Δημοπρατείται το έργο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας.

0
519

Μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00μμ η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό διαγωνισμό, που έχει προκηρύξει η ανώνυμη εταιρία Κτιριακές Υποδομές για την ανάθεση του έργου «1ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και προσθήκη στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 πμ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 500 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σχετική σύμβασης.

Το έργο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά το ποσό 2.477.338,22 Ευρώ και για το τμήμα του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων στο 1ο Δ.Σ. της Δ. Ε. Νέας Ερυθραίας» υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς ύψους 1.422.661,78 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here