ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ».

0
155

Την Τετάρτη 02/03/2016, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ» παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών οι οποίοι είχαν εντολή να ελέγξουν τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 της εν λόγω Εταιρείας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές εξέφρασαν αδυναμία έκφρασης γνώμης ως προς το εάν οι οικονομικές καταστάσεις των προαναφερομένων χρήσεων απεικονίζουν ακριβοδίκαια την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού και μετά από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. εδόθη ομόφωνα εντολή στο Λογιστικό Γραφείο της ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. να προβεί άμεσα σε λεπτομερή λογιστική αποτύπωση των ως άνω αναφερόμενων ετών και αφού ακολουθήσει επανέλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών….να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα…….

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here