Η Επιστολή-Καταπέλτης της Βασιλικής Θάνου στους αρχηγούς των κομμάτων.

0
451

Ολόκληρη επιστολή της Βασιλική Θάνου προς τους επικεφαλής των κομμάτων έχει ως εξής:

«Θεωρούμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για το θεσμικό ζήτημα, που έχει προκύψει από την προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη του άρθ. 101 του Ν4623/2019, η οποία προβλέπει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού (και μόνο, σε σχέση με όλες τις άλλες, σύνολο 22, Ανεξάρτητες Αρχές-φωτογραφική διάταξη), τα οποία εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο, που θεσπίζεται με την εν λόγω διάταξη, εκπίπτουν αυτοδίκαια από τη θέση τους, χωρίς να υπάρχει και μεταβατική διάταξη, που να προβλέπει ότι τα νυν υπηρετούντα μέλη παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους, όπως επιβάλλεται από το Ενωσιακό Δίκαιο και από τη Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Συγκεκριμένα το μεν ΔΕΕ έκρινε ότι «διάταξη νόμου που οδηγεί σε παύση της θητείας των μελών Ανεξάρτητης Αρχής, χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, που να εξασφαλίζει την ολοκλήρωσης της θητείας τους, αντίκειται ευθέως στο Ενωσιακό Δίκαιο» (απόφαση C-288/2012), η δε Οδηγία 1/2019 προβλέπει ότι, «για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών, η εθνική νομοθεσία πρέπει να ορίζει εκ των προτέρων τους λόγους παύσης των μελών τους».

Επίσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πάγια νομολογία του, έχει κρίνει ότι «τα κράτη-μέλη, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη θέση σε εφαρμογή της Οδηγίας (εν προκειμένω της 1/2019) πρέπει να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων, ικανών να διακυβεύουν σοβαρά την επίτευξη του αποτελέσματος, που επιδιώκει η Οδηγία» (C-14/02, C-129/96).

Σημειωτέον ότι, σε όμοια περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά το έτος 2016, όσον αφορά τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον οποίον κατέλαβε το όριο ηλικίας των 73 ετών, προστέθηκε μεταβατική διάταξη, προβλέπουσα ότι δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση τα νυν υπηρετούντα μέλη, όσον αφορά δε τον τότε Αντιπρόεδρο, τον οποίον κατ ελάμβανε το θεσμοθετημένο τότε (2016) ασυμβίβαστο, λόγω της ιδιότητάς του, ως συζύγου βουλευτή, δεν εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Υπουργού, και έτσι παρέμειναν και οι δύο στις θέσεις τους, μέχρι τη λήξη τη θητείας τους.

Τέλος, οι Συνταγματικές αρχές απαγορεύουν τη θέσπιση «φωτογραφικής» διάταξης νόμου, όπως η επίμαχη ως άνω διάταξη, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας μας αποδίδεται η έλλειψη αμεροληψίας, λόγω δήθεν «κομματικοποίησης μας», επειδή τα τέσσερα έκπτωτα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, παρείχαμε, για κάποιο διάστημα, τις επιστημονικές υπηρεσίες μας σε Κυβερνητικά γραφεία, ως νομικοί ή οικονομικοί Σύμβουλοι (ενώ άλλοι πρόεδροι ανεξαρτήτων αρχών είχαν, στο παρελθόν, καθαρά κομματική θέση, π.χ. ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή), χωρίς ουδόλως να ενοχλείται η Κυβέρνηση.

Κατόπιν αυτών, τα τέσσερα έκπτωτα μέλη καταθέσαμε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής απόφασης, που διαπιστώνει την έκπτωσή μας από τις θέσεις μας, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 6-12-2019, καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης αυτής, η οποία συζητείται την 30-8-2019.

Η Κυβέρνηση, κατά τρόπο μη συμβατό προς τους κανόνες του Κράτους Δικαίου, στην προσπάθειά της να προκαταλάβει και να επηρεάσει την απόφαση των Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σπεύδει να κινήσει τη διαδικασία για τον διορισμό των νέων μελών, μεταξύ των οποίων, όπως προέκυψε από την ανακοίνωση των ονομάτων, περιλαμβάνεται και η θυγατέρα ενός Αντιπροέδρου εν ενεργεία του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός το οποίο έχει ήδη σχολιασθεί, σε πολλά δημοσιεύματα, ως παρέμβαση στην απόφαση του Δικαστηρίου, αφού οι Δικαστές θα κρίνουν, στην πραγματικότητα, «για την τύχη της θέσης της κόρης του συναδέλφου τους».

Τους διορισμούς αυτούς, όπως είναι αυτονόητο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσβάλλουμε, ως παράνομους και άκυρους.

Εξ αιτίας όλων των ανωτέρω ενεργειών της Κυβέρνησης, δημιουργείται αδιέξοδο στην ομαλή λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με συνέπεια τη βλάβη του υγιούς ανταγωνισμού, της αγοράς και των καταναλωτών, αλλά και το σοβαρό πλήγμα της αξιοπιστίας και του κύρους της.

Ευελπιστούμε και ζητούμε την από μέρους του Κόμματός σας στήριξη της νομιμότητας, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν πρόκειται για ζήτημα προσωπικό, αλλά για ζήτημα θεσμικό».

Με εκτίμηση,

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Έκπτωτη Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here