Κυπριακό: Αυτή είναι η εισήγηση του Ν. Παπαδόπουλου στο Ε.Γ. του ΔΗΚΟ.

0
190

Τα επιχειρήματά του και τις εξηγήσεις του σε σχέση με την αποχώρηση ή όχι του κόμματος από την Κυβέρνηση ανέλυσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στο ΕΓ το οποίο συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής 21/02/2014.

Η πρόταση Παπαδόπουλου θα προκρίνει την αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα και η εισήγηση Κάρογιαν την παραμονή.

Στην πρότασή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος καταγγέλλει τις παραβιάσεις της προεκλογικής προγραμματικής συμφωνίας του Προέδρου Αναστασιάδη με το Δημοκρατικό Κόμμα με τη Συμφωνία Αναστασιάδη – Έρογλου.

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ

1. Παραπέμπει σε κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε «παρθενογένεση»

Στη Συμφωνία Αναστασιάδη – Έρογλου πουθενά δεν αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε φυσικά αναφέρεται οτιδήποτε για μετεξέλιξή της. Αντίθετα, οι διατυπώσεις που γίνονται στη

Συμφωνία αφήνουν τη δυνατότητα στην άλλη πλευρά, αλλά και σε τρίτους, να προβούν σε πολιτικές ερμηνείες, οι οποίες είναι επιζήμιες για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ήδη, η τουρκική ερμηνεία της Συμφωνίας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση με το σημείο 2 του κεφαλαίου 6 («Χαρακτηριστικά λύσης») της προεκλογικής συμφωνίας όπου αναφέρεται ότι:

«Το κυπριακό κράτος πρέπει να έχει μία και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια και να είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

2. Παραχωρεί χωριστή κυριαρχία στους Τουρκοκύπριους, πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και ανεξαρτήτως της έκβασής τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Συμφωνία Αναστασιάδη – Ερογλου:

• Ορίζει ότι η κυριαρχία «εκπηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».
• Αναφέρει ότι οι «Τουρκοκύπριοι» και οι «Ελληνοκύπριοι» θα έχουν το δικό τους «συνιστών κράτος» και θα έχουν τη δική τους ιθαγένεια, έστω κι αν χαρακτηρίζεται «εσωτερική».
• Ορίζει ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ανήκει στα «συνιστώντα κράτη», χωρίς μάλιστα να έχει συμφωνηθεί ποιες θα είναι οι εξουσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

Αυτά είναι σε πλήρη αντίθεση με το σημείο 2 του κεφαλαίου 6 («Χαρακτηριστικά λύσης») της προεκλογικής συμφωνίας όπου αναφέρεται ότι:

«Το κυπριακό κράτος πρέπει να έχει μία και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια και να είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

καθώς και με το σημείο (β) του κεφαλαίου 7 («Νέος κύκλος συνομιλιών») της προεκλογικής συμφωνίας όπου αναφέρεται ότι:

«Προ της έναρξης του νέου κύκλου συνομιλιών θα πρέπει να συμφωνηθεί με σαφήνεια η βάση των διαπραγματεύσεων και πως το καθεστώς που θα προκύψει θα διασφαλίζει πλήρως τη μία και διεθνή προσωπικότητα, τη μία και μόνη κυριαρχία και τη μία και μόνη ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την μετεξέλιξη της σε ομοσπονδιακό κράτος».

3. Επαναφέρει την έννοια της διπλής ιθαγένειας.

Στη Συμφωνία Αναστασιάδη – Ερογλου προνοείται ότι οι πολίτες θα έχουν «ομοσπονδιακή» ιθαγένεια ΚΑΙ «εσωτερική ιθαγένεια» του «συνιστώντος κράτους».

Αυτό, είναι σε πλήρη αντίθεση με το σημείο 2 του Κεφαλαίου 6 («Χαρακτηριστικά λύσης») της προεκλογικής συμφωνίας όπου αναφέρεται ότι:

«Το κυπριακό κράτος πρέπει να έχει μία και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια και να είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

καθώς και με το σημείο (β) του κεφαλαίου 7 («Νέος κύκλος συνομιλιών») της προεκλογικής συμφωνίας όπου αναφέρεται ότι:

«Προ της έναρξης του νέου κύκλου συνομιλιών θα πρέπει να συμφωνηθεί με σαφήνεια η βάση των διαπραγματεύσεων και πως το καθεστώς που θα προκύψει θα διασφαλίζει πλήρως τη μία και διεθνή προσωπικότητα, τη μία και μόνη κυριαρχία και τη μία και μόνη ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την μετεξέλιξη της σε ομοσπονδιακό κράτος».

4. Παραβιάζει τις προϋποθέσεις έναρξης νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων.

Η Συμφωνία Αναστασιάδη – Έρογλου είναι διάσπαρτη με εποικοδομητικές ασάφειες, οι οποίες ήδη τυγχάνουν διαφορετικών ερμηνειών από την τουρκική πλευρά.

Η ύπαρξη εποικοδομητικών ασαφειών παραβιάζει την προεκλογική συμφωνία η οποία προβλέπει ότι (κεφάλαιο 7, σημείο (β)):

«Προ της έναρξης του νέου κύκλου συνομιλιών θα πρέπει να συμφωνηθεί με σαφήνεια η βάση των διαπραγματεύσεων και πως το καθεστώς που θα προκύψει θα διασφαλίζει πλήρως τη μία και διεθνή προσωπικότητα, τη μία και μόνη κυριαρχία και τη μία και μόνη ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την μετεξέλιξη της σε ομοσπονδιακό κράτος».

5. Αναγνωρίζει την ύπαρξη συμφωνηθέντων θεμάτων και επικυρώνει έτσι το «έγγραφο Downer» με τις «γενναιόδωρες προσφορές» Χριστόφια.

Στη Συμφωνία Αναστασιάδη – Έρογλου αναφέρεται ότι «όλα τα άλυτα θέματα του πυρήνα (του Κυπριακού) θα είναι στο τραπέζι», γεγονός που αναγνωρίζει την ύπαρξη «λυμένων θεμάτων» και κατά συνέπεια επικυρώνει το «έγγραφο Downer» και τις «γενναιόδωρες προσφορές» Χριστόφια.

Αυτό παραβιάζει την τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου 5 της προεκλογικής συμφωνίας («Συνολικό πλαίσιο προτάσεων για λύση») όπου αναφέρεται ότι:

«Επιβάλλεται πριν από την έναρξη ενός νέου κύκλου συνομιλιών η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τώρα στα πλαίσια του ενδοκυπριακού διαλόγου.

Προτάσεις και προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών από την πλευρά μας ή και συγκλίσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και βρίσκονται σε πλήρη δυσαρμονία με το καλώς νοούμενο συμφέρον του λαού και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και απορρίπτονται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων και της ηγεσίας τους να αποσυρθούν».

6. Επαναφέρει τη φιλοσοφία, αλλά και φρασεολογία και πρόνοιες του σχεδίου Ανάν.

Η Συμφωνία Αναστασιάδη – Έρογλου επαναφέρει τη φιλοσοφία αλλά και φρασεολογία και πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν.

Αυτό παραβιάζει την προτελευταία παράγραφο του κεφαλαίου 6 της προεκλογικής συμφωνίας («Χαρακτηριστικά λύσης») όπου αναφέρεται ρητά:

«Το σχέδιο Ανάν, η φιλοσοφία του, η αρχιτεκτονική του και οι αρχές του απορρίφθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού, επειδή ο λαός έκρινε ότι συγκρούεται με τις αρχές μιας λειτουργικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης. Συνεπώς η επαναφορά του ίδιου σχεδίου στο σύνολο του ή με φραστικές ή διακοσμητικές αλλαγές είτε η διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου που θα είναι παραλλαγή του σχεδίου Ανάν, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτή».

O Νικόλας Παπαδόπουλος αποκάλυψε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επιχείρησε έγκαιρα να ξεκαθαρίσει τη θέση του με επιστολή πoυ απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2014, την οποία αποκάλυψε στο Εκτελεστικό γραφείο του κόμματος.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here