Κατατέθηκε Τροπολογία Καλλικράτη: Αφαιρεί αρμοδιότητα και πόρους από τις Περιφέρειες.

0
548

Συνεχίζεται η ψήφιση αυτό-διοικητικών ρυθμίσεων με αποσπασματικές Τροπολογίες σε νομοσχέδια διαφόρων Υπουργείων.

Την αντικατάσταση διάταξης του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» του Καλλικράτη (ν.3852/2010)και συγκεκριμένα της αριθμ.31 αρμοδιότητας του Υποτομέα Γεωργίας της παρ.ΙΙ αυτού, περιλαμβάνει εκπρόθεσμη Τροπολογία που κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται σήμερα 21/2/2019 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – με την υπογραφή και του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση – αφαιρεί από τις Περιφέρειες την αρμοδιότητα της προμήθειας των υλικών δακοκτονίας και θα την ασκεί αυτό συγκεντρωτικά.

Ταυτοχρόνως, αφαιρεί από τις Περιφέρειες και τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την προμήθεια, οι οποίοι θα μεταφέρονται από τους ΚΑΠ Περιφερειών του αρ.260 του Καλλικράτη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η νομοθετική παρέμβαση γίνεται διότι, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «οι διαδικασίες των προμηθειών δεν ολοκληρώνονταν εγκαίρως (…) ενώ παράλληλα παρατηρούνταν φαινόμενα διαφοροποίησης της τιμής των ίδιων υλικών δακοκτονίας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια».

Επιπροσθέτως, με την ίδια Τροπολογία, παρατείνεται και για το έτος 2019 (ίσχυε για τα έτη 2017 και 2018) η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ’ εξαίρεση του προβλεπόμενου πλαισίου του «νόμου Σπίρζη» περί δημοσίων συμβάσεων (ν.4412/2016), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα.

Στην Αιτιολογική Έκθεση οι Υπουργοί κάνουν λόγο για «χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες», τη στιγμή που οι διαγωνιστικές διαδικασίες του «νόμου Σπίρτζη» (ν.4412/2016) έχουν νομοθετηθεί από τη νυν Κυβέρνηση.

Ο AIRETOS παρουσιάζει το αυτό-διοικητικό απόσπασμα της υπό ψήφιση Τροπολογίας:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here