Καταβολή 45 εκατ. ευρώ στους Δήμους για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο Δήμος Κηφισιάς ΔΕΝ είναι ανάμεσα στους Δικαιούχους!

0
775

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιο, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 45 εκατ. ευρώ (45.000.000,00 €) σε Δήμους της Χώρας, ως πρώτη (1η) δόση του έτους 2024, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Τα ποσά ανά Δήμο προκύπτουν βάσει της κατανομής των δυο χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ (2.908) θέσεων Τακτικού Προσωπικού κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, των εκατό ογδόντα τεσσάρων (184) θέσεων για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998 και του προσωπικού της παρ.1 του άρθρου 77 του ν.5027/2023.

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι καλύπτουν:

α) Τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908) θέσεις τακτικού προσωπικού της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ,

β) Τη μισθολογική δαπάνη των διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ κατόπιν συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση,

γ) Τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού της παρ.1 του άρθρου 77 του ν.5027/2023,

δ) Τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις εκατό ογδόντα τέσσερις (184) θέσεις για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998,

ε) Το κόστος χρήσης οχημάτων καθώς και το διοικητικό και λειτουργικό κόστος του προγράμματος (όπως καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ.).

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ακολουθεί η απόφαση ΕΔΩ…………..

Απαντήστε Κύριε Δήμαρχε,

-ΓΙΑΤΙ στην  κατανομή του ποσού, ανάμεσα στους 278 Δικαιούχους Δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Κηφισιάς;;

-Οι Δημότες Κηφισιάς ΔΕΝ έχουν την ανάγκη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1η Ιανουαρίου;;

-Λογικό, λοιπόν, είναι να εξηγήσετε στους Δημότες, γιατί συνέβη μια τέτοια σοβαρή παράλειψη;;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here