Υποψήφιοι δικηγόροι για τον Συμπαραστάτη του Δημότη στο δήμο Κηφισιάς.

0
271

Παρακολουθώ προβληματισμένος τις διαβουλεύσεις πληροφορούμενος ακόμη και αυτές που φέρονται υφιστάμενες ως παρασκηνιακές για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Κηφισιάς.

Καταρχήν να τονίσω ότι το ζέον ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων μου για την ανάδειξή τους δια εκλογής ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Κηφισιάς είναι θετική ένδειξη για την συμμετοχή αξίων συμπολιτών και συναδέλφων στη δημόσια σφαίρα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είμαι σίγουρος ότι υφίστανται πολλοί και αξιόλογοι συνάδελφοι που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και το ρόλο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Ωστόσο, θα ασχοληθώ στο σύντομο αυτό σχολιασμό μόνον με το ζήτημα των υποψηφίων για τη θέση αυτή στην Κηφισιά, όπως τουλάχιστον πληροφορούμαι ότι έχουν αυτοί εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προβλέπεται από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ως μία ανεξάρτητη αρχή σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που δέχεται τις καταγγελίες πολιτών και των επιχειρήσεων και μεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

Είναι δραστηριότητα κατάλληλη για αυτούς που έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία να διαχειρίζονται επιτυχώς εξωδικαστικά τα προβλήματα των πελατών τους.

Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προϋποθέτει ότι οι ίδιοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε ένα δήμο – εν προκειμένω στο δήμο Κηφισιάς – θα συνεργάζονται με τον Συμπαραστάτη στο πλαίσιο εξωδικαστικού διαλόγου για να διευθέτηση υφιστάμενων προβλημάτων χωρίς την προσφυγή σε αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Είναι ρόλος γι' αυτούς τους δικηγόρους που διαγωνίζονται για να εκλεγεί ένας εξ αυτών ως Συμπαραστάτης που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ουσία της δουλειάς είναι να αποφευχθούν οι δικαστικές διενέξεις οι οποίες είναι μακροχρόνιες, δαπανηρές και ψυχοφθόρες και να επιτευχθεί μέσα από τον διάλογο και την διαμεσολάβηση να επιλυθούν τα προβλήματα των πολιτών και επιχειρήσεων στο δήμο Κηφισιάς.

Αυτό είναι κάτι που γίνεται πάνω από δέκα χρόνια στην Ελλάδα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης με τον Συνήγορο του Πολίτη, και πλέον εφαρμόζεται αυτό και σε επίπεδο δήμου με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Μ' άλλα λόγια, ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν είναι κατάλληλος γι' αυτούς τους δικηγόρους που ψάχνουν να βρουν πελατεία στο δήμο Κηφισιάς.

Δεν είναι επίσης κατάλληλος για αυτούς τους δικηγόρους που λόγω της υφιστάμενης πελατείας τους δεν αναμένεται εύλογα ότι θα μπορούν να διαχειριστούν παράλληλα τόσο την υφιστάμενη πελατεία τους όσο και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε ένα δήμο όπως αυτός της Κηφισιάς με πλείστα προβλήματα.

Δεν είναι ρόλος γι' αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν «να κρατούν πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη».

Και επιπλέον, ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν είναι κατάλληλος για αυτούς τους δικηγόρους που αυτοπροβάλλονται ένθεν κακείθεν κατά τρόπο πρόδηλα μη σύννομο και αντίθετο στις προβλέψεις του νόμου 4194/2013 περί Κώδικα Δικηγόρων.

Στο άρ.40 του νόμου αυτού, που θα έπρεπε να έχει διαβάσει κάθε δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα, πολλώ δε μάλλον ένας δικηγόρος που φιλοδοξεί να καταστεί δημόσιος λειτουργός ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Κηφισιάς, υπάρχει ρύθμιση για τον τρόπο της επιτρεπομένης επαγγελματικής προβολής του δικηγόρου κατά την οποία ρύθμιση δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιεί ο δικηγόρος με οποιονδήποτε τρόπο τα ονόματα των πελατών του (αρ.40 παρ.3 [ε]) εκτός αν πρόκειται για εκδόσεις που αφορούν σε δικηγόρους και έχει προηγούμενα ληφθεί η συναίνεση των πελατών του δικηγόρου.

Με άλλα λόγια, δικηγόρος υποψήφιος για το ρόλο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Κηφισιάς που προβάλλει μέσω διαδικτύου, ενδεικτικά ή άλλως, τα ονόματα ή τις εταιρικές επωνυμίες των πελατών του – που μπορεί να είναι και πελάτες των γονέων του δικηγόρων στο γραφείο των οποίων ασκεί το επάγγελμά του – παρέχει σαφή ένδειξη ότι αγνοεί το βασικό νομοθέτημα που προσδιορίζει τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός του και ως εκ τούτου παρέχει επαρκή ένδειξη ότι αγνοεί ή αδιαφορεί για τα βασικά και εκ του νόμου προβλεπόμενα περί τον τρόπο της επαγγελματικής του λειτουργίας.

Αυτός λοιπόν που συμπεριφέρεται δημοσίως έτσι, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος για το ρόλο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στην Κηφισιά, διότι λειτουργεί αντιεπαγγελματικά και πιθανότατα το ίδιο θα πράξει και ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στην Κηφισιά.

Και όσοι εκ των αιρετών είτε δεν γνωρίζουν τα ανωτέρω για τους υποψήφιους για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο της Κηφισιάς είτε δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι θεσμικά ή ηθικά επιτρεπτό να εκλεγεί στο ρόλο αυτό αυτός που ως δικηγόρος επαγγέλλεται αντιεπαγγελματικά, προσφέρουν κακή υπηρεσία στο δήμο Κηφισιάς και στους πολίτες του δήμου που τους ανέδειξαν με την εντολή της τήρησης της νομιμότητας χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις και υποσημειώσεις.

Επιπλέον, όσοι εκ των αιρετών τυχόν ενεργούν παρασκηνιακά για την εκλογή συγκεκριμένου υποψηφίου που ως δικηγόρος συμπεριφέρεται με τρόπο που αντίκειται στον Κώδικα Δικηγόρων περιφρονούν τον ίδιο το δήμαρχο Κηφισιάς που εκ του ρόλου του ηγείται της «επιστροφής στη νομιμότητα» στην πόλη αυτή.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς δήλωσε ότι επιθυμία είναι – προσταγή του νομοθέτη, θα έλεγα εγώ – να εκλεγεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης χωρίς να κάνουμε υποδείξεις σε πρόσωπο, γι’ αυτό και οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Αυτό το ακούνε και το κατανοούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κηφισιάς;

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here