Σπέτσες: Άνθρακες ο Θησαυρός!…

0
974

Η έκφραση ήταν παροιμιώδης ήδη στα χρόνια του Λουκιανού, για να δείξει τη διάψευση των ελπίδων, όταν περιμένεις να βρεις θησαυρό και στη θέση του βρίσκεις κάρβουνα και στάχτες.

Αυτό ακριβώς συνέβηκε και με τις καταγγελίες του Συλλόγου Αποφοίτων της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (ΑΚΣΣ) για την δήθεν κακοδιαχείριση που γίνεται στο Ίδρυμα.

Με επιστολή τους μάλιστα στον Πρωθυπουργό, οι Απόφοιτοι ενημερώνουν ότι το Ίδρυμα ΑΚΣΣ διοικείτε με τρόπο μη νομότυπο, πρόχειρο και αυταρχικό, αναλόγως με τις απόψεις και τα συμφέροντά του Προέδρου της Ε.Ε.

Στην επιστολή που δημοσιεύθηκε στις 24/05/21 στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, όπου ο Σύλλογος Αποφοίτων της ΑΚΣΣ αναφέρει διάφορες Ανυπόστατες κατηγορίες…ΑΠΑΝΤΗΣΕ δεόντως με ανακοίνωσή της η  Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών χαρακτηρίζοντας…«αίολους, απαράδεκτους, έως και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος».

Στις κατηγορίες για κακοδιαχείριση ΑπήντησεΑμεσα με ανακοίνωσή της η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα τα κάτωθι:

«Μετά από δημοσίευμα που αφορά επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (ΑΚΣΣ) για την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος, το λιγότερο που οφείλουμε να πράξουμε προς αποκατάσταση της αληθείας και την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου είναι να απαντήσουμε αναλυτικά στους αίολους, απαράδεκτους – έως και συκοφαντικούς – ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, ο οποίος παρουσιάζει  «γεγονότα», δίνοντάς τους τη δική του ανυπόστατη ερμηνεία, η οποία απέχει από την πραγματικότητα, αλλά κι από τις ληφθείσες αποφάσεις αυτές καθ’ εαυτές:

1.Ο ισχυρισμός, ότι ο Πρόεδρος «έσπευσε» ένα χρόνο πριν τη λήξη συμβολαίου μίσθωσης να το επεκτείνει για 16 χρόνια με «λήξη το 2036» είναι παντελώς ψευδής. Το αίτημα ανανέωσης της σύμβασης υποβλήθηκε από τον ίδιο τον επιχειρηματία στις 10 Ιουνίου 2020 με αριθμό Πρωτ. 2881 και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Στη συνέχεια στη συνεδρίαση της Ε.Ε. που έλαβε χώρα  στις 11/6/2020 αποφασίσθηκε  ομόφωνα η αποδοχή του αιτήματος της παράτασης της μίσθωσης για 16 έτη με τους νέους όρους που ετέθησαν από πλευράς Ιδρύματος και εξουσιοδοτήθηκε μέλος της Ε.Ε., δικηγόρος, να τους μετα­φέ­ρει και να διαπραγματευθεί με τους μισθωτές τους καθώς και να συντάξει τη σχετική μισθωτήρια σύμβαση, ενώ ο Πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε για τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο ελαιοτριβείο.

Σημειωτέον ότι η εν λόγω πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα  από όλα τα παρόντα μέλη, μεταξύ των οποίων και οι τρεις απόφοιτοι-μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων, που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Συνεπώς, ο Πρόεδρος ήταν υποχρεωμένος να υπογράψει την σχετική συμφωνία κατ’ εκπλήρωση των αποφάσεων της Ε.Ε.

2.Η μη αναφορά ενοικίου έγκειται στο γεγονός ότι δεν επρόκειτο περί νέας συμβάσεως αλλά περί παρατάσεως της διαρκείας της ήδη εν ισχύ και για τον λόγο αυτό στο κείμενό της γίνεται ρητή αναφορά περί της ισχύος των ειδικότερων όρων και συμφωνιών της αρχικής μίσθωσης, επομένως και του όρου περί του μισθώματος και των αναπροσαρμογών αυτού.

3.Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ουδέποτε υπερηφανεύτηκε ότι έκλεισε συμβόλαιο 16ετίας για να δεσμεύσει τις επόμενες Εκτελεστικές Επιτροπές, όπως προκύπτει από τα οικεία πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Ε.

4.Το συμφωνητικό περιλαμβάνει ρήτρα πληθωρισμού, ήτοι αναπροσαρμογή του μισθώ­μα­τος βάσει του εκάστοτε ΔΤΚ, αντίθετα με τα ψευδώς καταμηνυόμενα στη σχετική επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων.

5.Η προσφορά γευμάτων που περιλαμβάνεται στη συμφωνία συνιστά πρόσθετη αντιπαροχή του μισθωτή, την οποία πρότεινε ο ίδιος, όπως άλλωστε ο ίδιος πρότεινε και την αύξηση της εγγύησης με την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ, στην αρχική του πρόταση.

Η παροχή γευμάτων συνιστά μια θετική συνεισφορά προς το Ίδρυμα, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι φιλοξενεί σημαντικούς συνέδρους και συνέδρια. Όσον αφορά στο ίδιο δυναμικό της ΑΚΣΣ, το καφέ δημιουργήθηκε για να εξυπη­ρετεί μαθητές, σπουδαστές και συνέδρους και εν μέσω πανδη­μίας να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε τρίτους.

Σε κάθε, δε, περίπτωση, η πρόσθετη αντιπαροχή του μισθωτή, ήτοι η παροχή των γευμάτων που προβλέφθηκε στην τροποποίηση της συμβάσεως μισθώσεως, δεν είναι δυνατόν να αποτελεί μομφή για την Ε.Ε.

6.Είναι απορίας άξιο το γεγονός, ότι ο καταγγέλλων γνωρίζει ποια θα είναι η χρήση του Ελαιοτριβείου μετά την αποκατάστασή του, πράγμα που δεν γνωρίζουν ακόμη ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε. (δεδομένου μάλιστα, ότι το ελαιοτριβείο αναμένεται να έχει αποπερατωθεί σε 2 χρόνια).

7.Όσον αφορά στην αιτίαση ότι ο Πρόεδρος στο μισθωτήριο συμβόλαιο (το οποίο-επαναλαμβάνουμε-αποτελεί τροποποίηση του υφισταμένου), εξασφάλισε ότι τα σχέδια και η επίβλεψη του Ελαιοτριβείου θα ανατεθεί στον ίδιο, επισημαίνεται, ότι στο συμφωνητικό δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά.

Η μελέτη (σχέδια) της αποκατάστασης του κτιρίου έχει εκπονηθεί από τον ΟΣΚ το 2013, με σύμβουλο από πλευράς ΑΚΣΣ για τα αρχιτεκτονικά τον νυν Πρόεδρο, διακεκριμένο Αρχιτέκτονα, εργασθέντα αμισθί, τα δε σχέδια έχουν τύχει της έγκρισης του Υπ. Πολιτισμού παμψηφεί, ενώ έχει εκδοθεί κι η σχετική οικοδομική άδεια.

8.Όσον αφορά στον ισχυρισμό ότι ο πρόεδρος συζητά ενοικίαση όλων των κτιρίων του ιδρύματος χωρίς διαγωνισμό στην εταιρεία Telecel «για την οποία δεν γνωρίζουμε ούτε τα οικονομικά της ούτε τους μετόχους της. Συζητάμε χωρίς μελέτη σκοπιμότητας για επένδυση που σίγουρα θα πτωχεύσει το ίδρυμα», κατ’ αρχάς, ουδαμού προκύπτει ότι ο Πρόεδρος «συζητά κλπ».

Η Ε.Ε. στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων, συζήτησε μια πρόταση της εταιρείας Telecel (www.telecelgroup.com), σε συνεργασία με τον κολοσσό RAINMAKING (https://rainmaking.io/) για την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας, με το οποίο θα επέτρεπε η Ε.Ε. της ΑΚΣΣ, την εντός 6μήνου διενέργεια ερευνών και μελετών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση ενός HUB σε εγκαταστάσεις της ΑΚΣΣ. Η σχετική πρόταση δεν προχώρησε.

Επισημαίνεται ότι με τα ως άνω συντάσσονται απόλυτα και οι τρεις απόφοιτοι που είχαν προταθεί στο Υπ. Παιδείας ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Αποφοίτων.

Τέλος, για τη ποιότητα και το πλήθος του έργου της σημερινής Ε.Ε., θα σας κοινοποιηθούν τις επόμενες ημέρες τα πεπραγμένα της στους 17 μήνες έργου της, εν καιρώ μάλιστα Covid19.

Επιφυλασσόμενοι των νομίμων δικαιωμάτων μας,

Πέτρος Πετρακόπουλος, Πρόεδρος
Γεώργιος Κωστελένος, Αντιπρόεδρος-απόφοιτος
Αντώνιος Μουζάκης, Ταμίας-απόφοιτος
Λεόντιος Πορτοκαλάκης, Μέλος-απόφοιτος
Λάρα Σταφυλοπάτη, Μέλος. »

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ της Kifisia Press: Είναι άξιον απορίας ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ επικεντρώθηκε ξαφνικά το ενδιαφέρον του Συλλόγου Αποφοίτων της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (ΑΚΣΣ) στην δήθεν κακοδιαχείριση που γίνεται στο Ίδρυμα.

ΜΗΠΩΣ επειδή η νέο-διορισθείσα  Ε.Ε.:

(1) δεν παγιδεύεται στα διάφορα κελεύσματα του Συλλόγου Αποφοίτων,

(2) δεν έχει ενσωματωθεί συμφεροντολογικά σε διευκολύνσεις στα διάφορα αιτήματα του Συλλόγου Αποφοίτων.

Διαψεύσθηκαν παταγωδώς οι ελπίδες του Συλλόγου Αποφοίτων, όταν μάλιστα περίμεναν να βρουν θησαυρό γεμάτο παρανομίες και στη θέση του βρήκαν τεκμηριωμένες και νομότυπες διαχειριστικές ενέργειες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here