Αντίθετος ο Δήμος Κηφισιάς στο νομοσχέδιο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

0
205

Ολόκληρες περιοχές που είναι ήδη κορεσμένες από τις συγκεκριμένες χρήσεις, όπως το Παραδοσιακό Κέντρο της Κηφισιάς και το Εμπορικό Κέντρο της Νέας Ερυθραίας, κινδυνεύουν να μετατραπούν «νόμιμα» και με τη……βούλα σε ανεξέλεγκτα κέντρα διασκέδασης, εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο που απλουστεύει τις διαδικασίες αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

«Πρόκειται για προκλητική διάταξη που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τη φυσιογνωμία της πόλης»……δηλώνει ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος.

Ο Δήμος αντιδρά έντονα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με το οποίο ρυθμίζονται οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου καταγγέλλεται η δημιουργία «βιομηχανίας» έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε., ακόμα και σε περιοχές που η ίδρυσή τους δεν επιτρέπεται.

Στο ψήφισμα διαμαρτυρίας τονίζονται τα εξής:

«Ο Δήμος Κηφισιάς εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στα άρθρα του νομοσχεδίου με τα οποία ρυθμίζονται οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς:

-Καταργείται μια θεσμοθετημένη αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να μετατρέπονται οι ΟΤΑ σε απλούς διεκπεραιωτές διοικητικών διαδικασιών.

-Καταργείται η εμπλοκή των Συμβουλίων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων και κατά συνέπεια, κάθε έλεγχος ουσίας για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος της πόλης.

-Καταργείται η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων και κατά συνέπεια, η μέριμνα για την προστασία της κατοικίας και η αποτροπή όχλησης των κατοίκων από τη λειτουργία χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

-Αντικαθίσταται ολόκληρη η διαδικασία αδειοδότησης των Κ.Υ.Ε από μία και μόνο βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης.

-Δημιουργείται «βιομηχανία» έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε., ακόμα και σε περιοχές που η ίδρυσή τους δεν επιτρέπεται μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του δεκαημέρου.

-Ευνοείται η μετατροπή ολόκληρων περιοχών της πόλης σε χώρους διασκέδασης, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

-Ευνοείται κάθε είδους παραβατικότητα αφού η προβλεπόμενη κύρωση είναι απλό διοικητικό πρόστιμο.

Για όλα τα ανωτέρω ο Δήμος Κηφισιάς διαφωνεί και αντιτίθεται στον υποβιβασμό του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην επιβάρυνση της πόλης μας και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Νέο θεσμικό πλαίσιο

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως, σε δήμους που κινδυνεύουν να μετατραπούν ολόκληρες περιοχές τους σε κέντρα διασκέδασης, όπως είναι η Κηφισιά και η Νέα Ερυθραία, από το νομοσχέδιο που απλουστεύει τις διαδικασίες αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το θέμα αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που βλέπει να τους αφαιρείται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, οδηγώντας σε αλόγιστη επιβάρυνση των με πάσης φύσεως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατ’ επέκταση, οι πόροι που αντλούν από αυτήν.

Ο Δήμος Κηφισιάς αντέδρασε έντονα τόσο σε επίπεδο διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου όσο και με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην προηγούμενη συνεδρίασή του, προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης και η υφυπουργός, αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, έθεσαν από τις 9 Αυγούστου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Οι βασικές αλλαγές

Η διαβούλευση έληξε στις 29 Αυγούστου και το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές: Για να λειτουργήσει μια επιχείρησή δεν θα απαιτείται άδεια λειτουργίας. Αυτή η υποχρέωση αντικαθίσταται με τη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή της λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της και δεν προσκομίζονται στη διοίκηση. 

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι, οι οποίοι θα είναι δειγματοληπτικοί, θα γίνονται εκ των υστέρων, δηλαδή θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 100 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με προηγούμενη έγκριση, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από 500 ευρώ έως 100.000 ευρώ ακόμη και ολική, μερική, προσωρινή, οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται γνωστοποίηση στον δήμο (ή ΚΕΠ) και μετέπειτα σε ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών. Απλή γνωστοποίηση για τη χρήση μουσικής, διατήρηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.

Μηδενίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας από 30 ημέρες που είναι σήμερα. Σχετικά με την προέγκριση απαιτείται βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης.

«Σε μεγάλο κίνδυνο τη φυσιογνωμία της πόλης»

Ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος έθεσε τα παραπάνω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην προηγούμενη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου, κάνοντας λόγο για «προκλητική διάταξη» και ενημέρωσε το Σώμα για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με τις άδειες των καταστημάτων, αλλά και για τη θέση του δήμου στη δημόσια διαβούλευση για το επίμαχο νομοσχέδιο. 

Ο ίδιος ζήτησε αυτή η παρέμβαση της διοίκησης του Δήμου να τεθεί ως ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπειτα από πρόταση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Νίκου Χιωτάκη, έγινε δεκτό να συμπεριληφθούν και οι παράμετροι που θέτει η ΚΕΔΕ, σε μια προσπάθεια καθολικής αντίδρασης των δήμων απέναντι στο νομοσχέδιο.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Θωμάκος: «Καταργείται, εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή, η προέγκριση για την αδειοδότηση των Κ.Υ.Ε. από τα Τοπικά Συμβούλια, όπως και οι άδειες μουσικών οργάνων και η ανανέωσή τους. Πρόκειται για μια προκλητική διάταξη που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τη φυσιογνωμία της πόλης.

Ήδη όλα αυτά τα χρόνια απασχολούμαστε πολύ συχνά από τις επιβλαβείς επιπτώσεις λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. και δίνουμε αγώνα, προσπαθώντας να σώσουμε την ταυτότητα της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θεωρητικά υπάρχει χρόνος για αγώνα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Σε συνεργασία και με άλλους δήμους που θίγονται, οι κινητοποιήσεις μας θα γίνουν πιο έντονες».

Απαντώντας εξάλλου ο Δήμαρχος σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων αν αυτές οι νέες διατάξεις αφορούν και στο Παραδοσιακό Τμήμα της Κηφισιάς, το οποίο προστατεύεται από σειρά Διαταγμάτων, τόνισε ότι αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του 10ήμερου και δεν απαντήσει η Υπηρεσία Δόμησης για το αν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση Κ.Υ.Ε. 

«Είναι αδιανόητο πώς ένας δημόσιος υπάλληλος, εν προκειμένω διευθυντής της Υπηρεσίας Δόμησης, έχει τόσο αποφασιστικό λόγο για τη λειτουργία μιας πόλης»…..δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θωμάκος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, Νίκος Χιωτάκης, έκανε λόγο για «αφαίρεση μιας κυρίαρχης αρμοδιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», δήλωσε την αντίθεση της παράταξής του και ανήγγειλε κινητοποιήσεις απ’ όλους του δήμους κατά του νομοσχεδίου που αναμένεται να έρθει στη Βουλή.

Το ψήφισμα τελικά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον Γιώργο Σκορδίλη (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) να δηλώνει «παρών» και τους Στάθη Κύρλο (ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΗΜΑΤΑ) και Αντώνη Μήλα (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) να ψηφίζουν λευκό.

«Πλήρης καχυποψία προς τους ΟΤΑ»

Σύμφωνα με το κείμενο που κατέθεσε ο Δήμος Κηφισιάς στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»:

«Το Σχέδιο Νόμου διέπεται από πλήρη καχυποψία προς τους ΟΤΑ, αφού τους αφαιρεί αρμοδιότητες και τους μετατρέπει σε απλούς διεκπεραιωτές διοικητικών διαδικασιών.

Ειδικότερα, από τη διαδικασία αδειοδότησης καταργείται η εμπλοκή των Συμβουλίων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων και κατά συνέπεια, ο έλεγχος για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, καθώς και για την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Ουσιαστικά, καταργείται κάθε έλεγχος ουσίας για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι δίνεται η δυνατότητα μετατροπής ολόκληρων περιοχών της πόλης σε χώρους διασκέδασης, χωρίς ο Δήμος να έχει ούτε καν γνώμη για τη δυσμενή αυτή μεταβολή στην πόλη του.

Περαιτέρω δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την προστασία της κατοικίας από τη λειτουργία των υπό ίδρυση Κ.Υ.Ε. Αντίθετα, ευνοείται κάθε είδους παραβατικότητα αφού η προβλεπόμενη κύρωση είναι απλό διοικητικό πρόστιμο.

Η Υπηρεσία Δόμησης, ουσιαστικά, μετατρέπεται σε αδειοδοτούσα αρχή, αφού η χορήγηση της βεβαίωσής της αποτελεί και αδειοδότηση ή μη του Κ.Υ.Ε. Είναι αδιανόητο πώς ένας δημόσιος υπάλληλος, εν προκειμένω διευθυντής της Υπηρεσίας Δόμησης, έχει τόσο αποφασιστικό λόγο για τη λειτουργία μιας πόλης. 

Εξαρτόμαστε, λοιπόν, από τις προσωπικές απόψεις-ερμηνείες πολεοδομικών διατάξεων ενός υπαλλήλου, ο οποίος κυριολεκτικά μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης.

Η παρέλευση άπρακτης προθεσμίας θα οδηγήσει σε βιομηχανία έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε. σε περιοχές που η ίδρυσή τους δεν επιτρέπεται, αφού και σε αυτές θα μπορούν να λειτουργούν, αν υπάρχει βεβαίωση παρέλευσης του 10ημέρου.

Τουλάχιστον, να εκδίδονται με βάση τις χρήσεις γης των οικοδομικών τετραγώνων και όχι άλλων διατάξεων, π.χ. οικοδομικών αδειών κτιρίων κ.λπ. και το διαζευτικό ή για τις κανονιστικές αποφάσεις του δήμου να μετατρέπεται σε και.

Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για την προστασία της κατοικίας και την όχληση των κατοίκων από τη λειτουργία χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων».

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here