Ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι της Νέας Διοίκησης του Δήμου Κηφισιάς.

0
242

Ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα το απόγευμα ότι ο Δήμαρχος Κηφισιάς ΟΡΙΖΕΙ ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 12/09/2014 μέχρι 11/03/2017 εντός τις τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Τον κ. Χρήστο Καλό ως έμμισθο Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Προγραμματισμού με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

-Της εκπόνησης και παρακολούθησης του ετησίου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου,

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

-Θεμάτων αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Τον κ. Ευάγγελο Αυλήτη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο, Eπιχειρηματικότητας, Τουρισμού και Αγορά Εργασίας με αρμοδιότητες:

-Ενημέρωση και υποβολή προτάσεων περί χρήσεων γης,

-Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και δράσεων ενίσχυσης του τοπικού εμπορίου των αγορών και υπηρεσιών των πόλεων,

-Την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Δήμου,

-Την εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής,

-Την εκπόνηση και συμμετοχή σε προγράμματα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Δημήτριος Βικέλας,

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών οικονομικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Τοπικής Ανάπτυξης.

Τον κ. Γεώργιο Τσούλο ως άμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητες:

-Την Προετοιμασία, Οργάνωση και Υλοποίηση Συνοικιακών Συνελεύσεων, Επιτροπών Γειτονίας, Συνοικιακών Συμβουλίων και του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού,

-Την εποπτεία και ευθύνη του αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και της συνεπούς λειτουργίας του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

-Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών,

-Την οργάνωση και υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων, Προτάσεων και Παραπόνων των Δημοτών,

-Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφοριακών Φόρτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την εισήγηση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης,

-Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Τον κ. Μιχάλη Καυγαλάκη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης του Δήμου με αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας,

-Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

-Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ερυθραίας, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων.

Τον κ. Δημήτριο Λιανό ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη και λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα Εκάλης,

-Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,

-Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης ,βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων.

Την κ. Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου ως άμισθη Αντιδήμαρχο Δημοτικών Πόρων με αρμοδιότητες:

1.Τις Δημοτικές Προσόδους και την εποπτεία και ευθύνη των Τμημάτων:

-Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης,

-Ταμειακής Υπηρεσίας,

-Προμηθειών – Υλικών – Εξοπλισμού – Υπηρεσιών και Αποθηκών,

-Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας,

-Φόρων Τελών – Δικαιωμάτων – Προστίμων και Παραβόλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης. 

2.Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων:

– Πρωτοκόλλου,
– Εσωτερικού Ελέγχου, 
– Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

3.Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου παρ 1ε άρθρο 58 Ν 3852/2010, καθώς και την μεταβιβαζόμενη στον Δήμο αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 94 παρ.2 (υπ’ αριθμό 22).

{jcomments on} 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here