τη συντήρησή τους.

Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 13 εταίροι εκ των οποίων τρείς πόλεις (μεταξύ τωνοποίων και η Κηφισιά) οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για την καταχώρηση στοιχείων στο ψηφιακό ημερολόγιο κτηρίων.

Τι έχει γίνει η «Βίλα Μιχλ» όπου γυρίστηκε η ταινία «Έξω οι κλέφτες» το 1961;

Ο Δήμος Κηφισιάς θα εφαρμόσει τις δυνατότητες της Πλατφόρμας πιλοτικά στα κτήρια του Δημαρχείου και στη Βίλλα Μίχλ (Παιδικός Σταθμός).

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €4.060.800 με 100% συγχρηματοδότηση από την ΕΕ από τα οποία ο Δήμος Κηφισιάς έχει εξασφαλίσει ως Π/Υ €356.250.

Πηγή: in.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here