Το Δημοτικό Συμβούλιο περιφρονεί τους Δημότες!

0
308

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων της προγραμματισμένης Agenda το θέμα του αιτήματος-καταγγελίας του δημότη Μαρίνου Παπαδόπουλου που αφορά στα σιντριβάνια της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου. Επί του θέματος αυτού πρώτος το λόγο πήρε ο κ. Σιδέρης προς τον οποίο απευθύνεται η από 27/8/2013 (α.π. 41791) επιστολή του ως άνω δημότη.

Ο κ. Σιδέρης ορθώς έφερε το θέμα προς συζήτηση ενώπιον του Δ.Σ. αφού όπως προκύπτει από τη μέχρι σήμερα ανταλλαγείσα αλληλογραφία μεταξύ αυτού και του αιτούντος δημότη παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα που ο τελευταίος έθεσε εγγράφως. 

 Με την από 3/9/2013 (α.π. 42791) απαντητική επιστολή του ο κ. Σιδέρης δηλώνει σαφώς την αναρμοδιότητά του για το θέμα της εγκατάλειψης και του προκαλουμένου κινδύνου δημόσιας υγείας περί τα σιντριβάνια της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Κηφισιά. Δεν απαντά, όμως, σαφώς στο ποιο πρόσωπο ή ποια υπηρεσία του Δήμου είναι σήμερα αρμόδιοι για το θέμα που θίγει ο δημότης.

Επίσης, δηλώνει ασαφώς την αρμοδιότητα των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για την αναζήτηση των οικονομικών στοιχείων. Δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα ποιος και ποια συγκεκριμένη υπηρεσία θα παράσχουν – όπως υποχρεούνται – έγγραφη πληροφόρηση στο δημότη για τα κόστη της συντήρησης των δημοτικών εγκαταστάσεων που σήμερα έχουν εικόνα εγκατάλειψης και τελούν σε κατάσταση επικινδυνότητας για τους δημότες.

Ο κ. Σιδέρης με την ως άνω απαντητική επιστολή του ζητά αποκατάσταση της αλήθειας και του ονόματός του εφόσον κρίνεται ότι δίνει επαρκή τεκμηρίωση δια της απάντησής του. Όμως, δεν δίνει επαρκείς και σαφείς απαντήσεις αφού δεν απαντά ούτε ποιος είναι αρμόδιος ούτε πόσο κόστισε η επισκευή των σιντριβανιών (ανεξάρτητα από τα τιμολόγια που το αποδεικνύουν).

Εκ των συνημμένων εγγράφων στην απαντητική επιστολή του κ. Σιδέρη, και δη εκ της απόφασης του Δημάρχου Κηφισιάς κ. Χιωτάκη με ημερομηνία 10/01/2011, φαίνεται ότι μάλλον αρμόδιος ήταν, όταν έγινε η επισκευή των εν λόγω σιντριβανιών, ο τότε Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Ο κ. Σιδέρης περιλαμβάνει συνημμένα στην ελλιπή απάντησή του στο δημότη το από 5/4/2012 (α.π.15773) έγγραφό του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δια του οποίου επισημαίνει ο συντάξας το έγγραφο κ. Σιδέρης τους κινδύνους για την ασφάλεια επισκεπτών στο πάρκο πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου από φρεάτια και αποθήκη με ηλεκτρολογικό πίνακα. Σε ποια αποθήκη αναφέρεται; Μήπως, αναφέρεται στο κουβούκλιο για το οποίο κάνει ορθώς λόγο ο δημότης στην αίτηση-καταγγελία του;

Και επιπλέον, τι έκανε ο κ. Γιάννης Κερασιώτης για την αποτροπή του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, τον οποίο αναφέρει ονομαστικά η εν λόγω επιστολή του κ. Σιδέρη;

Με τη συνημμένη στην απάντησή του επιστολή από (α.π.15756) 5/4/2012 ο κ. Σιδέρης απευθυνόμενος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς αναφέρεται σε επείγον ζήτημα συντήρησης των παιδικών χαρών με πρώτη προτεραιότητα αυτών στο πάρκο της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η εν λόγω επιστολή κοινοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου. Δεν απάντησε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ούτε ο κ. Σιδέρης ούτε ο νυν αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά ούτε κι ο Δήμαρχος Κηφισιάς τι ανταπόκριση υπήρξε στην εν λόγω επιστολή του κ. Σιδέρη που αναφέρεται σε επικινδυνότητα ατυχημάτων από τις δημοτικές εγκαταστάσεις της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.

Αντ' αυτού, οι δημότες διαπιστώνουν καθημερινά ότι ακόμη και σήμερα παραμένουν πολλά από τα εγκατεστημένα παιγνίδια και όργανα των παιδικών χαρών σπασμένα κι επικίνδυνα για τα παιδιά, καθώς και τα σιντριβάνια μη λειτουργικά κι επικίνδυνα για τα παιδιά που μπαίνουν σ' αυτά.

Το συνημμένο έγγραφο με ημερομηνία 5/4/2012 (α.π.15749) στην απαντητική επιστολή του κ. Σιδέρη – δεύτερο εντός της ίδια ημέρας που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος και κατά την εκτίμηση του κ. Σιδέρη – απευθύνεται στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Γραφείο Δημάρχου επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης επέμβασης για τη λειτουργία των σιντριβανιών της του πάρκου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου.

Επίσης, ο κ. Σιδέρης στο εν λόγω έγγραφό του αναφέρει τα εγκαταλειμμένα σιντριβάνια ως εστίες ρύπανσης και την καταστροφή των μηχανισμών των σιντριβανιών από την εγκατάλειψή τους.

Και το ερώτημα είναι, εσείς κ. Δήμαρχε, που στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τις 26/09/2013 κάνατε σκωπτικά σχόλια για την ευγένεια του δημότη που ζήτησε να πάρει το λόγο και του τον στερήσατε, τι κάνατε ως απάντηση στην τότε ως άνω επιστολή του κ. Σιδέρη;

Έγινε σαφές και κατέστη πρόδηλο στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Σεπτεμβρίου ότι δεν είχατε την ευγένεια να απαντήσετε στον δημότη, ή έστω να του επιτρέψετε να μιλήσει για θέμα της ημερήσια διάταξης το οποίο φέρεται προς συζήτηση ενόψει της δικής του επιστολή-καταγγελίας στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως, τουλάχιστον είχατε την ευγένεια ν' απαντήσετε στην τότε επιστολή του κ. Σιδέρη;

Μήπως από την περισσή δική σας «ευγένεια» εντέλει δεν κάνατε τίποτα και δεν απαντήσατε σε κανέναν παρόλο που τόσο ο κ. Σιδέρης με την τότε επιστολή του – κι άλλες ως άνω και παρακάτω αναφερόμενες επιστολές – αλλά κι ο δημότης με την αίτηση-καταγγελία του σας επισημαίνει τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία; Μήπως η περισσή δική σας ευγένειας σας υπαγορεύει να τους «γράφετε» όλους εκεί που ξέρετε κανονικά;

Όπως προκύπτει με την από 19/06/2012 (α.π.28975) επιστολή του κ. Σιδέρη προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος επισημαίνει κίνδυνο, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, από κατεστραμμένο καπάκι φρεατίου βάθους 2 μέτρων στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Επισημαίνει, επίσης, κίνδυνο ατυχήματος από το κουβούκλιο που στεγάζει μηχανισμούς σιντριβανιών, αλλά και κίνδυνο από καπάκια φρεατίων πέριξ των σιντριβανιών. Δεν απαντήθηκε στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο είτε δια του νυν είτε δια του τότε αρμοδίου Αντιδημάρχου περί αυτήν, τι έκανε η Τεχνική Υπηρεσία σε απάντηση της εν λόγω επιστολής του κ. Σιδέρη;

Επίσης, ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος με την από 16/07/2012 (α.π. 33672) επιστολή του που κοινοποιεί στο γραφείο Δημάρχου και που απευθύνεται στον τότε Αντιδήμαρχο κ. Γιώργιο Παπαδόπουλο τον κατονομάζει σαφώς ως αρμόδιο για τα σιντριβάνια της Κηφισιάς και υπαίτιο για το χάλι τους – τη μη λειτουργία κι εγκατάλειψή τους.

Δεν μας είπατε κ. Γιώργο Παπαδόπουλε, όντας παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο τις 26/09/2013, τι κάνατε για τις δημοτικές εγκαταστάσεις των σιντριβανιών που ρημάζουν απαντώντας στην τότε επιστολή του κ. Σιδέρη;

Γιατί δεν σας απασχόλησε καθόλου η αίτηση-καταγγελία του δημότη και γιατί δεν απαντήσατε σ' αυτόν και στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ο κ. Σιδέρης σας δείχνει σαφώς και ρητώς ως υπαίτιο για την επικινδυνότητα και την εγκατάλειψη των σιντριβανιών της Κηφισιάς;

Είναι θλιβερή εξέλιξη το γεγονός ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων συμβούλων, όπως οι κ.κ. Βάρσος, Βάρδας και Δημάκης, ουδείς άλλος εκ των παρισταμένων συμβούλων ζήτησε από τον προεδρεύοντα το Δημοτικό Συμβούλιο να επιτραπεί στο δημότη να μιλήσει, έστω για ένα τρίλεπτο, για θέμα της ημερήσια διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και είναι θλιβερό το γεγονός αυτό γιατί φαίνεται πως στην πλειοψηφία του το εν λόγω συμβούλιο αδιαφορεί για τη γνώμη των δημοτών, ακόμη κι όταν εισάγεται ενώπιον αυτού θέμα ημερήσιας διάταξης με αιτία συγκεκριμένα παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.

Έχετε ξεχάσει κυρίες και κύριοι του εν λόγω Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν είσθε μέλη συμβουλίου Δημοτικών Συμβούλων, αλλά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή συμβουλίου ανοικτού στους δημότες με αρμοδιότητα την επίλυση προβλημάτων που αφορούν σ' αυτούς και μόνον κι όχι στις μεταξύ σας σχέσεις ή φιλοδοξίες.

Η άρνηση ακρόασης των δημοτών για θέματα της ημερήσιας διάταξης του συμβουλίου σας συνιστά δημόσια δήλωση αδιαφορίας και περιφρόνησής σας γι' αυτούς.

Γι' αυτούς που σε λίγους μήνες θα ζητήσετε την ψήφο τους, και πιθανόν είναι να λάβετε την περιφρόνησή τους ενόψει και του γενικότερου κλίματος της εγχώριας πολιτικής κατάστασης.

Ο κ. Δήμαρχος στην αναφορά του για το θέμα των σιντριβανιών είπε ότι δεν έχει υπόψη του κάποιο έγγραφο υγειονομικής υπηρεσίας που να καταδεικνύει την επικινδυνότητα των σιντριβανιών. Δηλαδή, είπε μ' άλλα λόγια, ότι άνευ εγγράφου υγειονομικής υπηρεσίας δεν μπορεί ιδίοις όμμασι να διαπιστώσει αν υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα σε σιντριβάνια στην Κηφισιά και αν αυτά αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα όσα κατ' επανάληψη έχει πει και δημοσιεύσει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μπράβο σας κ. Δήμαρχε, δηλώνετε ανερυθρίαστα ότι ως επικεφαλής του Δήμου αδυνατείτε να κατανοήσετε τα αυτονόητα και πρόδηλα στο κάθε δημότη σας. Δηλαδή, δεν βλέπετε την εγκατάλειψη και επικινδυνότητα από την κακή διαχείριση των σιντριβανιών της δικής σας διαχειριστικής περιόδου.

Ο προεδρεύων το εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο αφού δεν επέτρεψε στο δημότη να πάρει το λόγο για το θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταγγελίας του, τον προέτρεψε να συζητήσει το θέμα με τον κ. Σιδέρη.

Δηλαδή, τον προέτρεψε να λύσει τις απορίες του μ' αυτόν τον δημοτικό σύμβουλο που δήλωσε εγγράφως και προφορικώς, και δη κατ' επανάληψη, ότι είναι αναρμόδιος για να συζητήσει με τον δημότη το θέμα ενόψει έλλειψης δικής του αρμοδιότητας κι ευθύνης για τα σιντριβάνια της Κηφισιάς.

Μ' άλλα λόγια, κ. πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, λετε στο δημότη να συζητήσει μ' αυτόν που αδυνατεί να συζητήσει ως αναρμόδιος.

Πρέπει για τη σκέψη σας και την ενέργειά σας αυτή κ. Πρόεδρε ν' απορεί κανείς για την επάρκεια της διαχειριστικής σας κρίσης! Μόνο ένας ανόητος θα μπορούσε να λάβει σοβαρά τις συστάσεις και τις συμβουλές σας.

Ο δημότης προς τον οποίο δείξατε την αδιαφορία και περιφρόνησή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 έχει καταθέσει την από 12/09/2013 αίτηση προς τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον Αντιδήμαρχο Λειτουργίας Πόλης κ. Παπαδόπουλο, τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παντελεήμων Καρακατσάνη και τον υπεύθυνο συνεργείου κ. Γιάννη Κερασιώτη, καθώς και την κ. Μαρία Δαλιέτου προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αιτείται ο δημότης στοιχεία κι απαντήσεις για κόστη και ενέργειες των αρμοδίων περί τα σιντριβάνια της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.

Μαθαίνουμε ότι ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος συντάσσει επιστολή απαντητική για να εξηγήσει τη δική του στάση έναντι του τεθέντος ζητήματος από τον δημότη.

Εν αναμονή αυτής της ανταπόκρισης, αναμένουμε κι εμείς για να δημοσιεύσουμε περαιτέρω στοιχεία από τη δημοσιογραφική μας έρευνα. Ωστόσο, αν και σ' αυτήν την επιστολή του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου η απάντηση είναι «για την ταμπακιέρα τίποτα», τότε δεν θα μας εξέπληττε αν πλέον το θέμα αυτό αναζητήσει τη λύση του μέσα από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές!

Υ.Γ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία (επιστολές, έγγραφα, αποφάσεις κτλ.) είναι στην διάθεση της εφημερίδας Kifisia Press.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here