Περί αποποίησης της ευθύνης του δήμου Κηφισιάς στις παιδικές χαρές.

0
210

Η νέα διοίκηση του δήμου Κηφισιάς βρήκε από την απελθούσα διοίκηση Χιωτάκη μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2014 όλες τις παιδικές χαρές του δήμου χωρίς πιστοποίηση και σε κατάσταση ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας για τα παιδιά των δημοτών και άλλων πολιτών που τις επισκέπτονται καιρού επιτρέποντος.

Δεν εξέπληξε, βέβαια, το χάλι των παιδικών χαρών που κληροδότησε η διοίκηση Χιωτάκη στη διοίκηση Θωμάκου. Δεν ήταν άλλωστε οι μόνες υποδομές του δήμου που πέρασαν στη διαχείριση των νέων αναδειχθέντων νικητών της εκλογικής διαδικασίας της 18ης/25ης Μαΐου 2014, και που ήταν σε κατάσταση εγκατάλειψης, παντελούς έλλειψης συντήρησης, και με άδεια ταμεία προορισμένα, δήθεν, για την κάλυψη δαπανών για τη φροντίδα τους.

Το νομικό πλαίσιο για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών υφίσταται προσαρμοσμένο σε Ευρωπαϊκά πρότυπα από τότε που Υπουργός Εσωτερικών ήταν ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Και βέβαια, το εν λόγω νομικό πλαίσιο η διοίκηση Χιωτάκη το είχε γραμμένο στα παλιά της τα παπούτσια (κατ’ ελάχιστο, για να μην αναφερθεί κανείς κι αλλού…..) και τους μικρούς δημότες και τους ασκούντες την κηδεμονία τους παρομοίως, αν κρίνει κανείς από το έργο που διενέργησε για τη διαμόρφωση και συντήρηση των παιδικών χαρών και αυτό που κατέλειπε στη διοίκηση Θωμάκου και στους δημότες κατ’ επέκταση.

Αυτό που προξένησε εντύπωση, μετά την ανάληψη της διαχείρισης από την νέα δημόσια διοίκηση του νικηφόρου συνδυασμού των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση του Μαΐου 2014, είναι η επισήμανση της ακαταλληλότητας των παιδικών χαρών εν είδει σήμανσης για την αποποίηση της ευθύνης του δήμου σε περίπτωση ατυχήματος.

Γέμισαν οι παιδικές χαρές της Κηφισιάς με ευμεγέθεις κόκκινες πινακίδες με τις οποίες ο δήμος προβαίνει σε προειδοποίηση για παύση της λειτουργίας των παιδικών χαρών και, δήθεν, αποποίηση της ευθύνης του εφόσον αυτές χρησιμοποιηθούν και τυχόν συμβεί ατύχημα σ’ αυτές.

Δηλαδή, αντί να υπάρξει σπουδή για την εκκίνηση των διαδικασιών χρηματοδότησης της συντήρησης και επισκευής τους από τα υφιστάμενα οικονομικά αποθέματα του δήμου Κηφισιάς, υπήρξε σπουδή για τη διατύπωση δήλωσης αποποίησης ευθύνης του δήμου, παρόλο που ο δήμος είναι ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των παιδικών χαρών στην Κηφισιά, και παρόλο που η εν λόγω δήλωση αποποίησης δεν μπορεί να παράξει τα νομικά αποτελέσματα που νομίζει ότι μπορούν να παραχθούν ή θα ήθελε να παραχθούν αυτός που είχε τη φαεινή ιδέα της ανάρτησης των εν λόγω πινακίδων.

Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψει να πει κανείς, πως υπό τη νέα διοίκηση υπήρξαν – και συνεχίζουν να υπάρχουν – απτές ενδείξεις του ενδιαφέροντος του δήμου για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδικών χαρών της Κηφισιάς, με επισκευές μικρής έκτασης και επιμέλεια εν μέρει των χώρων στους οποίους βρίσκονται οι παιδικές χαρές στην Κηφισιά.

Αν συγκρίνει κανείς με την αδιαφορία των προηγούμενων της διοίκησης Χιωτάκη, το παρατηρούμενο ενδιαφέρον των νυν της διοίκησης Θωμάκου είναι έκδηλο, παρόλο που είναι ανεπαρκές κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ως αυτό υφίσταται ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών συμβούλων της διοίκησης Θωμάκου.

Ο νόμος προβλέπει ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της.

Σε περίπτωση δε ατυχήματος σε παιδική χαρά που δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη ο δήμος δεν αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων.

Αυτό, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνεται σε πρόσφατο έγγραφο – απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου αναφορικά με τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

Με το εν λόγω έγγραφο, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι με την απόφαση 28492/2009 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Η εφαρμογή αυτού του θεσμικού πλαισίου συνάντησε πολλά εμπόδια, κυρίως λόγω του ότι επιχείρησε να εισαγάγει νέες διαδικασίες σε υφιστάμενες παιδικές χαρές, αλλά και εξαιτίας της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που μεσολάβησε αυτήν την πενταετία, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των παιδικών χαρών της χώρας να μην τηρεί τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη χρήση τους».

Επίσης, το υπουργείο εσωτερικών υπενθυμίζει ότι με νεώτερη απόφασή του επιχειρήθηκε να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα, «δίνοντας στο ζήτημα της ασφάλειας κατά την χρήση των παιδικών χαρών πρωτεύοντα ρόλο».

Σύμφωνα δε με τις παραπάνω αποφάσεις «όλες οι παιδικές χαρές των ΟΤΑ πρέπει να ελεγχθούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν το «Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας Λειτουργίας».

Εξαιτίας δε των πολλαπλών καταγγελιών που λάμβανε το υπουργείο για τη λειτουργία μη πιστοποιημένων παιδικών χαρών, με πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε σε παιδική χαρά δήμου της Περιφέρειας Ηπείρου, το υπουργείο ξεκαθάρισε με νεώτερη εγκύκλιο ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της.

Σε περίπτωση δε ατυχήματος σε παιδική χαρά που δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη ο δήμος δεν αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη.

Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τις υπ΄ αριθμό 28492/2009 (Β΄931) και 27934/2014 (Β΄2029) αποφάσεις, οι οποίες ορίζουν ότι όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν στους ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου (44/07.08.2014), προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Ωστόσο στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

«Οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει πως μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο κατά καιρούς.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων».

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here