Η Ευθυκρισία του καθηγητή Ιωάννη Μάζη είναι Όπλο για το Έθνος!…του Ζηκόπουλου Ευστράτιου, Υπ. Δρ Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ.

0
184

Βάσει του νέο-θετικιστικού ερμηνευτικού πλαισίου, επί του οποίου έχει θεμελιωθεί η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση που προτάθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία από τον Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Θ. Μάζη, η επιστήμη αποτελεί ένα οργανωμένο και εσωτερικώς συνεκτικό σύστημα παραγωγής γνώσεως.

Το σύστημα αυτό γνώσεως θεωρείται έγκυρο, όταν τα αξιώματά του εδράζονται σε εμπειρικά, ποσοτικώς αποτυπώσιμα δεδομένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιστήμη διατυπώνει ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να ενέχουν προβλεπτική διάσταση, έως ότου διαψευσθούν στο σύνολό τους ή σε επιμέρους σημεία τους.

Ο Καθηγητής Μάζης, όταν αναφέρεται στις Διεθνείς Σχέσεις, ως επιστημονικό πεδίο, χρησιμοποιεί τον όρο «μελέτη του διεθνούς γίγνεσθαι», εντός του οποίου:

«Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως φαινόμενα που εκδηλώνονται και χρήζουν παρατηρήσεως ώστε να καλυφθούν οι εξηγητικές και ερμηνευτικές απαιτήσεις του εκάστοτε εφαρμοζόμενου επιστημονικού αλγορίθμου και οι οποίες, καλυπτόμενες, θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν το επιστημονικό (απ)αίτημα σχετικώς με την προβλεπτική ικανότητα (predictability) του αλγορίθμου, άρα να προτείνουν Θεωρία, με την επιστημονική σημασία του όρου».

Οι θέσεις και οι προβλέψεις που έχει παρουσιάσει και συνεχίζει να παρουσιάζει ο Μάζης ενέχουν προβλεπτική διάσταση, έως ότου διαψευσθούν στο σύνολό τους ή σε επιμέρους σημεία τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία μία υπόθεση διαψευσθεί σε επιμέρους σημεία της, αυτά αντικαθίστανται από τροποποιημένες εκδοχές βάσει των επιστημολογικών αρχών, αλλά ο αρχικός πυρήνας της υποθέσεως παραμένει αμετάβλητος.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που ο Καθηγητής δέχεται συχνά κακόβουλη κριτική από διεθνολόγους που επιχειρούν «προβλέψεις» μη εδραιωμένες σε επιστημονικές θέσεις, δηλαδή Προφητείες!

Ο ορισμός της Γεωπολιτικής εκ μέρους του Μάζη εδράζεται σε δύο βασικές αξιωματικές παραδοχές:

-Αφ’ ενός στην ένταξη της Γεωπολιτικής ως θεματικού κλάδου στο γενικότερο πεδίο της Γεωγραφίας

-Αφ’ ετέρου στην προβλεπτική διάσταση της επιστήμης.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ελάχιστες από τις θέσεις του Μάζη που παρήγαγαν προβλέψεις οι οποίες αν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν από την εκτελεστική εξουσία, ίσως σήμερα να μην αναζητούσαμε εναγωνίως την απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση, που ακούγεται ολημερίς στα ΜΜΕ «…και τι προβλέπετε Κύριε/Κυρία χ…ψ…ότι θα κάνει η Τουρκία;…θα τολμήσει να ‘έλθει νύχτα’;…κλπ».

Περί ΑΟΖ και της Συμφωνίας (μερικής) οριοθετήσεως Ελλάδος-Αιγύπτου.

Ο Μάζης έχει αναφερθεί και περιγράψει εκτενώς, σχετικά με την ανακήρυξη / οριοθέτηση της Ελληνικής ΑΟΖ και της Συμφωνίας (μερικής) οριοθετήσεως Ελλάδος-Αιγύπτου, στις παρακάτω συνεντεύξεις:

5-12-2019: Ανακήρυξη ΑΟΖ της Ελλάδος

Mετά 1.30 λεπτό Οριοθέτηση Ελλάδος-Κύπρου

9-12-2019: Ανακήρυξη ΑΟΖ ολόκληρης της Ελλάδος ή μερική οριοθέτηση Κρήτης-Κύπρου

20-12-2019: Ανακήρυξη ΑΟΖ ολόκληρης της Ελλάδος

Στο ίδιο βίντεο μερική οριοθέτηση Κρήτης και Δωδεκανήσου με Κύπρο

02-07-2020 και 06-07-2020: Οριοθέτηση με Κύπρο

Ο Μάζης περιέγραψε μεταξύ άλλων, προβλέποντας επακριβώς-την ατυχή, ελλιπή και συνεπώς επικίνδυνη για τα Εθνικά Κυριαρχικά Δικαιώματα Συμφωνία (μερικής) οριοθετήσεως Ελλάδος-Αιγύπτου, τη οποία θεωρούσε-και δικαίως-ότι έχει αποφασισθεί σε Κυβερνητικό επίπεδο. Επιβεβαιώθηκε δυστυχώς.

Σε αυτές συνεντεύξεις, υπογράμμισε, συνολικώς, τα εξής:

α) Θα έπρεπε να έχουμε ήδη προβεί εις την ανακήρυξη (declaration) της Ελληνικής ΑΟΖ η οποία είναι μονομερές δικαίωμα του παρακτίου κράτους

β) Όρισε την διαφορά μεταξύ declaration (ανακήρυξης) και delimitation (καθορισμός) της ΑΟΖ

γ) Τόνισε ότι πρέπει να αρχίσομε την οριοθέτηση με την Κύπρο και κατόπιν να προχωρήσομε με την Αίγυπτο ώστε αφενός να αποφύγομε οδυνηρές εκπλήξεις και αφετέρου να θέσομε την Τουρκία αντιμέτωπη με την διεθνή νομιμότητα

δ) Τόνισε ότι τίποτε χειρότερο δεν δύναται η Τουρκία να πράξει εις βάρος της χώρας μας εξ αιτίας αυτής της διεθνώς εγκύρου οριοθετήσεως, από αυτά που ήδη πράττει

ε) Προέβλεψε το τελικώς συμφωνηθέν όριο του 28ου μεσημβρινού και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την Ελλάδα από την αποδοχή του 

στ) Προσδιόρισε τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου που ευρίσκονται στα σημεία όπου έχομε αποφασίσει να παραχωρήσομε στην Αίγυπτο και άλλα…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here