Συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

0
151

Στην έδρα της εταιρείας ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., Φραγκοπούλου 26, συνήλθε την Τετάρτη 19/11/2014 σε δημόσια συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με τα εξής θέματα συζήτησης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

2. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου.

3. Κατάρτιση τροποποιημένου προϋπολογισμού σε σχέδιο προς ψήφιση σε νέα Γενική Συνέλευση.

4. Πρόταση για τροποποίηση καταστατικού σε συνέχεια Γενικής Συνέλευσης και υλοποίηση με ορισμό ενεργειών ενώπιον Συμβολαιογράφων και Γ.Ε.ΜΗ. και λοιπών Αρχών.

5. Πρόσκληση για τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης.

6. Έγκριση ενεργειών ενώπιον δικαστηρίων από την 30.10.2014 μέχρι την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

7. Έγκριση λειτουργικών εξόδων τηλεπικοινωνίας και εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου.

8. Εισήγηση για την συγκρότηση επιτρόπων προμηθειών, υπηρεσιών, και εκμισθώσεων κινητών, ακινήτων, εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του άρθρου 4 της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την τροποποίηση / κατάργηση της παραγράφου του καταστατικού που αναφέρεται στην υποχρεωτική δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της Δηµοτικής Επιχείρησης «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» στον Τύπο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να εναρµονίσει το καταστατικό της µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις Ανώνυµες Εταιρίες, η οποία αναφέρεται στην ΜΗ υποχρεωτική δημοσίευση των Ισολογισμών / Οικονομικών καταστάσεων. Η πρόταση θα πάει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Νοείτε ότι η απόφαση που ψηφίσθηκε αφενός ενισχύει την δυνατότητα ύπαρξης διαφάνειας των όσων επιθυμούν να πληροφορούνται περί των δρώμενων της εταιρείας και αφετέρου εννοείται ότι ανά πάσα στιγμή η εταιρεία θα μπορεί να δημοσιεύει ευχαρίστως τους ισολογισμούς της εφόσον τούτο το επιτρέπει η οικονομικής της δυνατότητα.

Στην συνεδρίαση του ∆.Σ. της επιχείρησης κατατέθηκε και πρόταση που προέβλεπε η δηµοσίευση να παραµείνει υποχρεωτική για τον Τοπικό Τύπο, όπως ισχύει για όλα τα δηµόσια πρόσωπα, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια στη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στην ενίσχυση των τοπικών εφηµερίδων.

Η πρόταση όμως αυτή συγκέντρωσε µόνο δυο ψήφους στο σύνολο των έντεκα µελών του ∆.Σ, αποδεικνύοντας προφανώς ότι η πλειψηφία των μελών του Δ.Σ. επιθυµούν να είναι νομότυπη!.

Όλα τα υπόλοιπα άρθρα ψηφίσθηκαν ομόφωνα.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here