Κοινωνική Πολιτική στο Δήμο Κηφισιάς!…..του Παπανικολόπουλου Παντελή.

0
232

Όπως έχει καταγραφεί σε πρόσφατες μελέτες, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός των πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο μας, στο πλαίσιο ενός ελλειμματικού δημόσιου μοντέλου παρέμβασης κοινωνικής προστασίας, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και στρεβλώσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο εντοπίζονται:

• στην έλλειψη στοχευμένων στρατηγικών προστασίας των ατόμων σε κατάσταση ανάγκης και κοινωνικού αποκλεισμού

• στην απουσία ολοκληρωμένων ενεργητικών δράσεων εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του δήμου

Παράλληλα, έχουν διαπιστωθεί προβλήματα οργανωτικά, διοικητικά και χρηματοδοτικά στη λειτουργία του προνομιακού συστήματος κοινωνικής φροντίδας καθώς και καθυστερήσεις / κενά στην αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης για ποιοτικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι η κατάσταση αυτή επιτείνεται από τα ενδογενή οργανωτικά-λειτουργικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως του Δήμου.

Προτείνουμε: 

*Οργάνωση της τοπικής Κοινωνικής Διαβούλευσης του Δήμου και κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσης του Δήμου για την κοινωνική φροντίδα (απασχόληση, κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση του αποκλεισμού).

*Δημιουργία ενός συνεκτικού Συστήματος Δεικτών για παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση

*Οργάνωση και συντονισμός του Δικτύου Εθελοντικών Κοινωνικών Υπηρεσιών σε επίπεδο δήμου

*Δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας δηλαδή η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομικά αδυνάτων καθώς και η παροχή άμεσης περίθαλψης ή οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών καταστροφών

*Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σε επίπεδο Δήμου

*Δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, η προστασία μονογονεϊκών οικογενειών.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here