1ο Δημοτικό Σχολείο: Το «Θέατρο του Παραλόγου» …..από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή!

0
210

Σε πρόσφατη επίσκεψη μας στο γραφείο του Αντιδημάρχου Νέας Ερυθραίας κ. Μιχάλη Καυγαλάκη, όταν του υποβάλαμε την ακόλουθη ερώτηση:

«Πως βρέθηκε σε αυτή την άθλια κατάσταση το κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας Αττικής, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 4, το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950;;»

Ο Αντιδήμαρχος Νέας Ερυθραίας κ. Μιχάλης Καυγαλάκης.

μας απήντησε παραθέτοντας παρακάτω ολόκληρο το ιστορικό του κτιρίου που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο με στοιχεία…..και τα συμπεράσματα δικά σας: 

«Η πρώτη μελέτη του 1ου Δημοτικού Σχολείου:

Με το πέρασμα των χρόνων και λόγω των λειτουργικών απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των νέων προγραμμάτων τόσο για του ολοήμερου (χώρους φαγητού – τραπεζαρίας με βοηθητικούς χώρους), όσο και για ειδικές αίθουσες διδασκαλίας (αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π) το 2006, η Τεχνική Υπηρεσία του τότε Δήμου Νέας Ερυθραίας εκπόνησε μια αρχιτεκτονική μελέτη προσθήκης και ολοκληρώθηκε τέλη του 2006 όπου και κατατέθηκε στην Εφορία των Νεοτέρων Μνημείων, η οποία και απορρίφθηκε.

Το 10/2009 ξεκινά μια νέα μελέτη, τροποποιημένη της αρχικής του 2006, πάλι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010 και κατατέθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων το 2011, η οποία εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟ/ΔΣΝΑΚ/2629/39. Αυτή η μελέτη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Δεν συνεχίστηκε η διαδικασία δηλαδή και δεν κατατέθηκε η μελέτη στον τότε ΟΣΚ, σημερινό ΚΤΥΠ, ώστε να πάρει και από εκεί έγκριση και να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση για την έκδοση οικοδομικής άδειας, τεύχη δημοπράτησης και αργότερα χρηματοδότησης, με αποκλειστική βέβαια ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του τότε Αντιδημάρχου Νέας Ερυθραίας, κου Στάθη Κύρλου.

Το 2016 η νέα Διοίκηση προχώρησε στη σύνταξη νέας μελέτης προσθήκης στατικώς ανεξαρτήτου κτιρίου αιθουσών σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο. Εννοείται πως δεν λήφθηκε υπόψη η μελέτη του 2011, διότι μετά από απραξία όλων αυτών των χρόνων (που ήταν κλεισμένη στο γραφείο του Αντιδημάρχου), είχαν αλλάξει οι διατάξεις και οι κανονισμοί τόσο στον ΚΤΥΠ, όσο και στην Εφορία Νεωτέρων Μνημείων. Η νέα αυτή μελέτη έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις του νέου σχολικού προγράμματος για την πλήρωση των αναγκαίων αιθουσών.

Οι κατευθύνσεις δόθηκαν από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Διονύση Μεταξά και έτσι σε συνεργασία, πάντα με τους μηχανικούς του ΚΤΥΠ, της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων και εμένα προσωπικά πετύχαμε την τυπική έγκριση της ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία χωρίς νέες παρατηρήσεις. Έτσι λοιπόν, το κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους με υπόγειο και δώμα.

Η σύνδεση των δύο κτιρίων επιτυγχάνεται διακριτικά, μέσω διαδρόμων, σε εσοχή, επιφάνειας 2,10Χ4,00 προκειμένου να καταστεί εφικτή η ευχερής και λειτουργική, συν-επίπεδη επικοινωνία όλων των ορόφων.

Για αυτό το λόγο καταργείται το κλιμακοστάσιο καθόδου προς το υπόγειο του παλαιού κτιρίου (1932), ώστε η κυκλοφορία των μαθητών και διδακτικού προσωπικού να γίνεται ανεμπόδιστα σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον καθίσταται εφικτή η δυνατότητα της άνετης κυκλοφορίας σε όλους τους χώρους στα άτομα μειωμένης κινητικότητας.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που δεν λήφθηκε υπόψιν η προηγούμενη μελέτη, αφού η προσθήκη ήταν τοποθετημένη σε επαφή με το διατηρητέο κτίσμα, είχε ανεξάρτητη είσοδο με πολλά σκαλιά, οπότε δεν είναι σε ακολουθία με το παλαιό.

Με την προσθήκη έτσι του νέου κτιρίου καλύπτονται ουσιαστικά όλοι οι απαιτούμενοι χώροι του κτιριολογικού προγράμματος:

 6 Αίθουσες διδασκαλίας
 2 Ειδικές αίθουσες διδασκαλίας
 Συγκρότημα WC, αγοριών – κοριτσιών, προσωπικού και ΑΜΕΑ
 Χώρους φαγητού – τραπεζαρία με βοηθητικούς χώρους
 Κυλικείο 

Παράλληλα ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος έφερα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε η παραχώρηση του συγκροτήματος του Α' Δημοτικού στις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ, πρώην ΟΣΚ), όπου σε συνεργασία μαζί τους αποφασίζεται η νέα μελέτη να ανταποκρίνεται στις αναβαθμισμένες απαιτήσεις των νέων προγραμμάτων δημοτικών σχολείων, δυναμικότητας 300 μαθητών.

Επίσης έφερα πάλι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε με την υπ.αριθμ. 195/16 απόφαση την τροποποίηση των όρων δόμησης κατά παρέκκλιση στο Ο.Τ. 174 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, όσον αφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και στο επιτρεπόμενο όγκο ώστε να προωθηθεί προς τους αρμόδιους φορείς (ΚΤΥΠ, Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι, το 2009, ως Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ύδρευσης που ήμουν στο Δήμο Νέας Ερυθραίας, εισηγήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίναμε την τροποποίηση του Ο.Τ 174 για τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής παράλληλα με τη δημιουργία πρασιάς (αφού υπήρχε η ρυμοτομική και δεν υπήρχε η οικοδομική γραμμή) ώστε να καταστεί το οικόπεδο οικοδομήσιμο και να βγει η οικοδομική άδεια.

Επίσης είχα στείλει έγγραφο-τεχνική έκθεση με αρ. Πρωτ. 7110/26.05.2009 προς τον τότε ΟΣΚ – τμήμα προγραμματικών συμβάσεων, που ενημερώναμε για την κατάσταση του γυμναστηρίου λέγοντας τους συμπερασματικά: «Θεωρούμε ότι το κτίριο του γυμναστηρίου θα πρέπει να κατεδαφιστεί, προκειμένου η δαπάνη αλλά και ο χώρος να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος».

Το ίδιο ακριβώς έγγραφο έστειλε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στις 25.10.2011 στον τότε Δήμαρχο κο Χιωτάκη, ενημερώνοντάς τον για την κατάσταση και τις δικές του ενέργειες όσον αφορά στο Γυμναστήριο.

Παράλληλα απάντησε με το υπ.αρ. Πρωτ. 25407/14.06.2012 ο τότε Αντιδήμαρχος Στάθης Κύρλος σε αίτημα του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας για το γυμναστήριο γράφοντας τους ότι:

«Όσον αφορά στο γυμναστήριο επανεξετάστηκε το θέμα από μηχανικούς της Υπηρεσίας μας, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τις τομές που έγιναν, ιδιαίτερα στο βορεινό τμήμα, την παλαιότητα του κτιρίου, την ανισόπεδη θεμελίωση μεμονωμένων πέδιλων χωρίς συνδετήρια δοκάρια, την καθίζηση τμήματος αλλά και τον μεγάλο συντελεστή σπουδαιότητας (Σ3 για εκπαιδευτικά κτίρια), αποφάνθηκε ότι το κόστος για την ενίσχυση-επισκευή του κτιρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο και κρίνεται τελικά ασύμφορο. Πιστεύεται λοιπόν πως είναι προτιμότερο να κατεδαφιστεί, έτσι ώστε να μείνει ελεύθερος ο χώρος».

Γιατί όμως τελικά δεν προχώρησε η κατεδάφιση του γυμναστηρίου;;

Αυτό δείχνει ότι η προηγούμενη Διοίκηση περίπαιζε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα: γονείς και εκπαιδευτικούς με έγγραφα – χαρτιά πάπυρους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία εξέλιξη. Δυστυχώς… «Θέατρο του παραλόγου».

Και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας πούνε: «γιατί αργούμε και τι κάνουμε;».

Εμείς το 2015 προβήκαμε σε κατεδάφιση του παλαιού και επικίνδυνου γυμναστηρίου από άποψη στατική και δομική μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (15 ημερών) χάρη στις εσπευσμένες ενέργειες τόσο του επιβλέποντα μηχανικού κου Διονύση Μεταξά όσο και εμένα ως αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, για δύο συγκεκριμένους λόγους:

1ον: η ενίσχυση και η επισκευή ήταν ασύμφορη οικονομικά για το Δήμο, σύμφωνα με την τότε μελέτη του καθηγητή Σπυράκου από το εργαστήριο Αντισεισμικών Τεχνολογιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αρ. Πρωτ. 8344/03.06.2008,

2ον: για την επέκταση των αιθουσών θα χρειαζόμασταν δόμηση (τετραγωνικού) κάτι το οποίο δεν είχαμε μέχρι εκείνη την ώρα.

Αυτή την στιγμή η μελέτη βρίσκεται στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για έγκριση.

Εμείς η νέα Διοίκηση, μετά από όλες τις ενέργειες που κάνουμε αυτή την στιγμή και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σχολείου θα έχουμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, λειτουργικό κτιριακό συγκρότημα που:

Θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος, δυναμικότητας 300 μαθητών.
Θα σέβεται και θα αποκαθιστά τα δύο διατηρητέα κτίσματα.
Θα ενσωματώνει την προσθήκη, αναπτύσσοντας συγχρόνως την σύγχρονη αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία.
Θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, με τρόπο ιδιαίτερα φιλικό προς τους μικρούς χρήστες, διατηρώντας τα ιστορικά στοιχεία κάθε επί μέρους κτίσματος, καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες και απαιτήσεις ενός σύγχρονου λειτουργικού προγράμματος.
Θα αξιοποιεί την εξέλιξη της τεχνολογίας για τη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού, ποιοτικού και λειτουργικού υιοθετώντας σύγχρονα στοιχεία όπως ειδικά υλικά ήχο-απορρόφησης και ήχο-προστασίας, θύρες αντί-τραυματικές, δικέλυφη αεριζόμενη πόρτα και θα χρησιμοποιεί υλικά λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές τους ιδιότητες, το κόστος και την διάρκεια αντοχής με περιορισμένες δυνατότητες συντήρησης, και
Θα λαμβάνει μέτρα για την βιοκλιματική αντιμετώπιση και την εξοικονόμηση ενέργειας με την διαμόρφωση φυσικών συνθηκών φωτισμού, δροσισμού και σκιασμού. 

Η δεύτερη μελέτη του 1ου Δημοτικού Σχολείου:

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3515/52519/19.10.95, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου Νέας Ερυθραίας και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950 το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας Αττικής, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 4, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου του μοντέρνου κινήματος, σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής».

Αποτελείται από δύο κτίρια: το κτίριο Ι που κατασκευάστηκε το 1932 και το κτίριο ΙΙ που κατασκευάστηκε το 1972.

Με τους σεισμούς του 1981 και του 1999 το συγκρότημα υπέστη αρκετές βλάβες, οι οποίες μετά από τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο του ΤΑΣ αποκαταστάθηκαν από τον τότε ΟΣΚ και το σχολείο λειτούργησε εκ νέου, με τα υπ.αρ. 400/2952/21.11.1981 και 1224/01.10.1999 έγγραφα καταλληλότητας αντίστοιχα.

Από τότε έως και το 2009 γίνονταν οι ετήσιες προγραμματισμένες συντηρήσεις και στο σχολικό συγκρότημα του Α' Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες και αναθέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, μία εκ των οποίων ήταν η μόνωση της ταράτσας του κτιρίου του 1932 που έγινε το 2005.

Το Φεβρουάριο του 2015 δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο χώρο του Α' ορόφου του παλαιού κτιρίου (κτίσματος κατοικίας 1932) του Α΄ Δημοτικού Σχολείου της Νέας Ερυθραίας και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα σε μαθητή, στα παιδιά μας.

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν παντελής έλλειψη συντήρησης τα προηγούμενα χρόνια, αφού στη μόνωση της ταράτσας είχαν φυτρώσει φυτά, η πλάκα της οροφής ήταν γεμάτη υγρασία και δεν είχαν καθαριστεί όλα αυτά τα χρόνια τα λούκια των υδρορροών της ταράτσας.

Επιπλέον μια υδρορροή της εξωτερικής γωνιακής κολόνας είχε αποκολληθεί πολύ ψηλά λόγω σκουριάς και δεν είχε αποκατασταθεί ποτέ, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλη φθορά στην κολόνα και οξείδωση του οπλισμού της.

Επειδή η οροφή του κτιρίου του 1932 έπρεπε να επισκευαστεί και να στερεωθεί με ειδικές κατασκευές, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με άλλες αρκετές δομικές παρατηρήσεις, για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας όλου του σχολικού συγκροτήματος με κανονισμό ΚΑΝ.ΕΠΕ., έναν πολύ ισχυρό κανονισμό με πολύ αυστηρούς όρους επιλεκτικότητας, σπουδαιότητας και ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κτίρια χρήζουν ενίσχυση και επισκευή και με απόφαση της Πολεοδομίας του Βορείου Τομέα κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση.

Έτσι προχωρήσαμε σε αυτή την μελέτη που αφορά στην επισκευή και ενίσχυση του διατηρητέου συγκροτήματος ώστε να διατηρηθεί για άλλα τόσα χρόνια η χρήση σχολείου.

Και όταν γίνεται έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλο το κτίριο δεν σημαίνει ότι θα γίνουν μόνο οι αποκαταστάσεις σε τρία σημεία της κολόνας, της οροφής και της μόνωσης, όπως αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και «όλα είναι εντάξει, μπείτε μέσα να κάνετε μάθημα» αλλά σύμφωνα με την μελέτη αυτή σε ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα, την οποία μελέτη έχει λάβει υπόψη του το μελετητικό γραφείο και τα αποτελέσματα αυτής θα εφαρμοστούν με την έγκριση και την άδεια της ολοκληρωμένης μελέτης και κατασκευής του σχολικού συγκροτήματος.

Και οι δύο αυτές μελέτες είναι συνάρτηση της ολοκληρωμένης μελέτης την οποία και θα υλοποιήσουμε όπως προαναφέραμε.

Δυστυχώς η αδράνεια, η απραξία, η κοροϊδία ήταν οι βασικές αιτίες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση το σχολείο μας».

Για να δείτε τα σχετικά τα παρακάτω έγγραφα και τις λεζάντες των, κάντε κλικ πάνω στο κάθε έγγραφο ξεχωριστά:

{joomplucat:130 limit=8}

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here