Ανακοίνωση Σεμιναρίων του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών.

0
227

Σεμινάρια του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών

«Κατάρτιση και Εκτέλεση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους».

Ο κύκλος σεμιναρίων που θα έχει διάρκεια 15 ωρών έχει σκοπό την επιμόρφωση νέων επιστημόνων στην παρακολούθηση των προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων, την κατάρτιση προτάσεων και την υποβολή τους με τρόπο να έχουν πιθανότητες επιτυχίας και στη συνέχεια την απρόσκοπτη εκτέλεση αυτών χωρίς προβλήματα.

Η διδασκαλία των σεμιναρίων θα γίνει από έμπειρα στελέχη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εθελοντές του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα υπό προκήρυξη νέα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τις Εθνικές Αρχές. Θα δοθούν σημειώσεις και για τους ευρισκόμενους εκτός Αθηνών θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης από το διαδίκτυο. 

Συντονιστής θα είναι ο καθ.(ΕΜΠ): Νικόλαος Ουζούνογλου (Πρόεδρος Ν.Κ.Κων/λτών).

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

1) Η παρακολούθηση των επερχόμενων προκηρύξεων προγραμμάτων και οι βασικές αρχές της διαμόρφωσης πρότασης (3 ώρες).

2) Η συγκρότηση ή ένταξη σε ομάδα προτεινόντων για τα προγράμματα της Ε.Ε. και η συγγραφή προτάσεων με επαυξημένη πιθανότητα επιτυχίας (2 ώρες). 

3) Κατάρτιση συμφωνητικών συνεργασίας με τους ερευνητικούς εταίρους και η φάση διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση των συμβάσεων (2 ώρες).

4) Προγράμματα που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΤ και Ελληνικούς φορείς (2 ώρες).

5) Εκτέλεση των προγραμμάτων και κρίσιμες επιλογές αποφυγής προβλημάτων και αποτυχιών. Ενέργειες διαφυγής κρίσεων και εμπλοκών.Πρακτικές σωστής οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης (3 ώρες).

6) Τι πρέπει να προσέξει κανείς στους ελέγχους(1 ώρα).

7) Ενδεικτικά προγράμματα (2 ώρες).

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί ενδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Καστρίτσειο Μουσείο στην Φιλοθέη, Λεωφ. Καποδιστρίου 17, την περίοδο 26/2-7/3/2013.

Θα παρακληθεί συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους υπέρ του Καστριτσείου Μουσείου Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης και Μικράς Ασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here