Η Ελλάδα στην Πρώτη δεκάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη επί του ΑΕΠ τους βοήθεια στην Ουκρανία!

0
261

Το Kiel Institute* παρουσίασε πριν λίγες ημέρες το «The Ukraine Support Tracker: Which countries help Ukraine and how?», No. 2218 June 2022.

Αυτό το άρθρο του Kiel Institute παρουσιάζει το «Ukraine Support Tracker», το οποίο απαριθμεί και ποσοτικοποιεί τη στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Αυτή η τέταρτη έκδοση καλύπτει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που έγιναν μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 7 Ιουνίου 2022 και έχει μια νέα λεπτομερή επισκόπηση για τις παραδόσεις όπλων.

Παρακολουθούμε την υποστήριξη από 37 κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από θεσμικά όργανα της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων 38 δωρητών).

Οι ιδιωτικές δωρεές και η βοήθεια μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν περιλαμβάνονται λόγω έλλειψης συστηματικών δεδομένων, αλλά δείχνουμε εκτιμήσεις για το κρατικό κόστος φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων.

Για να εκτιμήσουμε την υποστήριξη σε είδος, όπως στρατιωτικό εξοπλισμό ή τρόφιμα, βασιζόμαστε σε κρατικές δηλώσεις καθώς και σε δικούς μας υπολογισμούς με βάση τις τιμές της αγοράς. Βρίσκουμε σημαντικές διαφορές στην κλίμακα της στήριξης μεταξύ των χωρών, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας δωρητή.

Σε δισεκατομμύρια ευρώ, μακράν ο μεγαλύτερος διμερής υποστηρικτής της Ουκρανίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Σε ποσοστό του ΑΕΠ χορηγών, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η Ελλάδα ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα γενναιόδωρες, και αυτό συμβαίνει ακόμη περισσότερο όταν λάβουμε υπόψη το κόστος των προσφύγων.

Είναι σημαντικό ότι τώρα τεκμηριώνουμε και καθυστερήσεις στην παράδοση της βοήθειας. Μόνο το 17% περίπου των οικονομικών δεσμεύσεων έχει πράγματι εκταμιευθεί στην Ουκρανία. Επιπλέον, ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία ή οι ΗΠΑ, έχουν παραδώσει λιγότερο από τα μισά όπλα που υποσχέθηκαν

Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα γενναιόδωρες όταν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικονομίας τους, με την Εσθονία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Λιθουανία να κυμαίνονται μεταξύ των δέκα κορυφαίων χορηγών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες (που είναι ο μεγαλύτερος χορηγός σε απόλυτες τιμές) έρχονται στην 7η θέση, με βοήθεια αξίας περίπου 0,22 τοις εκατό του ΑΕΠ τους. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης επιδεικνύουν ακόμη υψηλότερες δεσμεύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ, εάν ληφθεί υπόψη η υποστήριξη από την υποδοχή Ουκρανών προσφύγων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση…

Το Σχήμα έχει διαφορετική προοπτική από το προηγούμενο, καθώς αναθέτει δεσμεύσεις σε επίπεδο ΕΕ στις επιμέρους χώρες της ΕΕ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση με 0.27% του ΑΕΠ…

Τα τμήματα της μπλε γραμμής υποδεικνύουν διμερή βοήθεια, ενώ τα γαλάζια τμήματα αντιπροσωπεύουν το μερίδιο κάθε χώρας στις δεσμεύσεις μέσω των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμών και μηχανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, το πρόγραμμα Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Ειρήνης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ολόκληρη η μελέτη ΕΔΩ……..

*Το Kiel Institute for the World Economy είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο οικονομικής έρευνας και think tank με έδρα το Kiel της Γερμανίας. Το 2017, κατατάχθηκε ως μία από τις 50 κορυφαίες δεξαμενές σκέψης στον κόσμο και κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στον κόσμο για την οικονομική πολιτική.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here