ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

0
66

Με την υπ’ αριθ. 1606/2023 Έκθεση της κ. Εισηγητή της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την  επωνυμία  «ΚΑΡΟΥΖΟΣ 4 ΚΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   ΕΙΔΩΝ   ΕΝΔΥΣΕΩΣ»  και   τον διακριτικό τίτλο «ΚΑRΟUZOS» (ΚΑΡΟΥΖΟΣ) με ΑΦΜ 094422097 και ΓΕΜΗ 003907101000, εγκρίθηκε η εκποίηση υπογείου χώρου Υπ-2, επί πολυκατοικίας στην   Κηφισιά,  επί των  οδών  Ταϋγέτου (με πρόσβαση σε ράμπα), Ομήρου Αρ. 2 και Αλωνιών, 619,40τμ. Η αγοραία αξία του εν λόγω  ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 350.000,00.

Το ως άνω τίμημα του πλειστηριασμού θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα, τουλάχιστον το 1/3 του τιμήματος θα καταβληθεί ως εγγυοδοσία κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον του Εισηγητού και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης κυριότητας ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο εντός τριών μηνών από την κατακύρωση.

Η εκποίηση θα γίνει ενώπιον του Εισηγητή στο ακροατήριο των πτωχευτικών εκποιήσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00, μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή.

Οι δαπάνες μεταβίβασης και τυχόν λοιπά έξοδα-νομιμοποιήσεις-βαρύνουν τον υπερθεματιστή.

Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΗΛ. ΓΚΛΑΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 46, ΑΘΗΝΑ,
Τηλ: 210.8217320

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here