Η φωτογράφηση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων!

0
1843

Η φωτογράφηση οχημάτων με τις πινακίδες κυκλοφορίας τους συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του άρ.2 στοιχεία (α), (γ) και (δ) του ν.2472/1997.

Η δημοσίευση αυτών των φωτογραφιών στον λογαριασμό του facebook Urban Avengers Kifissia, δηλαδή των φωτογραφιών που απεικονίζουν οχήματα στα οποία φαίνονται ολόκληρες και ευδιάκριτα οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων και δη κατά τρόπο που είναι αναγνώσιμος ο πλήρης αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (γράμματα και αριθμοί) συνιστά συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων κατά το ν.2472/1997 καταλογιζόμενες ως πράξεις στο διαχειριστή του εν λόγω facebook λογαριασμού.

Το σύννομο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κρίνεται με βάση της διάταξη του άρ.5 παρ.2 στοιχείο (ε) του ν.2472/1997 στο μέτρο που η προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του φωτογραφημένου οχήματος δεν είναι δυνατή ούτε συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος επεξεργασίας από αυτούς που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο. 

Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση του περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων.

Η εν λόγω αρχή της αναλογικότητας αφορά τόσο στις σχέσεις κράτους-ιδιωτών όσο και στις σχέσεις ιδιωτών μεταξύ τους (αρ. 25 παρ. 1 Σ). Ο ν.2472/1997 διαπνέεται από αυτήν την αρχή καθόσον στη διάταξη του άρ.4 παρ.1 στοιχείο (β) θέτει ως γενική αρχή ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, ενώ οι διατάξεις των άρ. 5 και 7 ανάγουν την αναγκαιότητα ως προϋπόθεση νομιμότητας της επεξεργασίας επαγόμενες σχετική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η έκφανση της αναγκαιότητας θέτει στο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων την ειδικότερη αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας.

Σε σχέση με την υπό κρίση λειτουργία του facebook λογαριασμού Urban Avengers Kifissia και της δημοσιοποίησης σ' αυτόν φωτογραφιών οχημάτων κινουμένων ή σταθμευμένων παρανόμως στην Κηφισιά και δη κατά τρόπο προκλητικό εις βάρος της χρήσης δημόσιων και προσβάσιμων από όλους του πολίτες χώρων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία (οι ιδιοκτήτες των φωτογραφημένων οχημάτων που φαίνονται στις φωτογραφίες των οχημάτων τους να παρανομούν και που μπορούν να προσωποποιηθούν από το συσχετισμό πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων με τις ιδιοκτησία αυτών) δεν έχουν προηγούμενη συναλλακτική επαφή ούτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (αυτόν που τράβηξε τη φωτογραφία) ούτε με τον διαχειριστή του facebook λογαριασμού Uber Avengers Kifissia που θα δικαιολογούσε την επεξεργασία, συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.

Συνεπώς, όσον αφορά στην απεικόνιση οχημάτων με πλήρης και ευδιάκριτες τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στον εν λόγω facebook λογαριασμό θα πρέπει αυτό ν' αποφευχθεί και ν' αξιώνεται από τους εισφέροντας φωτογραφικό υλικό που εμφανίζει οχήματα οδηγών παρανομούντων σε σχέση με χρήση δημοσίων χώρων να έχουν πρώτα προβεί σε τεχνικές θόλωσης των πινακίδων κυκλοφορίας των εικονιζόμενων οχημάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε ολόκληρη είτε μέρος της πινακίδας κυκλοφορίας να μην είναι αναγνώσιμο.

Διαφορετικά επαπειλείτε για τον διαχειριστή του εν λόγω facebook λογαριασμού αλλά και για το εισφέροντα το φωτογραφικό υλικό αστική, ποινική και διοικητική κύρωση επαχθείς έναντι του σκοπούμενου δια της δημοσιοποίησης των περί ων ο λόγος φωτογραφιών χάριν προστασίας των δημοσίων χώρων και της νομιμότητας σ' αυτούς.  

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here