Μείωση κατά 10% στα τροφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς για το 2019.

0
628

Ο Δήμος Κηφισιάς στηρίζει τις οικογένειες μειώνοντας κατά 10% τα τροφεία στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το 2019.

Στις 14 Νοεμβρίου 2018 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς  μετά και από εισήγηση του αρμόδιου εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Παντελεάκη, αποφασίστηκε η μείωση των τροφείων για όλα τα παιδιά που φοιτούν στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς Κηφισιάς, και Νέας Ερυθραίας.

Η μείωση των τροφείων εντάσσεται στην πάγια κοινωνική πολιτική του Δήμου Κηφισιάς που έχει ως στόχο να ελαφρύνει κατά το μέτρο του δυνατού τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να συμβάλλει στην απομείωση των προβλημάτων που βιώνει κάθε οικογένεια.

Από την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονται εντελώς οι ωφελούμενοι του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελτικής και Οικογενειακής Ζωής».

Οι απαλλαγές που προβλέπονται είναι σημαντικές και αφορούν μεγάλο αριθμό ωφελούμενων οικογενειών.

Συγκεκριμένα:

  • Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και µε την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή της Α/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής παιδιά προερχόµενα από διάφορα ιδρύµατα / ορφανοτροφεία.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής µονογονεϊκές οικογένειες χήροι/ες, διαζευγµένοι/ες µε εισόδηµα µέχρι και 13.000,00€. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 13.000,00€ ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής κατά 50% τα τέκνα υπαλλήλων (µονίµων, αορίστου χρόνου και συµβασιούχων) του ∆ήµου Κηφισιάς και για όσο εργάζονται εντός του έτους.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες εφ’ όσον το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000,00€ όπως προκύπτει από το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε έναν άνεργο γονείς µε εισόδηµα µέχρι 30.000,00€. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 30.000,00€ ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι και 15.000,00€, στη περίπτωση που υπάρχουν δύο άνεργοι γονείς.
  • Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οι πολύτεκνες οικογένειες (µε τέσσερα παιδιά και άνω) µε εισόδηµα µέχρι και 60.000,00€.
  • Σε τρίτεκνη οικογένεια γίνεται έκπτωση 50% στο σύνολο των τροφείων µε εισόδηµα µέχρι 60.000,00€. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 60.000,00€ ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων. Στις τρίτεκνες οικογένειες το τρίτο (3ο) τέκνο απαλλάσσεται πλήρως της οικονοµικής συµµετοχής, µε την προϋπόθεση ότι φιλοξενούνται και τα τρία (3) τέκνα σε Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου Κηφισιάς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here