Από τον Ιούνιο του 2013…..θα έπρεπε να είχε κλείσει το θέμα των ψηφιακών αδειών!!

0
239

Σιγά μην το έκαναν οι κ.κ. Σαμαράς – Βενιζέλος! Σιγά μην έβαζαν χέρι στα αφεντικά τους!

Διαβάστε τι προβλέπει η έκθεση-μνημόνιο της 11/05/2013 στις σελίδες 52 & 53:

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία για τη τηλεόραση θα απελευθερώσει ένα σημαντικό κομμάτι υψηλής ποιότητας ραδιοφάσματος που θα είναι ελεύθερα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών. Το λεγόμενο «ψηφιακό μέρισμα»!!

μπορεί να ενισχύσει τόσο τον τομέα της ραδιοφωνίας και του κλάδου ασύρματης επικοινωνίας, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, και να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών οφελών. Τα στοιχεία που ακολουθούν παρέχουν ένα χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος στην Ελλάδα

Σχετικά με την απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσματος, η Κυβέρνηση (και / ή η ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει να:

1. Θεσπίσει την αναγκαία δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών για αναμετάδοση και για τη θέσπιση των διαδικασιών αδειοδότησης. (Ιούνιος 2013).

2. Ξεκινήσει τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάθεση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη 800 MHz), κατανέμοντας και επιτρέποντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και τις προθεσμίες και τις διαδικασίες του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (RSPP). (Μάρτιος 2014) (*).

3. Επιλύσει τα ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με τις γειτονικές χώρες, αν υπάρχουν. Αν δυσκολίες σχετικά με τον διεθνή συντονισμό καθιστούν ανέφικτη την ημερομηνία αυτή, τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης μπορεί να υποδεικνύουν εναλλακτικούς διαύλους για την επανατοποθέτηση των αναμεταδοτών, συνεχίζοντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την τελική εκχώρηση συχνοτήτων στους φορείς αναμετάδοσης και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. (Συνεχής).

4. Υιοθετήσει το δευτερογενές δίκαιο που καθορίζει την υποχρεωτική ημερομηνία για την κατάργηση των αναλογικών αναμεταδόσεων και την τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800MHz μετά την απενεργοποίηση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (RSPP). (Ιούνιος 2013).

5. Ξεκινήσει το διαγωνισμό για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης αναμετάδοσης. (Ιούνιος 2013).

6. Προχωρήσει στη διαδικασία του διαγωνισμού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος, κατανέμοντας και επιτρέποντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη 800 MHz)Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και τις προθεσμίες και διαδικασίες του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (RSPP). (Οκτώβριος 2014).

Η υποχρέωση για τη διασφάλιση της ζώνης των 800 MHz μπορεί πράγματι να χρησιμοποιηθεί για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εκτός της αναμετάδοσης από 1ης Νοεμβρίου 2014 (*).

Οι προθεσμίες για τα βήματα (ii) και (vi) μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση για παρέκκλιση από την προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 6.4 του Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση στις 15 Μάη του 2012…..

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here