Δημαιρεσίες στον Δήμο Κηφισιάς.

0
195

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούµε να παρευρεθείτε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), στις 7 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.µ., για να παρακολουθήσετε την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εκλογή των εκπροσώπων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.∆.. 

O Προεδρεύων Σύµβουλος 
Αυλήτης Ευάγγελος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here